Mededelingen & nieuws (20 juni)

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vóór woensdagochtend 11:00 uur aan te melden via het secretariaat. Er is in juni een maximum van 30 parochianen per viering. Lees de instructie: Vieren op afstand

Zondag 28 juni is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Aanmelding vooraf is verplicht. De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. Aanvang: 9:30 uur.

Vrije toegang tot het kerkgebouw: op zondag, van 10:45-11:45 uur (dus na de viering met vooraf aangemelde parochianen), en op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tijdens de (beperkte) openingsuren van het secretariaat: 9:00-11:00 uur.

Voor meer informatie raadpleeg de AGENDA, de meest recente nieuwsbrief (2020/6) en de parochiekernpagina van De Goede Herder.

PAROCHIEKERN SINT JAN

Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Er is in juni een maximum van 30 parochianen per viering. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk.

Zaterdag 27 juni is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Aanmelding vooraf is verplicht. Aanvang: 19:00 uur.

Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur.

Voor meer informatie raadpleeg de AGENDA, de meest recente nieuwsbrief (2020/6) en de parochiekernpagina van de Sint Jan.

PAROCHIEKERN H. LAURENTIUS

Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Er is in juni een maximum van 30 parochianen per viering. Lees de instructie: Vieren op afstand.

Zondag 21 juni is er om 11:00 uur een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanmelding vooraf is verplicht. Aanvang: 11:00 uur.

Voor meer informatie raadpleeg de AGENDA, de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (die elke maandag wordt gepubliceerd) en de parochiekernpagina van de H. Laurentius.


RONDOM DE KERK: ZOMERNUMMER

Verleden week is het zomernummer van Rondom de kerk verschenen (jaargang 15, nummer 6).

Hierin onder meer: ‘Verwarrende maanden, hoopvolle toekomst’, ‘Praktische wenken voor vieringen op 1,5 meter afstand’, ‘H. Communie uitreiken zoals dat ooit gedaan werd…’, nieuws uit de parochiekernen, het catechese-aanbod en de liturgiekalender voor de komende maanden.


NIEUWSBRIEF REGIO ZUID VERSCHENEN

Tevens verscheen een nieuwe aflevering (pdf) van Het geluid van Zuid (2020/3), de nieuwsbrief voor de parochiekernen van de Sint Petrus, Hartebrug en Lam Gods.

Hierin onder meer aandacht voor: ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap’, digikerk, catechese, en kinderwoorddienst in de Harteburg. Lees meer (pdf)


KERK IN NOOD ZAMELT WERELDWIJD RUIM 106 MILJOEN IN

De internationale rooms-katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (Aid to the Church in Need, ACN) heeft in 2019 meer dan 106 miljoen euro ingezameld voor lijdende en vervolgde christenen over de hele wereld. Van dat bedrag is 3,1 miljoen euro afkomstig van de Nederlandse afdeling, die verleden jaar in totaal 4,3 miljoen euro aan donaties ontving. Zo blijkt uit het jaarverslag dat onlangs werd gepubliceerd.

Met 23 nationale kantoren en meer dan 330.000 particuliere weldoeners over de hele wereld kon ACN activiteiten financieren voor een totale waarde van 111,2 miljoen euro. Kerk in Nood ondersteunt christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn. Dit doet Kerk in Nood door informatie, gebed en actie.

Kerk in Nood werd opgericht door de Nederlandse pater Werenfried van Straaten (1913-2003), die in 1934 was ingetreden bij de Nobertijnen van de abdij Tongerlo in België. Pater Werenfried begon zijn activiteiten in 1947 om 14 miljoen thuisloze Duitsers te helpen die na de Tweede Wereldoorlog uit de oostelijke regio’s waren verbannen. Ruim 6 miljoen van hen waren katholiek.

Aanvankelijk beperkte de hulp zich tot de kampen in het latere West-Duitsland. Vanaf 1956 (de Hongaarse Opstand) werd de steun uitgebreid naar de Kerken in Midden- en Oost-Europa. Vanaf 1964 werd er op verzoek van de toenmalige paus ook op grote schaal steun verleend aan de Kerken in de Derde Wereld. Lees meer