Mededelingen & nieuws (6 juni)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vóór woensdagochtend 11:00 uur aan te melden via het secretariaat. Er is in juni een maximum van 30 parochianen per viering. Lees de instructie: Vieren op afstand

Vrije toegang tot het kerkgebouw: op zondag, van 10:45-11:45 uur (dus na de viering met vooraf aangemelde parochianen), en op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tijdens de (beperkte) openingsuren van het secretariaat: 9:00-11:00 uur.

Woensdag 10 juni wordt om 10:00 uur het H. Doopsel toegediend aan Andy Schimmelpenningh door pastoor Smith, bijgestaan door Bas van Pampus.

Zondag 14 juni is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. In deze dienst wordt voor het eerst sinds maart weer de H. Communie uitgereikt. Aanmelding vooraf is verplicht. Zie boven.

Voor meer informatie raadpleeg de AGENDA, de meest recente nieuwsbrief (2020/6) en de parochiekernpagina van De Goede Herder.

PAROCHIEKERN SINT JAN

Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur.

Zaterdag 13 juni is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. In deze dienst wordt voor het eerst sinds maart weer de H. Communie uitgereikt. Aanmelding vooraf is verplicht. Nadere instructie volgt binnenkort.

Voor meer informatie raadpleeg de AGENDA, de meest recente nieuwsbrief (2020/6) en de parochiekernpagina van de Sint Jan.

PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Zondag 14 juni is er om 11:00 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. In deze dienst wordt voor het eerst sinds maart weer de H. Communie uitgereikt. Aanmelding vooraf is verplicht; lees de instructie.

Voor meer informatie raadpleeg de AGENDA, de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en de parochiekernpagina van de H. Laurentius.


JAARVERSLAG BISDOM OVER 2019 VERSCHENEN

Begin juni publiceerde het bisdom Rotterdam het jaarverslag over 2019. Deze rapportage bevat onder meer het jaaroverzicht en de activiteitenagenda van de bisschop, de kerncijfers van het bisdom en informatie over de goede doelen. Het financiële jaarverslag en de jaarrekening worden in juni gecontroleerd en zullen in het volgend jaarverslag opgenomen worden. Lees meer


EEN EN TOCH MET DRIE

De eerste zondag na Pinksteren heet Drievuldigheidszondag. Dan vieren we de dynamiek van Vader, Zoon en Geest, aldus Mark Van de Voorde in zijn bijdrage ‘Eén en toch met drie’.

“God helemaal begrijpen zullen we nooit. God ontsnapt aan ons inzicht en zelfs aan ons verbeeldend vermogen. Toch mogen wij leven, handelen, werken, liefhebben en bidden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals wij zeggen bij het kruisteken.” Lees meer