25e zondag door het jaar (19-20 september)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 19-20 september, vijfenwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 55,6-9 – Fil. 1,20c-24.27a – Mt. 20,1-16a


Vanochtend heeft Mgr. Van den Hende, onze bisschop twee mannen gewijd tot permanent diaken: Melchior Kerklaan en Ed Doe. Gehuwde mannen, één met een gezin. Hun beide routes zijn bijzonder, de één werd geïnspireerd door een reis door Israël, de ander door zijn grote liefde die hij gevonden heeft in Mexico, zijn vrouw. Hoe het ook zij, het Woord van God landde in hun harten en droeg vruchten. Zij hoorden de stem van de Heer, zij werden geraakt door de nood van zovele mensen, materieel en geestelijk en beantwoordde de stem met: Hier ben ik!!

De wijding vond plaats in het Jaar van het Woord. Dit jaar geven wij extra aandacht aan het Woord van de Heer, dat wij mogen horen wanneer wij de Bijbel openslaan en eruit lezen, alleen of samen. Het Woord van God dat soms zo haaks staat op ons leven. Ook bij onze pasgewijde diakens. Beiden een goede baan en een goed inkomen. En toch…… God roept en zij laten dat in de steek en volgen de Heer, samen met echtgenoten en kinderen.

Ook deze zondag staat het Woord van de Heer haaks op ons eigen leven. De werkers van het laatste uur! Een merkwaardig en op het eerste gezicht onsympathieke tekst. Was het allemaal wel eerlijk en fair wat de landeigenaar deed bij de uitbetaling van zijn arbeiders? Wij zijn toch geneigd om te denken: ‘loon naar werken’. Wie op een dag méér werkt dan een ander, mag toch ook rekenen op meer beloning. Logisch toch? En toch……

Waarom geeft Jezus ons dit verhaal mee? God houdt er blijkbaar andere maatstaven op na, bij God tellen andere zaken mee. Je kunt direct denken aan het recht op een menswaardig bestaan. Je mag er zijn in Gods ogen, ook als je nauwelijks van economische waarde bent, je mag er zijn óók als je niet direct op en top nuttig bent voor de samenleving. Als mens ben jij voor Hem de moeite waard. Hij geeft ons krediet, nog voordat wij het verdiend hebben. Voor God is iedere mens meer waard dan de economische prestaties of de maatschappelijke posities.

De waarden en normen waar God van uitgaat zijn van een andere orde en gaan dwars tegen politieke en machtsfactoren in. Jezus zet ons aan het denken over een andere manier van leven, een andere bestaanswijze, maar ook over een andere zienswijze. Juist vandaag op de zondag in de Vredesweek, roept God ons op door de Schrift van vandaag anders te denken, met andere ogen te kijken en met andere oren te luisteren.

Wij voegen al heel snel de daad bij het woord. Op deze vredeszondag willen wij de mensen de vrede wensen. Dichtbij en veraf. In iedere eucharistie wensen wij elkaar de vrede en dragen die vrede naar buiten. De vrede van Christus. De vrede die gaat tegen de stroom in van mensengedachten. De mensen in de kerk worden uitgenodigd die vrede bij andere mensen te brengen. Misschien wel bij die mensen die het hard nodig hebben.

De vrede des Heren zij met u! — Pastoor Walter Broeders

INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (19 september): Voor Jan Versteegen, Sjaan de Jong-Straathof.

Parochiekern De Goede Herder (20 september): Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Jaspers. — Voor Corrie Zwetsloot-van der Meer, Piet Hartwijk, Jan Straathof, Simon Honselaar, Aad en Erwin Duijndam, overleden ouders Duijndam-Raaphorst, Jo Nijssen-Brasker, Ria Tacx–van Kampen, Nel Koek–Zwetsloot, Lies en Adriaan Vreeburg, Dick van der Hulst, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus en Maria Verhoef, Johanna Stegershoek-Verhoef, Jan Roeleven. — Voor Jens Kalshoven, die vanmiddag het H. Doopsel zal ontvangen. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (20 september): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Bertus Reigersbergen, Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Jaap Verhagen, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet v.d. Helm- v. Vliet, Kees van Boheemen, Gerard Granneman.


ONLINE VIERING REGIO OOST

Op zondag 20 september gaat pastoor Walter Broeders voor in de woord- en gebedsviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Bezoekers van de zondagviering worden bij het betreden van het kerkgebouw nog steeds geregistreerd. Gelieve in verband hiermee vooraf te reserveren bij het secretariaat. Dat kan tot vrijdagochtend 11:00 uur. Lees de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Op zondg 20 september, 15:00 uur ontvangt Jens Kalshoven het sacrament van het H. Doopsel. —Zondag 27 september is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M.. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Naar aanleiding van de Vredesweek, die op zaterdag 19 september van start is gegaan, heeft Thea Dingjan in samenwerking met de MOV-werkgroep de folder ‘Vrede zij u’ samengesteld. De folder met teksten rond de vredeswens ligt achterin de kerk en kan meegenomen worden. Tevens worden exemplaren thuisbezorgd bij parochianen die niet in staat zijn om de kerk te bezoeken. De folder ‘Vrede zij u’ is hier ook digitaal beschikbaar (pdf).

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 26 september is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 27 september is er een eucharistievieri8ng waarin pater Adri Kortekaas O.S.B. voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


DIAKENWIJDING

Op zaterdag 19 september wijdde Mgr. Van den Hende — op voordracht van rector Walter Broeders (zie afbeelding) — door handoplegging en gebed Melchior Kerklaan en Ed Doe tot diaken voor het bisdom Rotterdam. De wijding vond plaats tijdens een eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal te Rotterdam.

Ed Doe studeerde aan de Diakenopleiding Bovendonk. Melchior Kerklaan studeerde aan de Diakenopleiding Bovendonk en aan de Tilburg School of Catholic Theology. Beiden ontvingen hun vorming via Centrum Vronesteyn, het centrum voor de priesteropleiding en de diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. Ze zullen als permanent diaken een aanstelling krijgen in het parochiepastoraat. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)