Leven onder de regenboog (21 februari)

HONGERDOEK IN DE GOEDE HERDERKERK

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd hebben parochianen die de online dienst in de Goede Herderkerk gevolgd hebben ongetwijfeld een kleurige doek zien hangen. Al sinds de middeleeuwen was het in de kerk gebruikelijk om tijdens de vastentijd het volmaakte (Christus gesymboliseerd in het altaar en het triomfkruis) met een doek aan het zicht te onttrekken en de gelovige middels voorstellingen te confronteren met zijn eigen onvolmaaktheid. Deze hongerdoek van de Haïtiaanse kunstenaar Jacques Chéry uit 1982 toont de versmelting van een dubbele realiteit: de boodschap van de bijbel en de wereld zoals die begin jaren tachtig in Haïti ervaren werd. Geweld, onderdrukking en bewapening staan tegenover de bijbelse utopie van hoop leven en verwachting.

Het meest in het oog springend is de lijdende Christus aan de levensboom. Jezus is ook nog in vijf andere taferelen aanwezig, herkenbaar aan zijn oranje-rood gewaad. Hij lijdt mee met mensen, wijst hun de weg en zit met hen aan tafel.

Het doek bevat negen taferelen. De onderste blauwe strook laat ons kennis maken met (boot)vluchtelingen, met oorlog en hebzucht. Die strook duidt op helse zaken op de weinig rooskleurige situatie waarin de wereld en Haïti in het bijzonder verkeert. In de middelste lichtgroene strook staat Jezus centraal als leraar en verlosser die hoop geeft en bevrijding brengt. De bovenste lichtgele strook verwijst naar hemelse, naar het goede: mensenrechten, het geluk van het aartse paradijs en van samen delen aan de wereld-tafel.

En dat alles speelt zich af onder de regenboog, symbool van het verbond van God met zijn volk. De eerste lezing van vandaag (eerste zondag van de veertigdagentijd) volgens het zgn. B-jaar behandelt precies deze bijbelpassage (Genesis 9, 8-15)

De hongerdoek is een kunstwerk én een meditatieschema voor de hele veertigdagentijd. Bekijk en overweeg de bijgevoegde reproductie-met-uitleg (pdf).

Bron: Hongerdoek – Meditatiedoek (via bijbelin1000seconden.be)
Zie ook de bijdrage in: Nieuwsbrief DGH 2019/2


CATECHESEREEKS: DE WERELD GENEZEN, KAN DAT?

Er loopt een lijn van Gods verbond met de mens gesteld onder het teken van de regenboog via de zorg om de schepping die Franciscus van Assisi verwoordde in zijn beroemde Zonnelied naar de prioriteiten van de huidige paus, die zich noemde naar deze heilige.

Paus Franciscus gaf medio 2020 een reeks catecheses over de huidige pandemie en de sociale leer van de kerk. De eerste vier catecheses worden door pastoraal werker Marlene Falke-De Hoog en pastoor Broeders gebruikt als bron van bezinning.

Onder de titel ‘De wereld genezen, kan dat’ worden vier ‘zoom-bijeenkomsten’ georganiseerd op dinsdagavonden (23 februari; 2, 9 en 16 maart). Deze activiteit is onderdeel van het ‘Laudato Si’-programma dat in Regio Zuid draait, maar parochianen van Regio Noord zijn eveneens hartelijk welkom.

Hoe kunt u zich aanmelden? Lees bijgevoegde flyer (pdf).