4e zondag van de Advent (19-20 december)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 19-20 december 2020, 4e zondag van de advent (B)2 Sam. 7,1-5.8b-11.16 – Rom. 16,25-27 – Lc. 1,26-38


INTENTIES

Voor onze pastoor Walter Broeders, die wij een spoedig herstel en veel sterkte toewensen. — Voor zijn moeder, Bea Broeders, die op 12 december is overleden (zie rouwannonce).

Parochiekern Sint Jan (19 december): Uit dankbaarheid. — Tot zekere intenties

Parochiekern De Goede Herder (20 december): Voor de onlangs overleden parochianen: Jan Zwetsloot, Jan Kok. — Voor Margret van Gastel-de Groot, Aad en Erwin Duijndam, overleden ouders Raaphorst-Duijndam, Jan Straathof, Simon Honselaar, Ria Tacx-van Kampen, Nel Koek-Zwetsloot, Jeanne Nijssen. — Voor al wat parochianen met zich meedragen in hun hart: aan dank, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (20 december): Voor de zieke mensen thuis of in het ziekenhuis, dat zij de kracht krijgen om het vol te houden. — Voor Nel Verburg-Waaijer, Lau van Santen (jaargetijde), Kees en Aad van Dijk, Johan van Vliet, Jeanne Kerkvliet-van Eijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen- Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet van der Helm-van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van
Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Leo van Es.


ONLINE VIERINGEN REGIO OOST

Op zaterdag 19 december gaat pater Leo van Ulden O.F.M.J. voor in de eucharistieviering in de Sint-Janskerk, Zoeterwoude-Dorp. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl
Aanvang 19:00 uur.

Op zondag 20 december gaat pastor C. van Vliet voor in de eucharistieviering in de Goede Herderkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Met cantores van het dames- en herenkoor en orgelbegeleiding door Nigel Hutsont. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

U kunt een bijdrage aan de collecte digitaal overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Op Kerstavond zijn er alleen online vieringen, dus zonder kerkgangers

Parochiekern De Goede Herder — Gelieve voor zondagvieringen in verband met het beperkte aantal zitplaatsen vooraf te reserveren bij het secretariaat. Dat kan tot vrijdagochtend 11:00 uur. — Lees verder de aangepaste instructie: Vieren op afstand (pdf). — Online vieringen kunt u volgen via de website kerkdienstgemist.nlKerstavond (24.12) 17:00 uur: online dienst van lezingen en kerstliederen met zangers van het dames- en herenkoor. Voorganger: Thea Epskamp; lector: Stephanie Jägel. — 19:00 uur: online woord- en gebedsviering voor gezinnen met zangers van het tienerkoor. Voorganger: Thea Epskamp. — 21:00 uur: online eucharistieviering met zangers van het jongerenmiddenkoor. Voorganger: pastor Bertus Wessel — Eerste Kerstdag (25.12) 09:30 uur: online eucharistieviering met zangers van het dames- en herenkoor. Voorganger: pastor Kees van Vliet — 14:00 uur: Kindje wiegen, met Stephanie Jägel. Alleen online te volgen, — Zondag (27.12): 09:30 uur: eucharistieviering met zangers van het dames- en herenkoor. Voorganger: pater Thijs Moons O.F.M. conv.: max. 30 kerkgangers met reservering, ook online te volgen. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Het secretariaat is op openingsuren alleen telefonisch bereikbaar (via 071-5453035 of 071-5891718). — Voor de de meest actuele informatie: raadpleeg op de website de AGENDA.

Parochiekern Sint Jan — Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. — Kerstavond (24.12) 17:00 uur: online Kinderkerk, met Annie Borst — 19:00 uur: online eucharistieviering met zangers van het eigentijds koor. Voorganger: pater Christ van den Eijnden S.C.J. — 21:30 uur: online eucharistieviering met zangers van het parochiekoor. Voorganger: pater Christ van den Eijnden S.C.J. — Eerste Kerstdag (25.12) 15:00 uur: online Kindje wiegen, met Annie Borst. — Zaterdag (26.12): eucharistieviering vervalt. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. Hier zullen ook de liturgieboekjes klaarliggen voor de vieringen van de komende weken; tevens zullen pdf-versies via de website beschikbaar worden gesteld. — Voor de meest actuele informatie: raadpleeg op de website de AGENDA.

Parochiekern H. Laurentius — Hier zijn geen online vieringen. — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Kerstavond (24.12) geen viering. Eerste Kerstdag (25.12) 11:00 uur: eucharistieviering met zangers van het parochiekoor. Voorganger: pastor Bertus Wessel: max. 30 kerkgangers met reservering — Tweede Kerstdag (26.12) 11:00 uur: Kindje wiegen. — Zondag (27.12) eucharistieviering. Voorganger: pater Leo van Ulden O.F.M.: max. 30 kerkgangers met reservering. Voor de meest actuele informatie: raadpleeg op de website de AGENDA.


DE SCHAAPSKOOI IN BEELD (11)

In de drie parochiekernen gaan ondanks de lockdown de voorbereidingen op Kerstmis gewoon door: de interieurs worden voorzien van kerstgroen, kerstversieringen en kerststallen. Bij de Laurentiuskerk werd onlangs een grote kerstboom uitgeladen. In de Goede Herderkerk zijn twee kerststallen geïnstalleerd: in de gedachteniskapel een textiele creatie (in 2002 vervaardigd door parochianen onder leiding van Edelyn Verhoosel) en vooraan op het priesterkoor een houten beeldengroep (in 1986 als parochiekado aangeschaft t.g.v. het 25-jarig priesterfeest van em. pastoor Jan Olsthoorn).


OVERLEDEN: JAN KOK

Op woensdag 16 december overleed Jan Kok, in de leeftijd van 85 jaar. Jan Kok was een trouw bezoeker van de Menswordingkerk, later ook van de Goede Herderkerk. Vele jaren heeft hij zich ingezet als vrijwilliger bij de liturgievieringen voor bewoners van het verpleeghuis Leythenrode in Leiderdorp.

De besloten uitvaartdienst voor Jan Kok, waarin diaken Gerard Clavel voorgaat, zal plaatsvinden op maandag 21 december in Uitvaartcentrum Monuta Soek te Leiderdorp.


EN DAN NOG IN HET KORT:

  • Het Kerstnummer van Rondom de Kerk is inmiddels verschenen. Hier ook de digitale versie van aflevering 16-3 (pdf). NB: De informatie over de vieringen is in verband met de lockdown inmiddels sterk gewijzigd! Het meest recente overzicht in de regio’s noord en zuid staat op de website van Rondom de Kerk.
  • Ook al vinden de vieringen van kerstnacht dit jaar alleen achter gesloten deuren plaats, de Nederlandse bisschoppen nodigen iedereen uit om Kerstmis te vieren. Bekijk hun videoboodschap ‘Vier Kerstmis’ (via YouTube).
  • Kerstmis zal dit coronajaar authentieker zijn dan andere jaren en minder commercieel, meent paus Franciscus, die afgelopen donderdag 84 jaar werd. Hij verwees ook naar het kerstverhaal en de zorgen en ontberingen die Jozef en Maria, de ouders van Jezus, destijds hadden. “Dat was bepaald geen rozengeur en maneschijn! Met hoeveel moeilijkheden hadden ze wel niet te kampen? Toch hielden het geloof, de hoop en de liefde hen op de been. Moge dat voor ons ook zo zijn”. Lees meer (via kro-ncrv.nl)