Medelingen & nieuws (21 oktober)

ALLERZIELEN IN DE GOEDE HERDER

Gewoontegetrouw vieren we in parochiekern De Goede Herder Allerzielen in het Licht. Het is mooi om jaarlijks met elkaar onze dierbare doden te herdenken en dit te kunnen en mogen doen met een viering, met muziek, zang en allerlei rituelen op het kerkhof.

Dit jaar kan het helaas alleen maar in een aangepaste vorm. De nabestaanden van de overledenen van afgelopen jaar hebben een uitnodiging gehad om deel te nemen aan de woord- en gebedsviering op zondag 1 november om 13:00 uur. Met de genomen maatregel van maximaal 30 personen is er dus niet veel mogelijk.

Toch zijn er diverse manieren om onze overledenen te herdenken:

  • door in de huiskamer zelf een kaars aan te steken en de zondagmiddagviering te volgen via de website kerkdienstgemist.nl
  • door intenties voor deze viering op te geven. De voorganger zal alle namen van de overledenen bij het ontsteken van kaarslicht oplezen en in Gods liefdevolle zorg aanbevelen.
  • door de begraafplaats achter de kerk te bezoeken. Deze is de hele dag toegankelijk en iedereen is van harte welkom. De graven zullen voor de viering gezegend worden en het grote hart midden op het kerkhof zal vol staan met bloemen.

Zo hopen we een plek en een moment van rust en stilte te vinden voor wie ons ontvallen zijn en die ons lief waren en blijven.

Jeaneke van der Hulst, pastoraatgroep


ACTIE KERKBALANS: UW GIFT IS MEER DAN OOIT WELKOM


De parochiekernen van regio oost zijn voortdurend bezig met het vormgeven van ‘nabijheid’, ook in deze beperkende coronatijd. Het pastoraal team en vele vrijwilligers zetten zich daar met hart en ziel voor in.

Omzien naar elkaar op anderhalve meter brengen extra inzet en
kosten met zich mee. Denk aan het online streamen van vieringen, sinds mei vanuit De Goede Herder en binnenkort ook vanuit de Sint Jan. Denk ook aan initiatieven voor mensen die in deze tijd een extra steuntje in de rug nodig hebben.

En dat terwijl ‘gewoon’ collecteren niet mogelijk is door de coronamaatregelen, waardoor de inkomsten van de kerk teruglopen. Om alle positieve inzet op pastoraal en diaconaal gebied mogelijk te maken, wordt u als parochiaan gevraagd om een bijdrage. Allereerst door uw financiële toezeggingen van afgelopen januari gestand te doen, en in deze barre tijden misschien nog iets meer te geven dan u van plan was.

Momenteel zijn vrijwilligers in de parochie al bezig om de nieuwe actieperiode van Kerkbalans voor te bereiden. Deze loopt van 16 januari tot en met 30 januari 2021. Helpt u ook? Met uw gift ziet u om naar de ander die in geestelijke of financiële nood verkeert. Zo houden we samen de parochie vitaal.

Kerkbalans is niet beperkt tot de actieperiode. Het hele jaar door kunt u een bijdrage geven. Ook nu. Alle bedragen zijn welkom. Maar ook uw betrokkenheid en gebed ervaren wij als waardevolle steun.

Beheercommissies van regio oost


HOOP IS REMEDIE VOOR TWEEDE CORONAGOLF — KORTE KATECHESE (14)

De tweede golf kenmerkt zich meer door moedeloosheid en depressie. Velen hebben geen uitzicht meer. We moeten hoop aanboren. Marinus van den Berg en een gedicht over het kleine meisje HOOP leiden ons.  Bas van Pampus, pastoraal werker

Bekijk de video