30e zondag door het jaar (24-25 oktober)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 24-25 oktober, dertigste zondag door het jaar (A): Ex. 22,20-26 – 1 Tess. 1,5c-10 – Mt. 22,34-40


ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, 24 oktober 2020.

Beste parochianen,

Onzekerheid — We leven in een spannende tijd. De dreiging van de tweede lockdown hangt boven ons hoofd. Je kunt geen praatprogramma opzetten of het gaat over Corona. Het maakt ons mensen onzeker, geeft eenzaamheid, pijn en verdriet. Pijn en verdriet om die mensen die hieronder lijden de zieken, de mensen die moeten sterven. Eenzaamheid en onzekerheid voor de kwetsbaren in onze samenleving. Houvast en troost zoeken wij, bijzonder in de liturgie van de zondag.

Paulus — In de tweede lezing van deze zondag staat de havenstad Tessalonica centraal.  Zo’n 50 tot 60 christenen leefden daar op een bevolking van 100.000. Het waren mensen met uitstraling tot buiten hun stad, in heel Macedonië. Paulus geeft hun een compliment en weet hen te wekken voor hun geloof. Twee belangrijke punten gebruikt hij in zijn brief:  Vooreerst je afkeren van de afgoden om de levende God te dienen. En daar sluit hij onmiddellijk bij aan: het verwachten van en uitzien naar Jezus, Gods Zoon.

Goden en God —Er waren goden genoeg in de Griekse wereld. De Olympus, de berg waar zij woonden, was te zien vanuit Tessalonica. Er was een grote openheid voor het religieuze. De inwoners van Tessalonica hadden het goed, grote materiële welstand. Nu de verkondiging van Paulus richt zich op de ontmoeting met de levende God,  die vrijmaakt. Voor hem was en blijft God present in de gekruisigde en de verrezen Christus. De verrezen Heer had zijn leven een nieuwe wending gegeven. De verkondiging beoogt nog steeds dat mensen de vriendschap met Jezus verzorgen en verstevigen.  Jezus is niet enkel een grote figuur van  tweeduizend jaar geleden.  Hij is de aanwezige, de vriend, die appelleert, de toegang tot de Vader.  Hij verbindt in de kracht van de Geest alle gelovigen.

Jezus Christus — Die Jezus heeft de woorden uitgesproken: ‘Al wat je aan de minsten der mijnen hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan’. Paulus heeft zijn christenen het gebod van de liefde voorgehouden: ‘Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven, want u hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan’ (Tess, 4,9). Juist in het evangelie horen wij het voornaamste gebod. Heb God lief en de naaste als jezelf. God en je naaste, ze horen bij elkaar.

Circus — De Heer verwacht van ons geen spectaculaire activiteiten. Het eenvoudige is al goed genoeg. Toen premier Rutte meedeelde dat er geen evenementen meer gehouden mogen worden, stond circus Barani al opgebouwd. Geen activiteiten betekent geen inkomsten. De inwoners van de stad kwamen in actie. ‘Alstublieft, voor bij de koffie’, zei een mevrouw. Een dierenarts kwam vrijwillig langs om alle dieren na te kijken. Is dat niet wat Jezus bedoelde in het evangelie?

Tot slot —Met mijn gezondheid gaat het goed!! De operatie is gelukkig goed gelukt. Dank voor uw gebed en betrokkenheid. Ik kom weer tot leven en pak mijn activiteiten weer op. Goede zondag. — Pastoor Walter Broeders


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (24 oktober): Uit dankbaarheid. — Tot zekere intentie.

Parochiekern De Goede Herder (25 oktober): Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Jaspers, Sacha Lim, Tootje en Gerard Gründemann, Vader, moeder en Martien Hendriks, Ad Kluiters, Frans en Lex Winkelhuis, Kees van Schie, Jan Roeleven, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegershoek-Verhoef. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (25 oktober): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Jan v.d. Krogt, Leen en Josien Olsthoorn-Lourens, Annie v.d. Burg-van Veen, Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet v.d. Helm-van Vliet, Kees van Boheemen, Gerard Granneman, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt.


ONLINE VIERING REGIO OOST

Op zondag 25 oktober gaat pater Adri Kortekaas O.S.B. voor in de eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.

Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Gelieve in verband met het beperkte aantal zitplaatsen vooraf te reserveren bij het secretariaat. Dat kan tot vrijdagochtend 11:00 uur. Lees de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 1 november is er een eucharistieviering waarin pater Adri Kortekaas O.S.B. voorgaat. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 31 oktober is er een eucharistieviering waarin pater Adri Kortekaas O.S.B. voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur.

Er is een nieuwe aflevering verschenen an de Sint-Jan–nieuwsbrief voor de maand november: nummer 2020/10 (pdf).

Lees hierin onder meer over Allerzielen in Coronatijd en het thuis meekijken naar kerkdiensten via de website kerkdienstgemist.nl (vanaf 31 oktober). Voor meer informatie: raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 1 november is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


NIEUWE AFLEVERING VAN RONDOM DE KERK

Deze week verscheen aflevering 16-2 van ons parochieblad Rondom de Kerk. Lees onder meer over pater Adri Kortekaas O.S.B., die met grote regelmaat voorgaat in vieringen in onze parochie, over het Babyhuis aan het Steenschuur dat inmiddels gereed is gekomen, en het nieuws uit de parochiekernen.

Papieren exemplaren liggen achterin de kerken. Maar er is ook een digitale versie (pdf)