Mededelingen & nieuws (10 juni)

PASTOOR BROEDERS 25 JAAR PRIESTER

Vandaag is het precies vijfentwintig jaar geleden dat onze pastoor Walter Broeders tot priester van het bisdom Rotterdam werd gewijd. Zijn eerste ‘standplaats’ was in ‘s-Gravenzande, Monster en Hoek van Holland. Daarna volgde een benoeming in Roelofarendsveen, waar hij betrokken was bij de clustervorming van kerken in het Groene Hart tot de federatie van HH. Clara en Franciscus. Sinds 2015 is hij rector van de priester- en diakenopleiding Vronesteyn en pastoor in de HH. Petrus en Paulusparochie (Leiden en omstreken).

Binnen het pastoraal team is Walter Broeders eerst aanspreekbare voor de Regio Oost. Nu in verband met de coronacrisis de geplande activiteiten rond zijn priesterjubileum moeten worden uitgesteld, ontstond binnen de parochiekernen van De Goede Herder, Sint Jan en H. Laurentius het idee om een digitaal jubileumboek samen te stellen. Parochianen werden uitgenodigd om een bijdrage te verzorgen, en aan die uitnodiging is breed gehoor gegeven.

Binnen twee weken werden ruim honderdwintig bijdragen ontvangen. De ene helft verstuurd via email, de andere helft in papieren vorm afgegeven bij de secretariaten en ingescand: korte briefjes, uitgebreide epistels, felicitatiekaarten, borduur- en knutselwerkjes, gedichten en tekeningen, zelfs twee audio-bijdragen (via een link naar YouTube).

Het digitale album kreeg als titel mee Beste pastoor … en is vanochtend aangeboden aan de jubilaris. Bekijk hier de titelpagina en het ‘Ten geleide’.


ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST (16)

Vronesteyn, woensdag 10 juni 2020.

Beste parochianen,

Ik heb er lang naar uitgekeken, naar mijn priesterjubileum. Het zou gevierd worden! Ik wilde heel graag mijn parochianen Rome laten zien en daarbij een parochiesymposium organiseren met als thema: het gelaat van Christus in deze tijd. De inleiders waren al uitgezocht. De viering in de Petruskerk zou een verbinding geven aan alle gemeenschappen: Samen God danken bij 25 jaar priesterschap. Een diaconaal project zou dat alles onderstrepen.

Maar ja, het virus gooide alles in de war!

Maar toch een mooi en zinvol feest vandaag in de huiskapel van Vronesteyn met de huisgenoten en een goede vriend!! En weet, gedurende de dag kwamen er zeer vele (!) bloemstukken uit alle delen van de parochie, vele mooie kaarten met persoonlijke teksten, een echt jubileumboek van vele goede wensen, vele appjes, e-mails en ga zo maar door. Mijn huis is een ware bloemenwinkel!!

Dank, lieve mensen. Ik beschouw het als een blijk van waardering. Hieronder een foto van vanochtend, gemaakt tijdens mijn preek bij de viering van deze dag. Blijf gezond.

En een hartelijke groet. — Pastoor Walter Broeders


EXTRA NIEUWSBRIEF SINT JAN

De parochiekern Sint Jan publiceert een extra nieuwsbrief (2020/6a). Hierin onder meer: ‘Kerkdienst gemist’, en ‘We mogen weer samen vieren’.

Tevens een instructie Welkom terug in de kerk (pdf), waarin aangegeven wordt hoe u zich kunt aanmelden om een viering bij te wonen en hoe te handelen in het kerkgebouw.


KERKZANG RECHT UIT HET HART (11)

Thea Dingjan — GROTER DAN ONS HART (beluister uitvoering)

Bij mijn voorbereiding op een viering van woord en gebed kijk ik nog wel eens moeilijk tegen de voorbeden aan. De overweging is klaar, nu de gebeden. De voorbeelden die wel worden gegeven passen niet altijd bij het thema wat uit de overweging spreekt; of ik vind de zinnen te lang, de inhoud te moraliserend …..

Dan wil ik nog wel naar ‘Gezangen voor Liturgie’ grijpen om te zien hoe de ‘meester’ het ook al weer doet. ‘Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart’. De dichter en woordkunstenaar spreekt. En Huub Oosterhuis had het grote geluk met musici samen te werken die zijn teksten uitstekend op muziek konden zetten, zoals in dit geval Antoine Oomen.

Tekst en muziek spreken samen, komen zó het hart binnen. Dan kan je zingen wat niet te zeggen is. geloofszaken waar je soms zo veel zinnen voor nodig hebt terwijl de dichter het uitspreekt in een paar woorden. Andere woorden dan jaren lang werden gebruikt. Maar iedere voelt aan wat wordt bedoeld.

Dan bezingen we de grootheid van de Schepper; dan smeken we diens aandacht en zegen af omdat Hij ons immers in leven heeft geroepen; zingen vol vertrouwen dat Hij het werk van zijn handen niet zal verlaten; dan kunnen we allen zingen om Licht over allerlei menselijke nood.

Zingen in afwisseling met het koor, de adem in en uit je lijf. Wie bidt zingt en wie zingt bidt dubbel!