Feest van de H. Drieëenheid (7 juni)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 6-7 juni, Feest van de H. Drieëenheid, Exodus 34,4b-6.8-9 — 2 Kor. 13,11-13 — Joh. 3,16-18

ONLINE VIERING

Op zondag 7 juni gaat pater Leo van Ulden O.F.M. voor in de eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering kan alleen na aanmelding door maximaal 30 parochianen worden bijgewoond, maar is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

INTENTIES

Parochiekern De Goede Herder, Zoeterwoude-Rijndijk:

  • Voor de onlangs overleden parochianen: Henk Hockx. – Jo Hockx – Doeswijk. – Jo Vlasveld.
  • Voor Ton Choufoer. – Jan Mooren. – Ton van Kempen. – Ria van der Kroft-van Vliet. – Ida Bos-Kooter. – Rie van der Meer-Montanus. – Jan Gordijn
  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart.

Parochiekern H. Laurentius, Stompwijk:

  • Voor de zieke mensen thuis of in het ziekenhuis.
  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie.
  • Voor Josina v.d. Voort-Verhagen. – Paul Ammerlaan. – Kees van Dijk. – Aad van Dijk. – Jaap Verhagen. – Lau van Santen. – Johan van Vliet. – Jeanne Kerkvliet-van Eijk. – Marianne Hoogervorst. – Leo Oudshoorn. – Cees Luiten. – Greet Groenewegen-Overdevest. – W. Hilgersom. – Riet Olijhoek.

COLLECTE

Dank voor het meevieren.

De wekelijkse collectes vinden niet meer plaats. Mogelijk wilt u ook uw normale collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers?

Hartelijk dank!

  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)