Mededelingen & nieuws (14 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 14 april 2021.

Beste parochianen,

We bevinden ons midden in de paastijd. Vijftig dagen krijgen wij de tijd om ons het grote geloofsgeheim eigen te maken: de verrijzenis van Jezus. Jezus is niet dood, Hij leeft, Hij is verrezen, Alleluia! Dat Jezus is verrezen is voor veel mensen een spookbeeld. Is dat nou echt gebeurd? Kan een dode weer leven? Sommigen hopen dat de verrijzenis zou worden gerelativeerd zoals het scheppingsverhaal in zeven dagen. Een mythisch verhaal en niet als een feitelijke weergave van de oorsprong van onze wereld.

Verrijzenis — De verrijzenis van Christus is niet zomaar een feit dat op zichzelf staat. Alsof het een soort wonder is van een dood lichaam dat weer in beweging komt. De opstanding betekent geen herstel van het lichaam tot het bestaan zoals wij dat kennen. Christus is opgewekt tot een nieuw bestaan, een leven dat niet meer ongedaan kan worden, een leven dat niet meer onderworpen is aan de krachten van dood en zonde, maar dat vervuld is van Gods levensadem, zijn heilige Geest (Zijn liefde).

Heilige Schrift — Wie kan ontvankelijk zijn voor die aanwezigheid? Wie de boodschap van de verrijzenis wil verstaan, zal zich moeten openen voor de aanwezigheid van God. Door het lezen en overwegen van de Schriften mogen wij het verhaal van de eindeloos trouwe God tot ons nemen. God, die door alle eeuwen heen de mens nooit heeft verlaten. Ook niet toen de mens ontrouw was. Ook niet toen die mens tegenviel. Pas als wij iets begrijpen van Zijn trouw en Zijn liefde kun je tot het geloof komen dat Zijn trouw en Zijn liefde ook een dode niet loslaat. Nooit. Want Zijn trouw is eindeloos.

De weg gaan — Wijzelf, moderne mensen van deze tijd, met geloof en ongeloof in ons hart, wij mogen ook die weg gaan. Met de hulp van Gods Geest mogen wij lezend, mediterend in de Schriften de belofte van God  verstaan: onbegrensde liefde, omdat het uit God is.  Wie dat perspectief verstaat, kan het Paasfeest tot zich nemen — dat geworteld is in de verrezen Christus — en steeds opnieuw in zijn of haar leven de opstanding ervaren. Daar waar geen leven mogelijk is, door welke omstandigheden dan ook, biedt God zijn trouw, die bron van nieuw leven blijkt te zijn. — Pastoor Walter Broeders


EERSTE COMMUNIE IN DE GOEDE-HERDERKERK

Ieder jaar nodigen wij de kinderen van groep 4 (die dat willen uiteraard) via diverse scholen en deze weblog uit om zich samen met ons voor te bereiden op hun Eerste Heilige communie.

Helaas is dat dit jaar niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Komend schooljaar zullen wij daarom de kinderen die op dat moment in groep 4 én 5 zitten komen vertellen over de Eerste communie, en de kinderen uitnodigen om in het voorjaar van 2022 hun communie te doen. Zij krijgen dan een brief met informatie mee voor de ouders / verzorgers, en er zal ook aandacht aan besteed worden in de nieuwsbrief van de school en van de kerk.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons mailen.
Emailadres: EHCdeGoedeHerder@hotmail.com

Mariëlla Oerlemans en Nicole Gerritsen
Werkgroep Eerste communie


SAM’S KLEDINGACTIE VOOR SCHOOLKINDEREN IN CONGO (24 APRIL)

Op zaterdag, 24 april a.s. kunt u tussen 10.00 en 11.30 uur uw draagbare kleding, schoenen, sokken, lingerie, tassen en accessoires inleveren bij de Scheppingskerk aan de van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp en bij de Goede- Herderkerk aan de Hoge Rijndijk 18 te Zoeterwoude-Rijndijk.

De Sam’s vrijwilligers zullen dan uw goederen – geheel coronaproof – in ontvangst nemen. Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen. De verzamelde goederen worden verkocht aan sorteerbedrijven, die de kleding op maat, soort en kwaliteit sorteren. Herdraagbare kleding wordt getransporteerd naar landen buiten de Europese Unie, vooral in Afrika en Oost Europa. Hier is behoefte aan goede tweedehands kleding. De kleding wordt op tweedehandsmarkten verkocht tegen lage prijzen. Zo wordt kleding voor iedereen toegankelijk.

Met de opbrengst wordt het project van Cordaid in de Democratische Republiek Congo ondersteund. In Congo gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar school; bijna 3 op de 10 meisjes gaan niet naar de basisschool bij gebrek aan geld of omdat de voorzieningen op school miserabel zijn door het ontbreken van bankjes en sanitaire voorzieningen.

Cordaid wil samen met de gemeenschappen in de stad Kasanga in de provincie Kasai Centraal een aantal educatieve activiteiten ontwikkelen:

  • 25 scholen en klaslokalen renoveren inclusief de aanschaf van schoolborden en bankjes en het bouwen van latrines.
  • Lesmateriaal ontwikkelen en via de radio uitzenden, zodat kinderen thuis gewoon hun schoolwerk kunnen afmaken.
  • Voor 100-200 scholen COVID-19 preventiekits aanschaffen om ervoor te zorgen, dat de leerlingen en leraren op een veilige manier op school kunnen zijn. Voor meer informatie zie deze pdf en de website van Cordaid

Wij hopen op een grote opbrengst, zodat wij mogen bijdragen aan het project van Cordaid.  U doet toch mee?

Werkgroep MOV/Diaconie van ‘De Goede Herder’