Allerzielen 2020

PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER

Op de begraafplaats zijn de graven en de urnenmuur  een uur voor aanvang van de viering gezegend. Hier waren door de tuinmannen brandende fakkels geplaatst en was er een hart van bloemen.

Bij binnenkomst werd iedereen ontvangen met het verzoek om een devotielicht aan te steken vooraan in de kerk. Zo konden we de viering starten met het licht waar we naar verlangen en dat we hard nodig hebben deze tijd.

Tijdens de wake zongen leden van het middenkoor toepasselijke gezangen. Met het noemen van de namen en het  ‘In manus tuas Pater commendo spiritu meum’ werden de lichtjes in de glaasjes met naam van de overledenen aangestoken door de misdienaar. Ook was er een glaasje voor de parochianen die elders werden begraven en tevens een glaasje voor alle Covid overledenen.

Na de zegenbede werden de nabestaanden uitgenodigd om zelf in de gedachteniskapel het kruisje van de muur te halen en het glaasje vooraan in de kerk mee te nemen.

Zo hebben we met elkaar een mooie, waardevolle en  verbindende viering ervaren . Met alle veiligheid die nodig was in deze moeilijke periode toch samen kunnen herdenken. — Jeaneke van der Hulst


PAROCHIEKERN SINT JAN

Dit jaar was de Allerzielenviering anders dan andere jaren. Dit jaar niet één viering waarin we met elkaar onze dierbare overledenen konden gedenken, maar drie vieringen.

Drie vieringen waarbij er steeds een andere doelgroep centraal stond. Zaterdagmiddag kwamen de nabestaanden bijeen van hen die het afgelopen jaar vanuit onze kerk uitgeleide zijn gedaan. Het was een mooie ingetogen en serene bijeenkomst waar we hoorden dat God liefde is voor ons hier in leven maar ook voor hen die reeds daar zijn. In de avondviering herdachten we de heiligen en ook al onze dierbaren die we al langer moeten missen.

Zondagmiddag was er een doorlopende stroom van mensen die even naar het graf of urn van hun dierbaren kwamen om daar te gedenken wie ze waren en welke herinneringen wij met hen delen.  Pastor Adri Kortekaas en gebedsleider Margreet Onderwater zegenden de graven. De kerk was ook opengesteld en vele hebben voorin de kerk een lichtje ontstoken voor al degenen die ze zo missen. — Margreet Onderwater


BRIEF VAN BISSCHOP VAN DEN HENDE N.A.V. ALLERZIELEN

In een brief geschreven bij gelegenheid van Allerzielen wil mgr. Van den Hende de gelovigen van zijn diocees bemoedigen en getuigen van zijn verbondenheid in gebed.

“Vanouds is bidden voor de overledenen een werk van barmhartigheid en Allerzielen is bij uitstek de gelegenheid om als Kerk door ons gezamenlijk gebed de onderlinge solidariteit van de levenden en de
gestorvenen tot uiting te brengen. Ten diepste is bidden voor de overledenen een getuigenis van ons geloof in de verrijzenis en het eeuwig leven”, aldus de bisschop.

Lees de brief (pdf).