27e zondag door het jaar (3-4 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 3-4 oktober, zevenenwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 5,1-7 – Fil. 4,6-9 – Mt. 21,33-43


Vandaag heeft paus Franciscus zijn nieuwe encycliek ondertekend. Hij doet dat in een tijd dat er drie crisissen te ervaren zijn:  sociaal-economisch, ecologisch en medisch. De ondertekening vond plaats in Assisi, de geboorteplaats van de heilige Franciscus.

Tutti fratelli zijn de eerste woorden van deze encycliek. Allen broeders. Wij zijn allen broeders en zusters van elkaar. Wij zijn geen eenlingen, maar broers en zusters van elkaar, als leden van één gemeenschappelijke familie en met alle schepsels die met ons hetzelfde huis bewonen. En dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor elkaar: voor de schepping en haar schepsels, voor mens en dier, ja voor de gehele natuur. 

De waardigheid van de mens staat daarbij voorop, niet de afgoden zoals geld en goed. Als de corona-crisis ons iets heeft geleerd is dat wij het alleen niet redden, maar elkaar nodig hebben. Tutti fratelli, dus!!

De lezingen gaan dit weekend over een wijngaard. In de eerste lezing staat de wijngaard symbool voor Israël. Hij brengt alleen maar wilde vruchten voort, omdat zowel het volk als de leiders helemaal niet trouw zijn aan het verbond dat ze met God de Heer hebben gesloten. Ze gaan liever hun eigen weg: geen liefde, geen vrede, egoïsme en onverschilligheid.

Zevenhonderd jaar later vertelt Jezus een variant van hetzelfde verhaal, maar dit keer is het gericht tegen de religieuze leiders die Jezus niet willen herkennen, integendeel, ze vermoorden Hem op het kruis, net zoals de zoon in de parabel vermoord wordt.

Voor ons christenen is Jezus de Messias en zal voor ons de weg zijn en de weg wijzen. Laten we blijven bouwen en ruimte maken voor Gods goedheid, die bij mensen uitgezaaid is. Getuigen met daden en woorden dat Jezus het volledige antwoord is op al onze speurtochten naar geluk en waarheid. En dat betekent: verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van mens en dier, en respect hebben voor de schepping, omdat wij allen broeders en zusters zijn van elkaar, tutti fratelli.

Goede zondag! — Pastoor Walter Broeders


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (3 oktober): Voor Janny Nuysink-Versteegen, Kees en Leny Versteegen, Gijsbertus Versteegen, Johanna Versteegen-Vink, Huib en Riet Versteegen-Berg, Sjaan de Jiong-Straathhof, overleden ouders Den Blanken-van den Bosch, Jan van der Salm, Corrie van der Salm-Versteegen en hun zoon Wim, Jan Versteegen. — Ter ere van de H Maagd Maria

Parochiekern De Goede Herder (4 oktober): Uit dankbaarheid bij gelegenheid van het zestigjarig huwelijk van Nel en Dick Tijssen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Jaspers. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Corrie Zwetsloot – ven der Meer, Piet Hartwijk, Ida Bos-Kooter, Rie van der Meer-Montanus, Jan Gordijn, Nel Kocken-van Wensveen, Lina en Frits Labordus. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (4 oktober): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Josina v.d. Voort-Verhagen, Marian den Hartog-Eikens, Paul Ammerlaan, Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Jaap Verhagen, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet v.d. Helm- van Vliet, Kees van Boheemen, Gerard Granneman, Annie van Leeuwen.


ONLINE VIERING REGIO OOST

Op zondag 4 oktober gaat pastoor Walter Broeders voor in de woord- en gebedsviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Bezoekers van de zondagviering worden bij het betreden van het kerkgebouw nog steeds geregistreerd. Gelieve in verband hiermee vooraf te reserveren bij het secretariaat. Dat kan tot vrijdagochtend 11:00 uur. Lees de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 11 oktober is er een eucharistieviering waarin pater Frans van der Poel O.F.M. voorgaat. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 3 oktober is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 4 oktober is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


BRIEF BISSCHOP VAN DEN HENDE OVER GELOVEN IN CORONATIJD

Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen en de aangescherpte maatregelen van de regering heeft bisschop Van den Hende op 2 oktober een brief geschreven aan alle gelovigen in het bisdom Rotterdam. “In de afgelopen dagen klonk regelmatig de verzuchting ‘daar gaan we weer’ als reactie op het weer toenemen van het aantal corona-besmettingen”, schrijft de bisschop. lees meer