Allerheiligen (1 november)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 31 oktober/1 november 2020, Allerheiligen (A): Apok. 7,2-4.9-14 – 1 Joh. 3,1-3 – Mt. 5,1-12a


ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, 31 oktober 2020.

Beste parochianen,

‘Wanneer Gij ons niet draagt, is angst al wat ons leidt’, is een zin uit een bekend lied, dat wij vaak zingen bij uitvaarten. Wij leven in een angstige tijd door het Corona-virus, de verschrikkelijke aanslagen in Frankrijk. Wij hebben zorg om de komende verkiezingen in Amerika, we denken aan de onvrede in de wereld. We zien de aardbeving in de Egeïsche Zee. Maar dichterbij huis: de eenzaamheid van zovele mensen, de zieke mensen, de mensen die moeten sterven of gestorven zijn. Eenieder van ons kent zo zijn of haar eigen angsten.

Peptalk — ‘Kop op, ga ervoor’, hoor ik dan mensen tegen elkaar zeggen. Het is goed dat wij elkaar blijvend bemoedigen, al moeten wij wel voor elkaar ruimte blijven scheppen om onze angsten en zorgen te blijven verwoorden. Angst kun je niet 1-2-3 wegpoetsen met een peptalk. Angstige en onzekere gevoelens zijn het waard om verwoord te worden, om als het ware op een tafeltje te leggen en alleen of met anderen naar te kijken en je af te vragen waar ben ik dan bang voor?

Positiviteit — Sommige mensen kunnen heel positief door het leven gaan, vaak ondanks de vele negatieve momenten. Ik denk dan bijzonder aan de Nederlandse snowboardster Bibian Mentel, die al twintig jaar vecht tegen de kanker. Ze doet er alles aan om maar te overleven, vanuit een positieve levenshouding. Wat een wilskracht, wat een power!! Hoop betekent verwachtingen koesteren, perspectieven zien. Hoop richt zich per definitie op de toekomst.

Christelijke hoop — De Bijbelse hoop kent een fundament en is leven vanuit de verwachting dat God alle dingen nieuw maakt (Hebr. 11,13). Broeder Roger van Taizé zei: “De bron van de hoop ligt in God, die niet anders kan dan liefhebben en die onvermoeibaar naar ons blijft zoeken.” Deze mysterievolle bron noemen wij God, die zich ten volle heeft geopenbaard in Jezus Christus en wil een relatie met ons aangaan. En door de kracht van de H. Geest geeft God ons hoop in onze harten en de kracht om te werken aan een wereld vol liefde en goedheid. God is die goed is, woorden van liefde doet, vrede voor mensen is, tijd geeft van leven! Weer een mooi lied dat ons mag binnenvoeren in de christelijke hoop.

Allerheiligen en Allerzielen — Het feest van Allerheiligen is een feest van hoop! Wij richten onze aandacht op de heiligen, mensen in wie de liefde van God zichtbaar is geworden. Door hen komen licht en genade naar ons toe. De heiligen inspireren ons mensen om met hen te gaan op de weg van de genade, van de H. Geest, van Jezus Christus. Niet dat dan alle angst en lijden weggetoverd worden. Zeker niet! Lijden en dood horen bij het leven, maar hebben niet het laatste Woord. God heeft het laatste woord en dat zien wij met Pasen. De opgestane Heer heeft de dood overwonnen. Licht dat ons aanstoot in de morgen, dat prachtige paaslied! In het licht van Pasen zullen wij dit weekend de namen noemen van onze dierbare gestorvenen en de hoop koesteren dat zij door God gekend zijn!!

Doekje voor het bloeden — Is de hoop op het eeuwig leven een doekje voor het bloeden? Mijn geloof zegt: nee. In de Bijbel lezen wij over de belofte, eens aan Abraham gegeven, door de profeten doorverteld en verwoord in het leven van Jezus Christus. Christenen zijn mensen van de hoop. Juist in deze moeilijke tijden. Christelijke hoop is leven vanuit de gedachte: ‘Zie ik ben met U alle dagen tot aan de voleinding van de wereld’. Goede zondag. — Pastoor Walter Broeders


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (31 oktober): Overleden ouders Den Blanken-v.d.Bosch.

Parochiekern De Goede Herder (1 november) —— (Ochtendviering: Allerheiligen) Theo Jaspers, Peter Brouwer, Patricia Bruines, Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Miguel Salinas Perales, Emile en Marlies Laumans –van Acker, Jo en Annie Haagmans–Mulder, Frank van Acker, Wim en Frank Pieterse, Ria van der Kroft–van Vliet, Ida Bos–Kooter, Rie van der Meer–Montanus, Siem Heemskerk, overleden ouders Bulles, overleden ouders Bouwman, Piet Bongers, Jan Gordijn. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood. —— (Middagviering: Allerzielen) Wij herdenken de overleden parochianen die wij in het afgelopen jaar hebben uitgedragen uit onze kerk: Ad Kluiters, Ida Bos-Kooter, Nettie Smeets-Uleman, Aad Beereboom, Jan Gordijn, Ria Tacx-van Kampen, Rie van der Meer-Montanus, Arie Wassenburg, Jo Vlasveld, Kees van Schie, Nel Koek-Zwetsloot, Theo Jaspers. — Voor parochianen voor wie elders een uitvaart werd gehouden. — Voor alle overledenen die door hun Corona-ziekte geen afscheid konden nemen van dierbaren. — Voor Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburg, Peter Brouwer, Anneke van Rooijen–Slingerland, Inge en Wim van Leeuwen, Koos, Corrie, Toos en Jan Mooijman, Ivo Harteveld, Joop Kleine, Piet en Peter Bongers.

Parochiekern H. Laurentius (1 november): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Piet v.d. Arend, Jaap Warmendam , Josina v.d. Voort-Verhagen, Paul Ammerlaan, Jan van Wissen, familie van Wissen–van Brecht, Nico van Boheemen, Irma Ballemans, Jan Ammerlaan,
Marian Den Hartog-Eikens, Nel Verburg–Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet v.d. Helm-van Vliet, Kees van Boheemen, Gerard Granneman, Annie van Leeuwen, Leo v.d. Krogt.


ONLINE VIERINGEN REGIO OOST

Op zaterdag 31 oktober gaat pater Adri Kortekaas O.S.B. voor in de eucharistieviering in de Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp. Deze viering is (voor het eerst!) online te volgen via kerkdienstgemist.nl
Aanvang 19:00 uur.

Op zondag 1 november gaat pater Adri Kortekaas O.S.B. voor in de eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Met muzikale ondersteuning door António Pedrosa (orgel) en cantores van het dames- en herenkoor. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur.
Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

Op zondag 1 november gaan Thea Dingjan en Jeaneke van der Hulst in de Goede-Herderkerk voor in een wake op de middag voorafgaand aan de gedenkdag van Allerzielen: ‘Leven in het eeuwig Licht’. Deze viering is besloten, maar is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 13:00 uur.
Bekijk vooraf de orde van dienst (pdf); deze bevat ook de liedteksten.

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Gelieve in verband met het beperkte aantal zitplaatsen vooraf te reserveren bij het secretariaat. Dat kan tot vrijdagochtend 11:00 uur. Lees de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 8 november is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan voorgaat. Met muzikale ondersteuning door António Pedrosa (orgel) en cantores van het dames- en herenkoor. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 7 oktober is er een eucharistieviering waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf), de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 8 november is er een eucharistieviering waarin Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (9)

In de parochiekernen is de voorbereiding op het feest van Allerzielen in volle gang. Alleen in de Laurentiuskerk is er op de feestdag zelf (maandag 2 november) een gebedsviering. Vanwege het maximum van 30 kerkgangers is toegang tot deze viering zonder reservering niet mogelijk.

In de Sint Jan vindt zaterdagmiddag 31 oktober al een besloten viering plaats voor de nabestaanden van de overledenen, op zondag 1 november gevolgd door het zegenen van de graven. In de Goede Herderkerk is er zondagmiddag 13:00 uur een besloten viering. De graven zullen voor de viering gezegend worden en het grote hart midden op het kerkhof zal vol staan met bloemen. Bijgaand enkele foto’s van de voorbereidingen in De Goede Herderkerk.


NEDERLANDSE BISSCHOPPEN STUREN CONDOLEANCE AAN AMBTGENOOT NA MOORDAANSLAG IN NICE

De voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, mgr. J. van den Hende, heeft condoleances gestuurd naar mgr. André Marceau, de bisschop van Nice in verband met de aanslag die daar op 29 oktober plaatsvond in een basiliek. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. Namens de bisschoppenconferentie verzekert mgr. Van den Hende zijn Franse ambtgenoot van zijn verbondenheid in gebed voor de slachtoffers, hun families en de parochianen van de basiliek. Lees meer (via rkkerk.nl)