Mededelingen & nieuws (24 juni)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST (18)

Vronesteyn, woensdag 24 juni 2020.

Beste parochianen,

Wil je in het leven iets bereiken, dan zal je je best ervoor moeten doen. Federer, de tennisser oefent dagelijks vele en vele uren. Dat doet hij al vanaf zijn prille jeugd. Je veel ontzeggen. Succes komt nooit aanwaaien. Anderen gaan helemaal op in een muziekinstrument. Ze komen na veel lessen en studie als jonge mensen op het concertpodium. Het sociale leven gaat op een laag pitje. Ze worden beroemd om hun spel, want ze zetten zich zonderme er in voor het ideaal. Vingeroefeningen, op tijd naar bed, goed uitrusten, niet uitgaan. Geen alcohol. Muziek maken is topsport. Alles loslaten om dit ene goed te doen. De top bereiken. Jezelf geven aan jouw taak!

Evangelie — ‘Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden’. Is geloof ook topsport? Laat alles maar achter, lijkt er te staan, anders ben je Mij niet waard. Moet je je dan alles ontzeggen, wanneer jij de Heer wil volgen? Maar in de boodschap van Jezus is het altijd weer net anders dan je denkt. Natuurlijk, je moet je best doen voor je geloof. Je moet je geloof in God omzetten in daden, niet af en toe, maar steeds opnieuw. Maar we zijn niet allemaal profeten of rechtvaardigen. We zijn niet allemaal topsporters in het geloof.

Met elkaar verbonden — Zoals je op verschillende manieren kunt uitblinken en intelligent kunt zijn, praktisch of meer denkend, we hebben elkaar allemaal hard nodig! Zonder elkaar kunnen wij niet. Maar wie een leerling van Jezus wil zijn, zal een beker water geven… , maar wie taalles geeft aan iemand die achterstand heeft of aan een asielzoeker… Jezus verzekert het ons: zijn loon zal hem of haar niet ontgaan.

Kind van God — Allemaal mogen we kind van God zijn. Allemaal op onze eigen manier intelligent en gelovig. Van God houden is van mensen houden, iemand te drinken geven, delen met een ander mens, je bezorgd maken om een ziek kind, je inzetten voor de gemeenschap, net zozeer als De Schrift lezen of aanhoudend bidden. Het gaat er niet om je af te vragen hoe gelovig iemand is, maar om er achter te komen: hoe iemand gelovig is of nog beter hoe je zelf gelovig wilt zijn. Dat vraagt zelfonderzoek en tijd? Dat vraagt bezinning.

Catechese — Bezinning vraagt ook verdieping. Leren en geloven. Daarom zal er op onze weblog wekelijks een korte catechese zijn door o.a. Bas van Pampus, onze pastorale werker. Gemakkelijk aan te klikken en eenvoudig te volgen. Als verrijking, niet als topsport, maar wel door je best te doen om zoveel mogelijk te weten over ons geloof, in de ruimste zin van het woord.

Een hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders

PS: Stuur deze brief gerust door (als email of in uitgeprinte vorm) aan belangstellenden die geen volger van de weblog zijn.


ONZE BEHOEFTE AAN EEN GOEDE HERDER — KORTE CATECHESE (1)

Vanaf deze week hoop ik regelmatig een videoboodschap bij te dragen aan de weblog van Regio Oost. Ik begin met de Goede Herder Jezus. Wat houdt het herder-zijn in? We vinden meer hierover in psalm 23.

Jezus wil ons de weg wijzen naar een gelukkiger leven. En dat is nodig, want er zijn zoveel mensen gedesoriënteerd. Hoe komt dat? En wat kunnen we voor ze doen? Bas van Pampus, pastoraal werker

Bekijk de video


OVERLEDEN: KEES VAN SCHIE

Op dinsdag 16 juni is overleden de heer Cornelis Theodorus van Schie, in de leeftijd van 76 jaar.

De uitvaartdienst voor Kees van Schie werd gehouden op woensdag 24 juni in de Goede-Herderkerk, om 12:00 uur. Voorganger in de besloten woord- en gebedsviering was diaken Gerard Clavel. De viering is terug te zien op de website kerkdienstgemist.nl

Aansluitend vond de teraardebestelling plaats op de Algemene Begraafplaats in Leiderdorp.

OVERLEDEN: NEL VAN DIEMEN

Op zondag 21 juni is overleden mevrouw Petronella Maria Martina van Diemen-van der Geer, in de leeftijd van 94 jaar.

De afscheidsdienst voor Nel van Diemen zal in besloten kring plaatsvinden in het Crematorium Alphen aan den Rijn, op vrijdag 26 juni.  


OPENSTELLING KERKGEBOUWEN REGIO OOST

In beperkte mate hebben individuele gelovigen gelegenheid om in de kerkgebouwen van Regio Oost een kaarsje op te steken, te bidden of gewoon even tot rust te komen.

  • De Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk: op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tijdens de (beperkte) openingsuren van het secretariaat: 9:00-11:00 uur. Tevens voor de laatste keer vrije inloop op zondag 28 juni (dus na de viering met vooraf aangemelde parochianen!): 10:45-11:45 uur
  • Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp: alle dagen: 11:00-17:00 uur.
  • Laurentiuskerk, Stompwijk: voorlopig geen vrije inloop.

KERKZANG RECHT UIT HET HART (13)

Margreet Onderwater — DANKT, DANKT NU ALLEN GOD — (beluister uitvoering)

Dit loflied past in de tijd na Pinksteren ook wel ‘Trinitatis’. Martin Rinckart is de dichter van dit lied. Hij was predikant in 1637 ten tijde van de grote pestepidemie Als enige overgebleven herder bleef hij voor zijn kudde zorgen en leidde hij elke dag begrafenissen voor wel 40-50 personen – in totaal bijna 4.500 mensen. In mei van dat jaar stierf zijn vrouw. Hij dichtte dit liederen ter nagedachtenis aan haar. De overeenkomst met onze tijd is niet moeilijk te begrijpen.

In de eerste strofe herkennen we een oproep om God te danken omdat Hij ons van de moederschoot af zijn barmhartigheid betoont. Deze dankzegging is innerlijk en uiterlijk, met woorden en daden (‘met hart en mond en handen’). De tweede strofe, is meer ingetogen: die bevrijdende God moge ons, als in de dagen van weleer, vreugde en vrede schenken. De woorden van de slotstrofe zijn een afsluitende lofprijzing vanwege de drie-ene Naam. 

In de laatste strofe worden de klassieke woorden ‘als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid’ tot het poëtische ‘Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, / het heden zingt zijn eer, / de toekomst is zijn rijk, een bewerking van het ‘Gloria Patri’’ Met deze zinnen wordt heel fraai omschreven wat het woord ‘gedenken’ betekent. In deze tijden een extra reden om onze dankbaarheid uit te zingen.


Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
die grote dingen doet hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven.
Die uit genade ons behoudt te allen tijd,
is hier en overal een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.