3e zondag van de Advent (12-13 december)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 12-13 december 2020, 3e zondag van de advent (B)Jes. 61,1-2a.10-11 – 1 Tess. 5,16-24 – Joh. 1,6-8.19-28


PASTOOR BROEDERS UIT HET ZIEKENHUIS

Afgelopen woensdag is pastoor Broeders ontslagen uit het ziekenhuis. Hij is nog herstellende van een longontsteking en hartproblemen, en zal in de maand december verder moeten aansterken. Marlène Falke is vanuit het pastoraal team eerst aanspreekbare voor zaken die pastoor Broeders betreffen.

Er zijn vervangers gevonden voor de vieringen waarin Broeders zou voorgaan. Streven is om alle geplande diensten te laten doorgaan.

Voor wie pastoor Broeders een kaartje zou willen sturen (bezoek is uiteraard niet mogelijk) is dit nu het postadres:

W. Broeders
Park Vronesteyn 14
2271 HS Voorburg


INTENTIES

Voor onze pastoor Walter Broeders, die wij een spoedig herstel en veel sterkte toewensen.

Parochiekern Sint Jan (12 december): Uit dankbaarheid. — Tot zekere intenties

Parochiekern De Goede Herder (13 december): Voor de onlangs overleden parochianen: Jan Zwetsloot, Jeanne Nijssen. — Voor Margret van Gastel-de Groot, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegershoek-Verhoef, Jan Roeleven, Kees van Hoof,
Bep Romijn, Josephine van Galen, Truus de Boer-van Wieringen, Lies en Adriaan Vreeburg, Dick van der Hulst, Jo Vlasveld, Arie Wassenburg. — Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (13 december): Voor de zieke mensen thuis of in het ziekenhuis, dat zij de kracht krijgen om het vol te houden. — Voor Piet van de Arend, Jaap Warmendam, Bert de Jong, Lena de Jong- van der Geest, Josina van der Voort-Verhagen, Paul Ammerlaan, Kees Luk, Riet van Rijn- van der Sande, Gerard Put, overleden ouders Vreeswijk- van Leeuwen, Nel Verburg- Waaijer, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Lau van Santen, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen- Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet van der Helm- van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar.


ONLINE VIERINGEN REGIO OOST

Op zaterdag 12 december gaat pater Christ van den Eijnden S.C.J. voor in de eucharistieviering in de Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl
Aanvang 19:00 uur.

Op zondag 13 december gaat pater Thijs Moons O.F.M. conv. voor in de eucharistieviering in de Goede Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Met cantores van het jongerenmiddenkoor en begeleiding door Thijs van der Hulst. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Gelieve in verband met het beperkte aantal zitplaatsen vooraf te reserveren bij het secretariaat. Dat kan tot vrijdagochtend 11:00 uur. — U kunt zich elke week alleen voor de eerstvolgende viering kunt aanmelden met naam en telefoonnummer. Op vrijdag krijgt u dan bericht of er op zondag plaats voor u is. — Lees verder de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Donderdag 17 december: Oecumenische vespers in de adventtijd. Aanvang: 19:15 uur in de Goede-Herderkerk. Het thema is dit jaar ‘Toekomst op een kier.’ Voor meer informatie en om op te geven om mee te vieren gaat u naar de website www.pgleiderdorp.nl. — Zondag 20 december is er een viering waarin pastor Kees van Vliet zal voorgaan. Met muzikale ondersteuning door cantores van het dames- en herenkoor en António Pedrosa op het orgel. Aanvang: 9:30 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Maar wie een kaarsje wil opsteken bij het Maria-altaar kan op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend tussen 9:00-11:00 uur aanbellen bij het secretariaat. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pfd) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Wie de zaterdagviering wil bijwonen gelieve zich aan te melden via het secretariaat, bij voorkeur op vrijdag tussen 9:00-11:00 uur. Lees de instructie: Welkom terug in de Kerk (pdf). — Zaterdag 19 december is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — De viering kan ook online gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. — Vrije toegang tot het kerkgebouw: dagelijks, 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf), de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 13 december is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Aanvang: 11:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


LOOP MEE MET JOZEF DOOR DE ADVENT — VIDEO

Niet eenmaal horen we Jozef spreken in de evangelieën. Maar ondanks zijn zwijgzaamheid is hij wel degene die zorg draagt voor vrouw en kind. Zwijgend op de achtergrond vervult hij zijn essentiële ondersteunende rol binnen de Heilige Familie. Haast even stil als Maria ondergaat hij de gebeurtenissen, waarbij vertrouwen het wint van twijfel en angst.

In een video op zijn website Christian Art nodigt Patrick Van der Vorst ons uit om tijdens de adventsperiode samen met Jozef naar Bethlehem te lopen, en te kijken met zijn ogen — zoals verbeeld door geïnspireerde schilders uit ruim vijf eeuwen kunstgeschiedenis. Bekijk de video (via www.Christian.Art)

De woorden die Jozef volgens Van der Vorst gezegd zou kúnnen hebben (en die als Engelstalige ondertitels zijn toegevoegd aan de video), volgen hier vertaald in het Nederlands:

“Mijn naam is Jozef — Yosef Ben Eli: Jozef, zoon van Eli — Je kent me beter als Jozef, de echtgenoot van Maria — Merk op dat ik me zelf niet de vader van Jezus noem — Dat is mijn diepste droefheid maar ook mijn grootste vreugd. Laat me dat uitleggen — Maria en ik leefden beiden in Nazareth — Mijn vader was timmerman, en ik ook — Ik werd in dienst genomen om aan het paleis van koning Herodes te werken in Sepphoris, even verderop — Ik verdiende goed, maar ik was vaak weg van huis … en van Maria — Ik hield veel van haar; ze was jong en beeldschoon — Op een dag, toen ik thuis kwam, vertelde ze me het nieuws: ze was zwanger — Ik was verbaasd, verward, ongerust — Ik geef toe: ik huilde dagen lang, ofschoon Maria me uitlegde wat er gebeurd was — Ik wist niet wat ik ervan moest denken — Ze legde uit dat er een engel aan haar was verschenen, om uit te leggen dat ze een zoon zou baren — De Zoon van God — Ik was vermoeid, viel in slaap en toen was er die droom — Die wonderlijke droom! — Ik droomde dat de engel Gabriël naar me toe kwam — Dezelfde engel die volgens Maria ook aan haar verschenen was — Gabriël zei dat Maria de waarheid had gesproken — Hoe mooi! Wederom vloeide er tranen … maar ditmaal … van vreugde — Nu is Maria in de negende maand van haar zwangerschap — En ik moet gaan, om haar veilig naar Bethlehem te brengen — Ik hoop er een plaats te vinden om te verblijven — Al wat ik wil zijn, is een zorgzame vader en een goede echtgenoot — Niet één keer hoor je me spreken in de Bijbel — Dus vergezel me in mijn stilte tijdens deze adventsperiode — Want het wonder van Jezus’ geboorte is aanstaande …”.