Zestiende zondag door het jaar (18-19 juli)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 18-19 juli, Zestiende zondag door het jaar (A): Wijsh. 12,13.16-19 – Rom. 8,26-27 – Mt. 13,24-43 of 24-30

Durven wij ons leven toe te vertrouwen aan onze God? Durven wij ons leven te leggen in Zijn hand?

In het evangelie van deze zondag spreekt Jezus over het Rijk der Hemelen. Dat lijkt op een man die op zijn akker goed zaad had gezaaid. De akker is het symbool voor de wereld waar mensen met elkaar leven en zorg dragen voor elkaar. Over die akker strooit God het zaad! God zorgt voor de hele akker en biedt Zijn vriendschap aan de mens. Gods zaad doet zijn werk!! Het Woord Gods haalt zijn kiemkracht uit zichzelf, niet uit onze bijdrage, zei kardinaal Danneels eens.

Zijn wij als moderne mensen in staat te willen en te kunnen leven uit de genade van God? Vroeger, toen de mensen meer afhankelijk waren, was het misschien niet eenvoudiger, maar wel vanzelfsprekender.                      

Nu is het allemaal wat ingewikkelder. De tegenzaaier is ook aan het zaaien. ’s Nachts strooit hij ´tegenkoren`, ´schijnkoren´, staat er. In de nacht, heimelijk dus, stiekem, als niemand het ziet. Het tegenkoren is er!  Individualisme en macht, eigen belang en ik-gericht denken. Tegenkoren en koren, het groeit samen op. In deze maatschappij, onze leefwereld.      

Aan ons de tijd, de taak en de uitdaging om Jezus meer en meer te omarmen, meer van Hem te weten te komen, door Hem te laten inspireren, in ons gebed, in ons nadenken over het evangelie, in onze dienst aan elkaar, in Jezus Naam! Het verlangen naar Jezus te laten groeien. Te leven uit zijn genade. De Heer voedt ons in de eucharistie met zijn eigen Lichaam en Bloed. Leg jouw leven in zijn hand en leef met zijn genade!! — Pastoor Walter Broeders


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (18 juli): Voor Jan Versteegen, Theo Berg.

Parochiekern De Goede Herder (19 juli): Voor de onlangs overleden parochianen: Nel Koek-Zwetsloot,  Kees van Schie,  Jo Vlasveld — Voor Peter Brouwer, overleden ouders Bouwman-Bulles, Nel van Diemen-van der Geer, Henk Hockx, Jo Hockx-Doeswijk, Anneke van Rooijen-Slingerland, Josephine van Galen, overleden familie Van Rijn, Jan Straathof, Simon Honselaar, Aad en Erwin Duijndam, overleden familie Duijndam-Raaphorst, Jo Nijssen-Brasker, Ria Tacx-van Kampen.. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart.

Parochiekern H. Laurentius (19 juli): Voor de zieke mensen thuis of in het ziekenhuis; dat zij de kracht krijgen om het vol te houden. — Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Arnold van Swieten, Bert de Jong en Lena de Jong-v.d. Geest, Paul Ammerlaan,  Kees van Dijk, Aad van Dijk, Jaap Verhagen, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Marianne Hoogervorst, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater.


ONLINE VIERING REGIO OOST

Op zondag 19 juli gaat pastor Rob Kurvers voor in de eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vóór vrijdagochtend 11:00 uur aan te melden via het secretariaat. Lees de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 26 juli is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 25 juli is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 19 juli is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (8)

Afgelopen woensdag was de dag waar velen reikhalzend naar hadden uitkeken. De dag die je wist dat eens zou komen. Dat het dames- en herenkoor na vier maanden thuiszitten eindelijk weer mocht beginnen met repeteren in de kerk. Voorlopig voor slechts een uur, met ventileren voor en na, en uiteraard op anderhalve meter afstand en in zigzag formatie (zie foto). Van uitvoeren is voorlopig nog geen sprake. Maar wat een genot om in die prachtige akoestiek van de Goede-Herderkerk onder leiding van Ans Bulles weer stemmen van alt, sopraan, tenor en bas te horen opstijgen en samenklinken! — Een enthousiaste zanger.

Het Jongerenmiddenkoor is vorige week al begonnen en heeft inmiddels de tweede repetitie erop zitten. Alles netjes volgend de RIVM-richtlijnen.

Afgelopen maandag startte ook het tienerkoor met een anderhalvemeterrepetitie. De leden onder de 18 mochten daarbij wel naast elkaar dus het was een bijzondere kooropstelling. Bijgaande foto is die avond gemaakt. Er werdt direct hard gewerkt: de repetitie was een mix van instuderen van nieuwe nummers die de koorleden met de oefenopnames thuis al hadden voorbereid en het eindelijk weer samen kunnen zingen van enkele koorfavorieten. — Thijs van der Hulst