2e zondag van Pasen (10-11 april)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 10-11 april 2021, 2e zondag van Pasen (B)Hand. 4,32-35 – 1 Joh. 5,1-6 – Joh. 20,19-31


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 10 april is er een een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pater Christ van den Eijnden S.C.J. voorgaat. Met zangers van het eigentijds koor. Deze viering is alleen online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 11 april is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastor Kees van Vliet voorgaat. Met zangers van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 11 april is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van zangers van het EMS-koor.
Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (10 april): Tot zekere intentie. — Voor Sjaak van der Salm, Simon en Gre van der Salm-de Jong, Joop en Gerarda Verstegen-Vergeer en hun zoon Jan.

Parochiekern De Goede Herder (11 april): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Mieke Kransse-Willems, Wil Ouwerkerk-Kershof, Piet Kroon. — Voor Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegershoek–Verhoef, Jan Roeleven, Kees van Hoof,
Petronella Kocken-van Wensveen, Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, Bep Romijn, Arie Wassenburg. — Voor al wat wij meedragen in ons hart, aan dankbaarheid, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (11 april): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Johan van Vliet, Arie en Rika van Santen- Verhagen, Nel Verburg-Waaijer, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, familie de Jong van de Poel, Leo Oudshoorn, Greet Groenewegen- Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet van der Helm-van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn, Apollonia van Schie- van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Rika Verhagen- Onderwater.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — De vieringen zijn weer toegankelijk voor maximaal 30 parochianen. U kunt een mail sturen of bellen naar het secretariaat (vóór woensdag 12:00 uur) om uw belangstelling voor een van de vieringen kenbaar te maken. U hoort dan tijdig of er inderdaad een plaatsje beschikbaar is. Uiteraard gelden alle coronaregels; raadpleeg onze instructie Vieren op afstand. Alle vieringen worden ook rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. — Zondag 18 april is er een woord- en gebedsviering waarin Thea Dingjan. Met medewerking van zangers van het dames- en herenkoor o.l..v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. — Tot nader order is er geen vrije toegang tot het kerkgebouw. Het secretariaat is op openingsuren alleen telefonisch bereikbaar (via 071-5453035 of 071-5891718). — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Voorlopig zijn alle vieringen zonder kerkgangers, maar wel online te volgen via de website kerkdienstgemist.nl. — Zaterdag 17 april is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — en eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (5)

In de Paasnacht zijn in de drie kerken van regio oost de nieuwe paaskaarsen weer gewijd. Van links naar rechts: Goede-Herderkerk, Laurentiuskerk en Sint-Janskerk. Zie ook bijgaande foto’s (pdf).

De paaskaars is een grote kaars die in de paasnacht voor het eerst wordt ontstoken; het licht symboliseert de verrezen Christus. Op de kaars zijn het kruis, de Griekse letters alfa en omega (begin en einde) en het jaartal afgebeeld. Tijdens de wijding van de kaars — aan het begin van de Paaswakeviering — plaatst de priester vijf wierookkorrels in het kruis van de kaars; ze symboliseren de vijf wonden die Christus aan het kruis ontving.

De paaskaars brandt in alle vieringen van de paastijd tot en met Pinksteren. Vervolgens krijgt de paaskaars een plaats in de doopkapel bij de doopvont. Bij doopvieringen wordt de doopkaars ontstoken aan de paaskaars; evenzo worden bij een uitvaart de kaarsen rond de lijkbaar van de overledene ontstoken aan de paaskaars.