23e zondag door het jaar (5-6 september)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 5-6 september, drieeënwintigste zondag door het jaar (A): Ez. 33,7-9 –  Rom. 13,8-10 –  Mt. 18,15-20


Deze week overleed onze oud-bisschop van Rotterdam en voormalig aartsbisschop van Utrecht kardinaal Adrianus Simonis. Zelf heb ik hem goed gekend, als jong ventje van tien jaar tot op de dag van vandaag. Een bisschop in tijden van grote polarisatie. Aan de ene kant stonden de progressieve en aan de andere kant de gematigde katholieken. Het verdeelde de kerk. Het voelde niet als een eenheid. Geen vertrouwen in elkaar, in de gemeenschap waar gelovigen samenkomen. Dit verlamt ons kerk-zijn en doet de stip op de horizon: zijn koninkrijk vervagen.

In de lezingen uit de Schriften roept de profeet Ezechiel op een wachter te zijn in de gemeenschap. Zorg te dragen voor het goede gedrag. Ook Jezus reikt ons een verstandige manier aan om om te gaan met meningsverschillen. Jezus hanteert hier een model van het persoonlijke gesprek. Een gesprek allereerst onder vier ogen. Elkaar opzoeken en communiceren, met als doel de eenheid in de gemeenschap  om ons samen te laten voeden door Christus zelf, in Woord en sacrament met het oog op zijn Koninkrijk. — Pastoor Walter Broeders

INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (5 september): Voor overleden ouders Den Blanken-van den Bosch, Huib en Riet Versteegen-Berg, Cornelia Janson-Dolle, Jan en Corrie van der Salm-Versteegen en hun zoon Wim, overleden familie Captein-Vink.

Parochiekern De Goede Herder (6 september): Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Jaspers. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Peter Brouwer, Ida Bos-Kooter, Rie van der Meer-Montanus, Jan Gordijn, Nel Kocken-van Wensveen, Lina en Frits Labordus. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (6 september): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Uit dankbaarheid. — Voor Nico van Boheemen, Irma Ballemans, Paul Ammerlaan, Josina v.d. Voort-Verhagen, Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Jaap Verhagen, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen- Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet v.d. Helm- van Vliet, Kees van Boheemen.


ONLINE VIERING REGIO OOST

Op zondag 6 september gaat pastoor Walter Broeders voor in de eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vóór vrijdagochtend 11:00 uur aan te melden via het secretariaat. Lees de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 13 september is er een woords- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 12 september is er eucharistieviering waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur.

De nieuwsbrief voor de maand september (2020/8) verschenen, ook in een digitale versie (PDF). Wij wensen u veel leesplezier! Voor meer informatie: raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 13 september is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


RONDOM DE KERK VERSCHENEN

Deze week verscheen een nieuwe aflevering van Rondom de Kerk. Het is de eerste aflevering van de zestiende jaargang. Ook beschikbaar als digitale versie (PDF).


KARDINAAL SIMONIS OVERLEDEN

Foto (detail): Roman Mangold

Op woensdag 2 september is kardinaal Simonis overleden, in de leeftijd van 88 jaar. Mgr. Adrianus Johannes Simonis was oud-bisschop van Rotterdam en emeritus aartsbisschop van Utrecht.

De uitvaartdienst voor kardinaal Simonis zal plaatsvinden op donderdag 10 september in de Sint Catharinakathedraal in Utrecht. Wegens de coronamaatregelen is de uitvaart alleen toegankelijk voor genodigden.

KRO-NCRV zendt de uitvaartdienst, die om 11:00 uur begint, live uit. De oud-bisschop wordt begraven op de begraafplaats St. Barbara in Utrecht, waar bijna al zijn voorgangers ook hun laatste rustplaats hebben.

Lees meer via de websites bisdomrotterdam.nl en kro-ncrv.nl