1e zondag veertigdagentijd (20-21 februari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 20-21 februari 2021, 1e zondag van de veertigdagentijd (B)Gen. 9,8-15 – 1 Petr. 3,18-22 – Mc. 1,12-15


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 20 februari is er een een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 21 februari is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het tienerkoor o.l.v. Thijs en Veronique van der Hulst. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 21 februari is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat.
Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (20 februari): Voor Riet van Diemen-de Jong, Jan van Diemen, Wilma van Diemen, Simon en Gre van der Salm en Sjaak.

Parochiekern De Goede Herder (21 februari): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Mevr Suzanna Wilhelmina Ouwerkerk- Kershof. — Voor Piet Kroon, Jan Straathof, Aad en Erwin Duijndam, overleden ouders Duijndam-Raaphorst, Nel Koek-Zwetsloot, Jeanne Nijssen, Jan Zwetsloot, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegershoek-Verhoef, Jan Roeleven.

Parochiekern H. Laurentius (21 februari): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Cors van de Bosch en familie, Hubert Jan Frauenfelder , Paul Ammerlaan, Nel Verburg-Waaijer, Kees v. Dijk, Aad v. Dijk, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet van der Helm-van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm- van Rijn, Kees Overdevest, Apollonia van Schie- van Santen, Jan van der Krogt.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. — Zondag 28 februari is er een eucharistieviering waarin pastor Kees van Vliet voorgaat. Met zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; orgel: António Pedrosa. Aanvang: 9:30 uur. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Het secretariaat is op openingsuren alleen telefonisch bereikbaar (via 071-5453035 of 071-5891718). — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Woensdag 24 februari wordt in de Goede Herderkerk de uitvaartdienst gehouden voor mevrouw Suzanna  Wilhelmina Ouwerkerk- Kershof, die op donderdag 18 februari is overleden in de leeftijd van 81 jaar. Voorganger is diaken Clavel. Aanvang: 10:30 uur. De besloten dienst wordt online uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

Donderdag 25 februari wordt de tweede van een reeks oecumenische vesperdiensten in de veertigdagentijd gehouden in de Dorpskerk te Leiderdorp. Thema: De zeven kruiswoorden. Aanvang: 19:00 uur. U kunt de versperdienst alleen online volgen 

Parochiekern Sint Jan — Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. —  Zaterdag 27 februari is er een eucharistieviering waarin pater Leo van Ulden O.F.M. voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 28 februari is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


PAASBRODENACTIE 2021

Dit jaar worden er weer Paasbroden gebakken door Bakkerij Van Maanen. De opbrengst is bestemd voor het Diaconaal centrum De Bakkerij, een Leidse samenwerking van katholieke en protestantse diaconieën. Een Paasbrood van 400 gram kost € 5,00. Daarvan komt € 1,35 ten goede aan De Bakkerij.

Vóór 9 maart kunt u uw bestelling centraal doorgeven — bij voorkeur per e-mail naar info@debakkerijleiden.nl onder vermelding van ‘bestelling Paasbroden’, of telefonisch op 071-514 49 65 (Chantal ter Haar of Tamara Breton). Graag vernemen wij de volgende informatie: naam, telefoonnummer, aantal broden, naam wijkgemeente of parochiekern. Het totale bedrag van de gevraagde Paasbroden kunt u vervolgens overmaken naar Diaconie Protestante gemeente Leiden NL 46 INGB 0000 097065 o.v.v. Paasbroden + naam + adres + wijkgemeente of parochiekern.

De Paasbrodenactie kent een lange traditie sinds de opening van het Diaconaal Centrum in zijn huidige vorm. De Bakkerij ontleent niet voor niets haar naam aan de oude Armenbakkerij die eeuwenlang brood bakte voor Leidse gezinnen, die in zware economische tijden maar moeilijk de eindjes aan elkaar konden knopen. Met de bestelling van een Paasbrood zorgt u voor een feestelijke aanvulling op uw ontbijttafel en geeft u het werk van De Bakkerij een welkom steuntje in de rug.

Parochianen van de Sint Jan en van de Goede Herder kunnen hun brood ophalen op zaterdag 27 maart in de Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 18. Dit doen wij coronaproof met tijdslot. U krijgt hiervan tijdig bericht. Parochianen van de H. Laurentius zullen via Marianne Turk nadere informatie krijgen.

MOV/Diaconie Regio Oost


BISSCHOPPEN LANCEREN WEBSITE ‘VIERPASEN.NL’

Vanwege de beperkende coronamaatregelen presenteerde de Nederlandse bisschoppenconferentie op Aswoensdag een nieuwe website: vierpasen.nl

De website is bedoeld om parochianen te helpen de Veertigdagentijd bewust te beleven in de voorbereiding op Pasen, Je vindt er handige links en downloads om de Veertigdagentijd bewust te beleven en om de Paastijd ook thuis (mee) te kunnen vieren.

Wie geen plek in de eigen parochiekerk kan bemachtigen wordt aangespoord om mee te vieren via beschikbare livestreams. In de Goede Week zullen op de website meerdere video’s gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van deze heilige week voorafgaande aan Pasen.