Online viering met Hemelvaart

Rembrandt, Hemelvaart. Schilderij, 1636, Alte Pinakothek, München

Donderdag 21 mei is het Hoogfeest van Hemelvaart. In de Goede-Herderkerk wordt een woord- en gebedsviering gehouden, waarin Thea Epskamp voorgaat. De viering zonder parochianen is vanaf 9:30 uur online te volgen via kerkdienstgemist.nl

HOE VIERT U THUIS MEE?

Plaats zo mogelijk op uw tafel: een wit kleed; een bijbel, een brandende kaars.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

COLLECTE

Dank voor het meevieren.

De wekelijkse collectes vinden niet meer plaats. Mogelijk wilt u ook uw normale collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers?

Hartelijk dank!

  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST (13)

Vronesteyn, woensdag 20 mei 2020.

Beste parochianen,

De cijfers laten het zien: we gaan de goede kant uit. Heel voorzichtig mogen wij meer en meer gaan denken aan versoepeling van de regels. Echter de basisregels in acht nemend: anderhalve meter afstand, bij klachten thuisblijven en niezen … in de elleboogplooi, en gebruik van papieren zakdoekjes. We weten het weer !

Juni — Met Pinksteren zal ik voorgaan in de Goede-Herderkerk in de eucharistieviering om 09:30 uur. Grote vreugde! Helaas nog zonder parochianen, maar wel rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. De weken daarna zal er iedere zondag om 09:30 uur een online viering zijn in de Goede-Herderkerk, vermoedelijk in aanwezigheid van een beperkt aantal parochianen, in juni maximaal 30. Teminste: als er anderhalve meter afstand in acht genomen kan worden. Om dit alles praktisch te laten verlopen, wordt gedacht aan een reserveringsprocedure. Wie uitgenodigd wil worden, zal zich eerst moeten aanmelden. We komen er nog op terug.

Juli — In deze maand mogen wij maximaal 100 parochianen verwelkomen in onze kerken. In de kerken waar normaal meer mensen per zondag komen, kan dat een probleem opleveren. Dat gaan wij natuurlijk heel volwassen oplossen. Over de zang en het communiceren zullen de bisschoppen ons deze week nog informeren. Wij wachten met spanning!

Hemelvaart — Wij zullen ons voor de komende tijd moeten gaan richten op het nieuwe abnormaal. Het is niet anders. Afstand in nabijheid. Met de Hemelvaart gaat Jezus terug naar de Vader en zetelt aan Gods Rechterhand. Afstand? Jezus is niet zomaar teruggegaan naar de hemel alsof Hij met een soort vervroegd pensioen kon gaan. Nee, de Hemelvaart van Jezus bevestigt als het ware zijn scheppende aanwezigheid in deze wereld door de kracht van de heilige Geest. Nabijheid dus! Wij mogen Jezus volgen en in Zijn Naam scheppend aanwezig te zijn in deze wereld. Ga de wereld in, bid om de Geest en wees de rechterhand van de Vader en breng zijn scheppende kracht met woorden van geloof en daden van liefde naar de mensen toe. Dan is hij niet afwezig, maar juist aanwezig. Toch?

Mooi Hemelvaartsweekend!!! — Pastoor Walter Broeders

PS: Stuur deze brief gerust door (als email of in uitgeprinte vorm) aan belangstellenden die geen volger van de weblog zijn.


KERKZANG RECHT UIT HET HART (9)

Marianne Turk — WIJ GROETEN U, O KONINGIN (beluister uitvoering)

Wij bevinden ons midden in de meimaand, dus tijd voor extra aandacht voor Maria. In de Laurentiuskerk bidden we iedere week het rozenkransgebed. Omdat we dat nu in de kerk doen, vanwege de behoefte aan veel ruimte tussen de mensen, hebben we de beschikking over het kerkorgel. Dat heeft als voordeel dat we een Marialied kunnen zingen.

Wat is dan mooier dan een lied als Wij groeten U, o koningin? Ik zou het niet weten. Het lied is een heerlijke ouderwetse meezinger en bevat alle traditionele beden voor Maria. Het lied is te vinden op een CD die gemaakt is door het Hartebrugkoor. Niet regio Oost, maar wel HHPP.


Wij groeten U, o koningin

Wij groeten U, o koningin, o Maria.
U Moeder vol van teed’re min, o Maria
Groet haar, o cherubijn, prijs haar o serafijn.
Prijst met ons Uw koningin
Salve, salve, salve Regina.

O Moeder van barmhartigheid, o Maria
En troost in alle bitterheid, o Maria
Groet haar, o cherubijn, prijs haar o serafijn.
Prijst met ons Uw koningin
Salve, salve, salve Regina.

Ons leven zoetheid, hoop en vreugd, o Maria
Leid gij ons op de weg der deugd, o Maria
Groet haar, o cherubijn, prijs haar o serafijn.
Prijst met ons Uw koningin
Salve, salve, salve Regina.

Toon ons in’t uur van onze dood, o Maria,
De zoete vrucht van uwe schoot, o Maria
Groet haar, o cherubijn, prijs haar o serafijn. 
Prijst met ons Uw koningin
Salve, salve, salve Regina.

(t. J. Seidenbusch (bew.); m. Save lregina Coelitum)