Hemelvaart (13 mei)

SCHRIFTLEZINGEN

Hemelvaart: Hand. 1,1-11 – Ef. 4,1-13 of 4,1-7.11-13 – Mc. 16,15-20


Op donderdag 13 mei is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. Deze viering is online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).


INTENTIES

Voor het herstel van pastoraal werker Marlene de Hoogh-Falke en pater Leo van Ulden O.F.M.

Parochiekern De Goede Herder (13 mei): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Truus van der Geest-de Jong, Mieke Kransse-Willems, Gerard Daamen. — Voor Josephine van Galen, Bep Romijn, overleden familie van Rijn, Rie van der Meer-Montanus, Alie Rotteveel. — Voor al wat wij meedragen in ons hart, aan dankbaarheid, vreugde, verdriet en nood.


COLLECTE

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar het volgende rekeningnummer. Bij voorbaat hartelijk dank!

Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)