12e zondag door het jaar (21 juni)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 20-21 juni, Twaalfde zondag door het jaar (A): Jer. 20,10-13 – Rom. 5,12-15 – Mt. 10,26-33

ONLINE VIERING

Op zondag 21 juni gaat pastoor Walter Broeders voor in de eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

INTENTIES

Parochiekern De Goede Herder, Zoeterwoude-Rijndijk:

  • Voor de onlangs overleden parochianen: Henk Hockx. – Jo Hockx – Doeswijk. – Jo Vlasveld.
  • Voor Ton Choufoer. – Dick van der Hulst. – Lies en Adriaan Vreeburg. – Corrie Zwetsloot-van der Meer. – Piet Hartwijk. – Jan Straathof. – Simon Honselaar. – Aad en Erwin Duijndam. – Overleden ouders Duijndam-Raaphorst. – Jeanette van de Laar-van de Heuvel. – Nel en Jan Zandbergen. – Jo Nijssen – Brasker. – Ria Tacx-van Kampen.
  • Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart.

Parochiekern Sint Jan, Zoeterwoude-Dorp:

  • Arie de Jong. – Annie de Jong-van Leeuwen.

Parochiekern H. Laurentius, Stompwijk:

  • Voor overleden armen en weldoeners van de parochie..
  • Voor Piet v.d. Arend. – Jaap Warmendam. –  Josina v.d. Voort-Verhagen. – Kees van Dijk. – Aad van Dijk. – Jaap Verhagen. – Lau van Santen. – Johan van Vliet. – Jeanne Kerkvliet-van Eijk. – Marianne Hoogervorst . – Leo Oudshoorn. – Cees Luiten. – Greet Groenewegen-Overdevest. – Wil Hilgersom. – Riet Olijhoek.

COLLECTE

Dank voor het meevieren.

De wekelijkse collectes vinden niet meer plaats. Mogelijk wilt u ook uw normale collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers?

Hartelijk dank!

  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)