Medelingen & nieuws (23 mei)

BISSCHOPPEN OVER ‘KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER’

Met ingang van 1 juni aanstaande kunnen de publieke vieringen in de kerken worden hervat met maximaal 30 gelovigen (via reservering vooraf) en met inachtneming van alle andere richtlijnen van het RIVM. Vanaf 1 juni wordt in de publieke vieringen nog niet de Heilige Communie uitgereikt. Dat gebeurt vanaf zondag 14 juni, wanneer in de Nederlandse kerkprovincie het hoogfeest van Sacramentsdag wordt gevierd.

In verband hiermee hebben de bisschoppen protocollen laten opstellen: voor de gelovigen, voor de bedienaren en voor de gang van zaken in de kerkgebouwen. Lees meer

Begin volgende week zal het pastoraal team in samenspraak met het parochiebestuur aangeven wat de implicaties zijn voor het hervatten van de vieringen in de parochiekernen van de HHPP.


OPENSTELLING KERKGEBOUWEN REGIO OOST

In beperkte mate hebben individuele gelovigen gelegenheid om in de kerkgebouwen van Regio Oost een kaarsje op te steken, te bidden of gewoon even tot rust te komen.

  • De Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk: zondags 9:30-10:30 uur, en maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tijdens de (beperkte) openingsuren van het secretariaat: 9:00-11:00 uur.
  • Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp: alle dagen: 11:00-17:00 uur.
  • Laurentiuskerk, Stompwijk: zondags: 11:00-12:00 uur; en op donderdag 28 mei, vanaf 19:00 uur (rozenkransgebed o.l.v. Marianne Turk).

PINKSTERNOVEEN

De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Lees meer (via kro-ncrv.nl)

Kom, heilige Geest.
Vervul ons hart met het vuur van Gods liefde voor de mensheid.
Breng ons in Christus, het levend Hart van ons bestaan,
die ons zal binnen voeren in z’n eigen ja-woord tot de Vader.
Mogen wij in innige eenheid met Hem Gods liefde worden.
Kom, heilige Geest. Amen.

Zie ook: ‘De Pinksternoveen. Van Hemelvaart naar Pinksteren‘ (pdf), red. Thea Dingjan.