Mededelingen & nieuws (18 november)

KINDERKERK IN DE SINT JAN (22 NOVEMBER)

Op zondag 22 november is er in de Sint Janskerk in Zoeterwoude-Dorp een Kinderkerkviering. Aanvang: 12:00 uur.

Kinderkerk is bedoeld voor gezinnen met jonge kinderen, van dreumes tot kleuter. Het thema van de viering van 22 november is ‘Wachten en helpen’. Wachten op het kerstfeest, dat dit jaar voor iedereen heel anders zal zijn. En helpen, dat kunnen we allemaal, groot en klein. Om dit helpen tastbaar te maken vragen wij alle kinderen om iets van deze spullen, heel, schoon en bruikbaar, mee te nemen: warme kinderkleding (sjaals, mutsen, laarzen), speelgoed, potloden en stiften, en houdbare voedingsmiddelen. Tijdens het verhaal in de viering mogen kinderen daadwerkelijk hun meegebrachte spullen doneren. De werkgroep zorgt dat dit bij de inzamelpunten terecht komt. Levensmiddelen gaan naar de voedselbank.

Sinds begin 2020 werken de Hervormde gemeente en Rooms-katholieke parochiekern Sint Jan van Zoeterwoude samen om een aantal keer per jaar een laagdrempelige viering aan te bieden gericht op ouders/grootouders met jonge kinderen. De vieringen zijn bij toerbeurt in de Dorpskerk en in de Sint Jan. De bijeenkomsten zijn geschikt en toegankelijk voor iedereen met jonge kinderen, ongeacht of men gebonden is aan een kerkelijke traditie. — Annie Borst


PROTESTEN TEGEN FRANS MISVERBOD

Tijdens de tweede lockdown zijn in Frankrijk alle openbare religieuze bijeenkomsten, met inbegrip van publieke missen, opgeschort tot ten minste 1 december. Dit tot groot ongenoegen van de Franse katholieken Alle niet-essentiële bedrijven, zoals cafés en restaurants, zijn gesloten. Alleen de scholen blijven open. Lees meer (via kro-ncrv.nl)