22e zondag door het jaar (29-30 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 29-30 augustus, tweeënenwintigste zondag door het jaar (A): Jer. 20,7-9 – Rom. 12,1-2 – Mt. 16,21-27


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (29 augustus): Tot zekere intentie. — Ter ere van Maria. — Voor Cornelia Janson-Dolle.

Parochiekern De Goede Herder (30 augustus): Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Jaspers, Bert Pieterse. — Voor Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, Siem Heemskerk, overleden  ouders en Bert van der Hulst, overleden leden van ‘Meer bewegen voor Ouderen’, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef–van Duijnhoven, Johanna Stegershoek-Verhoef, Jan Roeleven. — Uit dankbaarheid ter gelegenheid van een 40-jarig huwelijk. — Om Gods zegen over een gezin. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (30 augustus): Voor de zieke mensen thuis of in het ziekenhuis; dat zij de kracht krijgen om het vol te houden. — Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Jan v.d. Krogt, Cors v.d. Bosch, Jeanne v.d. Bosch van Haaster, Ton en Carla v.d. Bosch, Sjanie Waaijer v.d. Bosch,  Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Jaap Verhagen, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn,  Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater,  Riet v.d. Helm- van Vliet.


ONLINE VIERING REGIO OOST

Op zondag 30 augustus gaat pastoor Walter Broeders voor in de eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vóór vrijdagochtend 11:00 uur aan te melden via het secretariaat. Lees de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 6 september is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat.

Er is weer een Goede-Herder-nieuwsbrief verschenen: nummer 9 van 2020 (september). Bijdragen voor de volgende nieuwsbrief kunt u insturen via het bekende mailadres: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com
De deadline voor artikelen is vrijdag 18 september 2020

Voor meer informatie zie op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 5 september is er een oecumenische viering, waarin dominee Gea Smit en Margreet Onderwater voorgaan. Aanvang: 19:00 uur. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 6 september is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


ZUSTERS AAN DE HERENSINGEL

Op 11 augustus stond prominent in het Leidsch Dagblad dat de kerk aan de Herensingel volgend jaar grondig wordt opgeknapt en dat er “nonnen komen wonen”. Wilbert van Erp, vice-voorzitter van de HH Petrus en Paulusparochie, praat parochianen bij op de website van Rondom de Kerk. Lees meer

MISSIE-VERKEERSMIDDELEN-ACTIE (MIVA)

In het weekend van 29-30 augustus 2020 vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen. De vluchtelingen in de grote kampen in Bangladesh bevinden zich in een uitzichtloze situatie. Pionier Anwar trekt zich hun lot aan en biedt medische zorg. Lees meer (via miva.nl)

Voor hen die niet in de gelegenheid zijn om bij te dragen via een deurcollecte: u kunt ook een gift overmaken op rekeningnummer:
NL42INGB 0000 0029 50 t.n.v. Miva ’s Hertogenbosch. Alvast onze dank!
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’


SCHUILKERK KRIJGT TOCH SUBSIDIE

Het Museum Ons’ Lieve Heer op Solder lijkt gered. Het gemeentebestuur van Amsterdam is voornemens de subsidie aan het museum voort te zetten, ook al viel het zeventiende-eeuwse monument drie weken geleden wegens geldgebrek over de rand bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).

Wanneer de gemeenteraad het voorstel aanneemt, is financiering van het museum tot 2024 verzekerd. Lees meer (via kro-ncrv.nl)