Nagekomen bericht (12 juli)

Graag vraagt de beheercommissie van parochiekern De Goede Herder uw aandacht voor het volgende: 

AANMELDEN VOOR DE ZONDAGVIERINGEN 

Weliswaar stellen de bisschoppen aanmelding vooraf niet langer verplicht. Toch vragen wij u om het secretariaat per email of telefoon te laten weten of u de zondagviering komt bijwonen. U kunt zich laten registreren tot vrijdagochtend 11:00 uur. Uw aanmelding geldt als reservering. Mocht het maximum aantal zitplaatsen bereikt zijn (ca. 80), dan laat het secretariaat dit aan u weten. Zie ook de aangepaste instructie Vieren op afstand (versie 12.7.2020).

Wie zonder vooraanmelding de zondagviering wil bezoeken, moet alsnog aan de kerkdeur geregistreerd worden, maar dit gebeurt pas nadat de vooraf aangemelde parochianen hun plaats hebben ingenomen. Dit zorgt voor onnodige vertraging en mogelijk teleurstelling (wanneer het maximum aantal zitplaatsen bereikt is). Voorkom derhalve geween en tandengeknars en meldt u vooraf aan bij het secretariaat.

TOEGANG TOT HET KERKGEBOUW

Vrije toegang tot de corridor van de Goede Herderkerk tijdens openingsuren van het secretariaat is nog steeds niet mogelijk. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat.