24e zondag door het jaar (12-13 september)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 12-13 september, vierenwintigste zondag door het jaar (A): Sir. 27,30-28,7 – Rom. 14,7-9 – Mt. 18,21-35 


De heilige Schrift spreekt ook over geven, maar dan over vergeven. Vergeven is moeilijk in ons leven. Vaak zijn wij boos. Boos op van alles en nog wat. Boos op het ziekenhuis, of op de kat van de buren die weer in jouw tuin …  En hoe vaak bidden wij niet in het Onze Vader: ‘vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren.’ Hoe makkelijk kunnen wij dit bidden, hoe moeilijk is dit in praktijk te brengen!

Eén voorval staat mij nog voor ogen. In mijn eerste parochie had een parochiaan een domme aanrijding veroorzaakt. Het was haar schuld! Ze was haastig en had niet goed gekeken en boem, de aanrijding. Lichtelijk overstuur komt zij de wagen uit en vliegt de andere chauffeur om de hals en vraagt: ‘Kun je me alstublieft vergeven?’ De chauffeur had deze houding niet verwacht, eerder een defensieve. ‘Ja’, zei hij, dat wil ik en dat kan ik. In een rustige en open sfeer hebben zij toen de schade kunnen opmaken en afhandelen.

‘Kun je me vergeven?’

Soms is vergeven goed te doen, zeker als het gaat om louter blikschade, zeker als de ander met een oogopslag, met een woord of met een gebaar laat zien: het spijt me. Dan kun je iets recht zetten en dat richt mensen weer op.Soms is het ontzettend moeilijk, misschien wel voor mensen onmogelijk.  Wat te doen als de ander jou beduveld heeft, jou is echt onrecht aangedaan. Je kunt best wel een keer over je hart strijken, maar er zijn grenzen.

Hoever moet ik gaan?’, vraagt Petrus vandaag aan Jezus. ‘Hoe dikwijls moet ik vergeven?’ Zeventig maal zeven maal!

In alle moeilijkste gevallen mogen wij uitstel aan God vragen, maar blijven wij met Hem verbonden. Bereidheid om te vergeven moet een levenshouding zijn en dan vervalt iedere berekening en komt er ruimte, hemelse ruimte! — Pastoor Walter Broeders

INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (12 september): Voor Arie de  Jong en Annie de Jong-van Leeuwen. — Uit dankbaarheid. — Ter ere van Maria.

Parochiekern De Goede Herder (13 september): Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Jaspers. — Voor Kees van Hoof, Ria van der Kroft-van Vliet, Nel Kocken-van Wensveen, Truus de Boer–van Wieringen, Bep Romijn, Josephine van Galen, overleden familie van Rijn, Anneke van Rooijen-Slingerland, Arie Wassenburg, Jo Vlasveld, Nel Bruines-Overmeer; Aad Beereboom, Vincent en Nettie Smeets. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (13 september): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Nel Verburg-Waaijer, Thijs Klijn, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Jaap Verhagen, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet v.d. Helm-van Vliet, Kees van Boheemen, Gerard Granneman. — Bij gelegenheid van het 40-jarig huwelijk van Thomas en Tiny Lelieveld.


ONLINE VIERING REGIO OOST

Op zondag 13 september gaat Thea Epskamp voor in de woord- en gebedsviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vóór vrijdagochtend 11:00 uur aan te melden via het secretariaat. Lees de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 20 september is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 19 september is er eucharistieviering waarin pater Adri Kortekaas O.S.B.. voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 20 september is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


VREDESONTMOETING 2020

Maandag 21 september organiseren de diaconieën van De Bakkerij samen met diverse partnerorganisaties in het kader van de Vredesweek van PAX Nederland een Vredesontmoeting op de Hooglandse Kerkgracht te Leiden. Het thema van dit jaar is: Vrede verbindt verschil. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Maar ook om verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen.

De Leidse Vredeskrant van De Bakkerij (pdf)  bevat informatie over het thema en diverse activiteiten in het kader van de Vredesweek 2020.

Lees meer over de Vredesontmoeting (via debakkerijleiden.nl)

JONGERENPROGRAMMA 2021-2022

“In de periode waarin wij door de coronamaatregelen niet bij elkaar konden komen is één ding heel duidelijk geworden: de ontmoeting met andere jongeren is belangrijk,” aldus Desiree Bühler, medewerker jongerenpastoraat van het bisdom Rotterdam. Daarom is vanuit het bisdom weer een jaarprogramma samengesteld voor jongeren en een kalenderkaart gemaakt. Desiree: “Het werkjaar 2020-2021 is bomvol activiteiten, waarbij jongeren elkaar ontmoeten, met elkaar de eucharistie vieren, zich verdiepen in geloof en samen eten.”

Alle activiteiten zijn op een kalender gezet die als ansichtkaart via de parochies en het jongerenwerk wordt verspreid. Ook beschikbaar als pdf. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)