Medelingen & nieuws (11 november)

OVERLEDEN: JAN ZWETSLOOT

Op dinsdag 10 november is overleden de heer Johannes Cornelis Zwetsloot, in de leeftijd van 82 jaar.

De uitvaartdienst voor Jan Zwetsloot wordt gehouden op maandag 16 november in de Goede-Herderkerk, om 11:00 uur. Voorganger in de besloten woord- en gebedsviering is diaken Gerard Clavel. De viering zal (vermoedelijk) online gevolgd kunnen worden via de website kerkdienstgemist.nl

Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (10)

Ook in de H. Laurentius is vanwege het geringe aantal mogelijke aanwezigen een deel van de gebruiken van Allerzielen dit jaar verschoven naar zondag 1 november. Daardoor werd deze zondagsviering een combinatie van de reguliere zondagsviering, het herdenken van alle heiligen en het denken aan heel veel overledenen. 

Op maandag 2 november was de allerzielenviering alleen toegankelijk voor de nabestaanden van overledenen van het afgelopen jaar. Zij konden bij deze viering het kruisje van achter uit de kerk ophalen. Natuurlijk kon bij deze viering ook maar een gering aantal mensen aanwezig zijn. Vanwege de kleine groep aanwezigen is de lijst met gebedsintenties in de Dorpsketting geplaatst. Het zegenen van de graven en het spelen van het taptoesignaal was dit jaar zonder publiek, maar is wel gedaan. De intentie was immers niet minder.

We hopen natuurlijk dat we volgend jaar Allerzielen weer met grotere aantallen mensen kunnen vieren, maar ook met het kleine aantal aanwezigen waren het heel mooie en zeer gewaardeerde vieringen. — Marianne Turk


DIACONAAL WEEKEND

Dit jaar stond het Diaconaal Weekend (7 en 8 november) van de HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden in het teken van ongedocumenteerden in de eigen stad. Migranten zonder verblijfsvergunning zijn vanwege hun kwetsbare positie een makkelijke prooi voor uitbuiting door malafide werkgevers, huisjesmelkers of mensenhandelaren en hebben het zeker in coronatijd zwaar te verduren. Daarbij komt dat in een half jaar tijd het belangrijkste deel van de structurele hulpverlening aan ongedocumenteerden de nek is omgedraaid door het gemeentelijk beleid. Juist daarom was het thema van het Diaconaal Weekend ‘Laat ze niet vallen! – Geef Leidse ongedocumenteerden een humaan bestaan’.  Een dikke themakrant (pdf) gaf achtergrondinformatie.


ALLERZIELEN — COLUMN LEO FIJEN

Sinds de eerste lockdown in het voorjaar probeert Leo Fijen elke zaterdag een rondje van vijf kilometer te wandelen. Zich verliezend in het fraaie landschap nabij Utrecht raakt hij in gesprek met zijn overleden ouders. Lees meer