1e zondag van de advent (28-29 november)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 28-29 november 2020, 1e zondag van de advent (B)Jes. 63,16b-17.19b; 64,3b-8 – 1 Kor. 1,3-9 – Mc. 13,33-37


ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, 28 november 2020.

Beste parochianen,

Ik mag graag een oude kerk of kathedraal bezoeken en dan rustig ergens gaan zitten. Je kijkt in de half duistere kerk naar de bogen, de kaarsen en laat je gedachten gaan. Je voelt dat er velen voor jou zijn geweest, de uitgesleten paden en banken verwijzen daarnaar:  hunkerend, tasten, hopend, biddend … verlangend naar een glimp, een woord, een gevoel, verlangend naar zijn aanwezigheid,  de eeuwige, God, onze Vader! 

Op sommige plekken hebben mensen al hun kerstboom staan. Je ziet tuincentra al omgetoverd met besneeuwde huizen en winterse landschappen tot kerstattracties. Kunt u, kan jij ergens naar verlangen? Naar hunkeren? Uitkijken naar……

Jesaja — De profeet Jesaja in de oud-testamentische lezing van dit weekend ziet uit in verlangen naar God. De ballingschap is net voorbij. Wat er nog over is van het volk van God komt terug uit Babylon. Thuis, in Israël, Jeruzalem, stad van God, is het een puinhoop. Een lastige situatie zonder uitzicht. Jesaja verlangt naar God zijn Vader, zijn redder. Jesaja spreekt deze God aan met Vader. Dit gebeurt maar zelden in het Oude Testament. Jesaja spreekt deze God aan met onze Vader, de enige keer dat dit gebeurt in het Oude Testament. Zijn klaagzang, zijn gebed: Keer U weer tot ons omwille van uw dienaren, scheur toch de hemel open en daal af en de bergen zullen beven voor uw aanblik.

Afdalen — Daal af uit de hemel en dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn Zoon gezonden naar deze wereld. Die Jezus roept ons dit weekend allen op om waakzaam te zijn. Zo mogen wij uitzien, in deze Adventstijd, in verlangen naar God, naar Jezus zelf. Immers in dat verlangen naar God, naar Jezus, ontmoeten wij de hoop. En hoop hebben wij mensen nodig in onzekere, duistere tijden.

Hoop — Hoop is meer dan een optimistische kijk. Hoop is niet de gedachte: het komt allemaal wel weer goed! Ik wacht wel af! Nee, hoop is een Goddelijke deugd, het kost moeite, in de hoop die wij koesteren in ons verlangen, mogen wij hopen op iets wat eigenlijk voor mensen te hoog gegrepen is, misschien wel onmogelijk! Dat is hoop: het vaak menselijk onmogelijke verlangen.

Voeden — En verlangen naar God, naar Jezus zelf kun je voeden door te kijken naar andere gelovigen. Inspirerende voorbeelden die je laten zien hoe je met God kunt leven. Je kunt je verlangen naar God voeden door op te trekken met andere gelovigen en samen over God te spreken. In een groep mensen die spreken of bidden of actief zijn in een gemeenschap.

Een verlangen naar God, naar Jezus zelf moet je ook voeden door jouw gebed, door jouw komst naar de kerk, door samen te bidden, de Schriften te overwegen en ter communie te gaan in de viering van de eucharistie.

Een vruchtbare adventstijd! — Pastoor Walter Broeders


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (28 november): Tot zekere intentie. — Ter ere van Maria.

Parochiekern De Goede Herder (29 november): Voor de onlangs overleden parochianen: Jan Zwetsloot, Jeanne Nijssen. — Voor Piet Bongers, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef–van Duijnhoven,
Johanna Stegershoek–Verhoef, Jan Roeleven, Margreet van Gastel–de Groot, Toon en Mien Hockx, Henk en Jo Hockx, Wibo Hockx. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (29 november): Voor de zieke mensen thuis of in het ziekenhuis, dat zij de kracht krijgen om het vol te houden. — Voor Jan van der Krogt, Bertus Rijgersberg, Nel Verburg-Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet van der Helm-van Vliet, Kees van Boheemen, Gerard Granneman, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt.


ONLINE VIERINGEN REGIO OOST

Op zaterdag 28 november gaat pater Walter Broeders voor in de eucharistieviering in de Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl
Aanvang 19:00 uur.

Op zondag 29 november gaat pastoor Walter Broeders voor in de eucharistieviering in de Goede Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Met muzikale ondersteuning door zangers van het jongeren-middenkoor. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Gelieve in verband met het beperkte aantal zitplaatsen vooraf te reserveren bij het secretariaat. Dat kan tot vrijdagochtend 11:00 uur. — In verband met de grote belangstelling, die ver uitgaat boven het huidige maximum van 30 parochianen, is het niet langer mogelijk om in één keer voor meer weken te reserveren. Dit betekent dat u zich elke week alleen voor de eerstvolgende viering kunt aanmelden met naam en telefoonnummer. Op vrijdag krijgt u dan bericht of er op zondag plaats voor u is. Graag uw begrip voor deze aanpassing, genomen in overleg met pastoraatgroep en beheercommissie. — Lees verder de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Donderdag 3 december: Oecumenische vespers in de adventtijd. Aanvang: 19:15 uur in De Goede Herderkerk. Het thema is dit jaar ‘Toekomst op een kier.’ Voor meer informatie en om op te geven om mee te vieren gaat u naar de website www.pgleiderdorp.nl. — Zondag 6 december is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Epskamp voorgaat. Met muzikale ondersteuning door zangers van het dames- en herenkoor en António Pedrosa op het orgel. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 5 december is er een woord- en gebedsviering waarin Margreet Onderwater voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur.

Er is een nieuwe aflevering verschenen an de Sint-Jan–nieuwsbrief voor de maand december: nummer 2020/11 (pdf).

Lees hierin onder meer over Coronaregels, reserveren voor de kerstvieringen, kerstvieringen met kinderen, kerkdienstgemist.nl, en aanmelden voor de Eerst H. Communie. Voor meer informatie: raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 6 december is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


WAT JE MOET WETEN OVER DE ADVENT

De advent is de voorbereidingstijd op Kerstmis. Maar wat kun je er nog meer over vertellen? Lieve Wouters geeft op de website kerknet.be een beknopt overzicht. Lees meer