Mededelingen & nieuws (13 juni)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vóór woensdagochtend 11:00 uur aan te melden via het secretariaat. Er is in juni een maximum van 30 parochianen per viering. Lees de instructie: Vieren op afstand

Zondag 21 juni is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanmelding vooraf is verplicht. De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. Aanvang: 9:30 uur.

Vrije toegang tot het kerkgebouw: op zondag, van 10:45-11:45 uur (dus na de viering met vooraf aangemelde parochianen), en op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tijdens de (beperkte) openingsuren van het secretariaat: 9:00-11:00 uur.

Voor meer informatie raadpleeg de AGENDA, de meest recente nieuwsbrief (2020/6) en de parochiekernpagina van De Goede Herder.

PAROCHIEKERN SINT JAN

Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Er is in juni een maximum van 30 parochianen per viering. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk.

Zaterdag 20 juni is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanmelding vooraf is verplicht. Aanvang: 19:00 uur.

Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur.

Voor meer informatie raadpleeg de AGENDA, de meest recente nieuwsbrief (2020/6) en de parochiekernpagina van de Sint Jan.

PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Er is in juni een maximum van 30 parochianen per viering. Lees de instructie: Vieren op afstand.

Zondag 21 juni is er om 11:00 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanmelding vooraf is verplicht. Aanvang: 11:00 uur.

Voor meer informatie raadpleeg de AGENDA, de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en de parochiekernpagina van de H. Laurentius.


SACRAMENTSDAG

Morgen wordt in de katholieke kerken voor het eerst sinds drie maanden weer de heilige communie uitgereikt. Bijzonder is dat we dan ook Sacramentsdag vieren. Dat is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. Lees meer (kro-ncrv.nl)


MGR. HENDRIKS NIEUWE BISSCHOP VAN HAARLEM

Op 1 juni is mgr. Jos Punt formeel teruggetreden als bisschop van Haarlem-Amsterdam en in die functie opgevolgd door mgr. Jan Hendriks. Bisschop Punt kampt met gezondheidsproblemen en om die reden was mgr. Hendriks al enige tijd als bisschop-coadjutor in het bisdom actief.

Lees het nieuwsbericht op website van het bisdom Haarlem-Amsterdam, met o.a. een beknopte levensloop van de nieuwe bisschop. Bekijk tevens het beeldverslag van de wisselingsplechtigheid door Ramon Mangold.

Zondag 14 juni is emeritus-bisschop Jos Punt te gast in het televisieprogramma Geloofsgesprek, waarin hij, ondervraagd door Leo Fijen, terugkijkt op zijn pontificaat.