Vijftiende zondag door het jaar (11-12 juli)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 11-12 juli, Vijftiende zondag door het jaar (A): Jes. 55,10-11 – Rom. 8,18-23 – Mt. 13,1-23 of 1-9


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (11 juli): Voor Arie de Jong. – Annie de Jong-van Leeuwen.

Parochiekern De Goede Herder (12 juli): Voor de onlangs overleden parochianen: Nel Koek-Zwetsloot,  Kees van Schie,  Jo Vlasveld — Voor Nel van Diemen-van der Geer. – Henk Hockx. – Jo Hockx-Doeswijk. – Kees van Hoof. – Bep Romijn. – Truus de Boer-van Wieringen. – Alie Rotteveel. – Nel Bruines-Overmeer. – Nettie en Vincent Smeets. – Aad Beereboom. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart.

Parochiekern H. Laurentius (12 juli): Voor de zieke mensen thuis of in het ziekenhuis; dat zij de kracht krijgen om het vol te houden. — Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Leen en Josien Olsthoorn-Lourens. –  Nico van Boheemen. –  Kees van Dijk. –  Aad van Dijk. –  Jaap Verhagen. –  Lau van Santen. –  Johan van Vliet. – Jeanne Kerkvliet-van Eijk. –  Marianne Hoogervorst. –  Leo Oudshoorn. –  Greet Groenewegen-Overdevest. –  Wil Hilgersom. –  Riet Olijhoek. –  Jan Onderwater.


ONLINE VIERING REGIO OOST

Op zondag 12 juli gaat pastoor Walter Broeders voor in de eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vóór woensdagochtend 11:00 uur aan te melden via het secretariaat. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 19 juli is er een eucharistieviering waarin pastor Rob Kurvers voorgaat. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order geen vrije toegang tot het kerkgebouw. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 18 juli is er een woord- en gebedsviering waarin Margreet Onderwater voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 19 juli is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


NIEUWE VERSIE VAN PROTOCOL ‘KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER’ 

Vrijdag 10 juli is op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. In deze nieuwe versie is onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen.

Ook de voorwaarden waaraan zanggroepen en koren moeten voldoen om te oefenen en kunnen zingen bij een viering staan er in. Verder zijn er nieuwe richtlijnen waar het gaat om reserveren en de gezondheidscheck bij bepaalde aantallen aanwezigen.

Per parochiekern zal z.s.m. worden nagegaan in hoeverre het bestaande protocol aanpassing behoeft. Eventuele wijzigingen worden via de weblog bekend gemaakt.


WEEKENDVIERINGEN IN KERK ZONDER DAK TE HOOGMADE

Tientallen gelovigen hebben vorig weekend regen en wind getrotseerd om deel te nemen aan een kerkdienst in de verwoeste Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in het Zuid-Hollandse dorp Hoogmade. Het was de eerste liturgische viering sinds de kerk afgelopen november door een grote brand werd getroffen. Lees meer