Mededelingen & nieuws (26 augustus)

LIJDEN IS DE ANDERE KANT VAN DE MEDAILLE LIEFDE — KORTE KATECHESE (7)

Petrus wil het lijden tegenhouden van Jezus, maar Jezus wil dat niet. Het lijden hoort bij het leven en door dat lijden kan Hij ons verlossen en genezen. Op deze aarde zal altijd lijden zijn. Waar liefde is, komt lijden. In de hemel is geen lijden meer. Wat doet lijden met ons? Hoe staat (een goede) God in het lijden? Moeilijke vragen, mooie voorbeelden.  Bas van Pampus, pastoraal werker

Bekijk de video