33e zondag door het jaar (14-15 november)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 14-15 november 2020, 33e zondag door het jaar (A): Spreuk. 31,10-13.19-20.30-31 – 1 Tess. 5,1-6 – Mt. 25,14-30 of 14-15.19-20


ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, 14 november 2020.

Beste parochianen,

‘Gelovige mensen kunnen helaas niet zelfstandig denken; ze doen pogingen, maar hebben een boek, profeet of God nodig om het onverklaarbare te verklaren.’ Dit hoorde ik deze week Marcel van Roosmalen op de radio zeggen en las de reactie in het ND in een column van Zr. Monica Raassen. Gelovige mensen kunnen blijkbaar niet zelfstandig denken. Op het einde van zijn interview zei hij dat het maar beter is om kinderen zo op te voeden dat ze minder gaan geloven: ‘daar worden ze slimme mensen van want er bestaat geen boek met antwoorden op alle vragen’

Boek met antwoorden — Hebben wij een boek met antwoorden? Zo ja geef mij die dan! De Bijbel? De Bijbel geeft richting aan mijn denken, de Bijbel leert mij mijn leven in te richten naar Gods geboden. Opdat het Rijk Gods mag komen. Ik mag dat doen met Zijn genade en liefde. Ik mag dat doen in het besef dat ik geschapen ben naar Zijn beeld en gelijkenis, dat Hij mij kent en mij talenten heeft gegeven.  Maar het ontslaat mij niet van de plicht om zelf na te denken.    

Talenten — Het verhaal van de talenten dat het evangelie ons dit weekend aanreikt, is enorm actueel. De kern is dat de mens tot het besef komt, dat zijn werkelijke rijkdom Gods rijkdom is. Hij heeft ons die rijkdom geschonken. Als mensen hebben we aandeel in wat God de wereld toevertrouwt. God wil het niet alleen doen, hij heeft ons talenten gegeven om daarmee aan de slag te gaan, om daarmee te werken. Niet om ze in de grond te stoppen.

Nadenken — De derde dienaar is bang en verstopt de rijkdom van God. Dan wordt het wel goed bewaard, maar het is niet Gods bedoeling dat Gods rijkdom wordt opgepot. Wat wij van God ontvangen hebben, is geen persoonlijk bezit, geen persoonlijk voorrecht, maar het is een opdracht. Een opdracht om te blijven nadenken en keuzes te maken in ons eigen leven!!

Dienstbaarheid — In navolging van Jezus Christus stellen wij ons als christenen dienstbaar op. Zien met de ogen van Christus, zegt kardinaal Hume (aartsbisschop van Engeland, 1923-1999). Tracht in iedereen die je ziet Christus te zien, in het bijzonder in de armen, de zieken en de mensen met een beperking. Door te kijken met de ogen van Christus zijn wij werkelijk bij de ander, zegt Hume.

Leven is kiezen — Laten wij onze dienstbaarheid niet in de grond stoppen, maar juist tonen in de gemeenschap waar wij wonen en werken. Dat betekent altijd dat wij keuzes moeten maken. Die keuzes maken wij door te blijven nadenken, inderdaad aan de hand van een boek, de Bijbel, waarin de Geest van de eeuwige voelbaar  en tastbaar naar voren komt. Bijzonder in die ene mens Jezus Christus. Dit weekend is de aandacht gericht op de armen. In zijn boodschap voor deze Werelddag van de Armen, zegt paus Franciscus, dat het gebed tot God en de solidariteit met de armen en de lijdenden niet van elkaar te scheiden zijn.

Aan ons om keuzes te maken in ons eigen leven. Goed weekend. — Pastoor Walter Broeders


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (14 november): Uit dankbaarheid. — Tot zekere intentie. — Ter ere van Maria.

Parochiekern De Goede Herder (15 november): Voor de onlangs overleden parochianen: Jan Zwetsloot, Jeanne Nijssen. — Voor Piet Bongers, Jan Straathof, Simon Honselaar, Ria Tacx-van Kampen, Nel Koek-Zwetsloot, Lies en Adriaan Vreeburg, Dick van der Hulst, Aad en Erwin Duijndam, overleden ouders Duijndam. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (15 november): Voor de zieke mensen thuis of in het ziekenhuis, dat zij de kracht krijgen om het vol te houden. — Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Lena de Jong-van der Geest, Bert de Jong, familie De Jong-van der Poel, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Jaap Verhagen, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Marianne Hoogervorst, Leo Oudshoorn,  Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater.


ONLINE VIERINGEN REGIO OOST

Op zaterdag 14 november gaat pater Walter Broeders voor in de eucharistieviering in de Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl
Aanvang 19:00 uur.

Op zondag 15 november gaat pater Leo van Ulden O.F.M. voor in de eucharistieviering in de Goede-Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Met muzikale ondersteuning door zangers van het jongerenmiddenkoor. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Gelieve in verband met het beperkte aantal zitplaatsen vooraf te reserveren bij het secretariaat. Dat kan tot vrijdagochtend 11:00 uur. Lees de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 22 november is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met muzikale ondersteuning door zangers van het dames- en herenkoor en António Pedrosa op het orgel. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 21 oktober is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf), de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 22 november is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


UITREIKING ELISABETH-CERTIFICATEN

De jaarlijkse Diaconieprijs ‘Brood en Rozen’ van het Bisdom Rotterdam heeft vanwege de Cornatijd een heel ander karakter gekregen dan was voorzien. Geen prijzen voor winnaars in verschillende categorieën, maar Elisabeth-certificaten voor diaconale initiatieven die tijdens de eerste golf zijn ondernomen door parochies of instellingen.

Deze certificaten zijn vanochtend symbolisch uitgereikt door mgr. Van den Hende tijdens een online bijeenkomst vanochtend, voorafgegaan door een presentatie over de H. Elisabeth van Thüringen en de werken van barmhartigheid door Desirée Krikhaar.

Alle aangemelde initiatieven, 72 in getal, kwamen hiervoor in aanmerking. Daartoe behoren een tweetal  initiatieven ondernomen vanuit parochiekern De Goede Herder: De Wekelijkse Woensdagmail en Contacten met Ouderen, georganiseerd door respectievelijk Heleen Brouwer en Thea Dingjan. Van harte proficiat, Heleen en Thea!

Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)


WERELDDAG VAN DE ARMEN

Op zondag 15 november 2020 wordt de vierde Werelddag van de Armen gevierd. Het thema van dit jaar is ‘Strek uw hand uit naar de arme’ (Wijsheid van Jezus Sirach 7, 32).

De boodschap van de paus voor deze dag is nu ook in het Nederlands beschikbaar (pdf).


DE H. MARIA VAN DE MOSKOUSE METRO — COLUMN FRANK BOSMAN

Op de website katholiek.nl schreef redacteur Frank Bosman een column over een intrigerende afbeelding die hij ontving van een goede vriend: “We zien een vrouw met een rode shawl om haar hoofd. Op de achtergrond hangt een kaart van een metrostelsel. In haar ogen hangen de oortjes van een mobiele telefoon. In haar hand houdt ze een blauw boek zonder letters op de kaft. Ze kijkt recht de camera in en daarmee direct de kijker. Mysterieus.” Lees meer