29e zondag door het jaar (17-18 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 17-18 oktober, negenentwintigste zondag door het jaar (A): Jes. 45,1.4-6 – 1 Tess. 1,1-5b – Mt. 22,15-21


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (17 oktober): Uit dankbaarheid. — Tot zekere intentie.

Parochiekern De Goede Herder (18 oktober): Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Jaspers, Ria Tacx-van Kampen, Nel Koek-Zwetsloot, Jan Straathof, Simon Honselaar, Aad en Erwin Duijndam, overleden familie Duijndam–Raaphorst, Aad Beereboom, Siem Heemskerk, Alie Rotteveel. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (18 oktober): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor overleden ouders Zuidgeest-van Uffelen, Jaap Verhagen (jaargetijde) , Paul Ammerlaan, Jan Koevoet, Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Jaap Verhagen, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen- Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet v.d. Helm-van Vliet, Kees van Boheemen, Gerard Granneman, Annie van Leeuwen, Leo v.d. Krogt.


ONLINE VIERING REGIO OOST

Op zondag 18 oktober gaat pastor Rob Kurvers voor in de eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Bezoekers van de zondagviering worden bij het betreden van het kerkgebouw nog steeds geregistreerd. Gelieve in verband hiermee vooraf te reserveren bij het secretariaat. Dat kan tot vrijdagochtend 11:00 uur. Lees de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 25 oktober is er een eucharistieviering waarin pater Adri Kortekaas O.S.B. voorgaat. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 24 oktober is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 25 oktober is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina

Het aantal coronabesmettingen is de laatste weken schrikbarend opgelopen. Vorige week deed minister Grapperhaus de oproep aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig. In deze video spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging.


WOORD VAN BEMOEDIGING DOOR DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN

De bisschoppen roepen op om de maatregelen van de overheid te volgen uit zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving. In een videoboodschap probeert elk van hen aan de hand van een dierbaar bijbelcitaat de gelovigen een hart onder de riem te steken.

“Een belangrijke zin in de Bijbel is: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor Jezus zelf”, zegt kardinaal Eijk. En ook Mgr. Van den Hende, voorzitter van de bisschoppenconferentie, reikt een woord uit de Bijbel aan: “Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.”

Bekijk de video


VEEL GESTELDE VRAGEN OVER MAXIMAAL DERTIG GELOVIGEN BIJ VIERINGEN

Op vrijdag 9 oktober hebben de bisschoppen de parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). Op dinsdag 13 oktober kondigde het kabinet in een persconferentie strengere coronamaatregelen aan. Naar aanleiding daarvan zijn er in de parochies vragen gerezen, die zijn verzameld en in het hierbij te downloaden overzicht wordt daarop antwoord gegeven.

Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)

Er wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen bij het in- en uitgaan van het kerkgebouw. Vrije toegang zonder vooraf reserveren is in de regel niet mogelijk.