7e zondag van Pasen (15-16 mei)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 15-16 mei 2021, 7e zondag van Pasen (B):  Hand. 1,15-17.20a.20c-26 – 1 Joh. 4,11-16 – Joh. 17,11b-19


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 15 mei is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat.
Met zangers van het eigentijds koor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 16 mei is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk), waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met zangers van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 16 mei is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor.
Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om moed en vertrouwen voor de mensen die herstellen van de Corona-ziekte.

Parochiekern Sint Jan (15 mei): Ter ere van Maria.

Parochiekern De Goede Herder (16 mei): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Doortje Vervoorn-Zandbergen, Truus van der Geest-de Jong, Mieke Kransse-Willems, Gerard Daamen. — Voor Jan Straathof, Aad en Erwin Duijndam, overleden familie Duijndam–Raaphorst, Simon Honselaar,
Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegershoek-Verhoef, Jan Roeleven. — Voor al wat wij meedragen in ons hart, aan dankbaarheid, vreugde, verdriet en nood.

Parochiekern H. Laurentius (16 mei ): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor familie Cors van de Bosch, Jannie Suijten-van Leeuwen, Jan Koevoet, Nel Verburg-Waaijer, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Greet Groenewegen-Overdevest, Wil Hilgersom, Riet Olijhoek, Jan Onderwater, Riet v.d. Helm-van Vliet, Gerard Granneman, Kees van Boheemen, Annie van Leeuwen, Leo van der Krogt, Ina Disseldorp-Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn, Apollonia van Schie- van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — De vieringen zijn weer toegankelijk voor maximaal 30 parochianen. U kunt een mail sturen of bellen naar het secretariaat (vóór vrijdag 11:00 uur) om uw belangstelling voor een van de vieringen kenbaar te maken. U hoort dan tijdig of er inderdaad een plaats beschikbaar is. Uiteraard gelden alle coronaregels; raadpleeg onze instructie Vieren op afstand. Alle vieringen worden ook rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. — Zondag 23 mei (Hoogfeest van Pinksteren) is er een eucharistieviering waarin pastor Kees van Vliet voorgaat. Met medewerking van zangers van het dames- en herenkoor o.l..v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. De deurcollecte is volledig bestemd voor de Pinksteractie, Week Nederlandse Missionarissen (zie onder). — Vormselproject: De voorbereidingen voor het H. Vormsel gaan beginnen. Kinderen vanaf groep 8, dus ook uit de brugklas en verder kunnen meedoen. Informatie en datum en volgen nog. De eerste voorbereidingsavonden beginnen al snel. Opgeven kan nu al bij het secretariaat. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de corridor ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Op woensdag 12 mei is overleden Theodora Johanna Vervoorn-Zandbergen, in de leeftijd van 95 jaar. De uitvaartdienst voor Doortje Vervoorn-Zandbergen zal plaatsvinden in de Goede-Herderkerk op woensdag 19 mei 2021. Aanvang: 12.30 uur. Pastoor Jeroen Smith gaat voor in deze besloten eucharistieviering (ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl). De teraardebestelling zal aansluitend plaatsvinden op het kerkhof achter de kerk.

Parochiekern Sint Jan — Vanaf 8 mei 2021 is het weer mogelijk de vieringen in de Sint Jan bij te wonen. Reserveren is noodzakelijk! Bel op vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur naar: 06 83450307. — Zaterdag 22 mei is er een woord- en gebedsviering waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Wie de zondagviering wil bijwonen gelieve zich vrijdagochtend aan te melden via het secretariaat, tussen 10:00 en 12:00 uur. Lees de instructie: Vieren op afstand (pdf). — Zondag 23 mei is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. — In de meimaand is er iedere donderdagavond vanaf 19:00 uur het rozenkransgebed in de kerk. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


PINKSTERACTIE: WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS

Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen zich iedere dag in voor de kwetsbare medemens. Eén keer per jaar, in de week vóór Pinksteren, staan ze zelf in het middelpunt.

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt missionarissen – paters, broeders, fraters en zusters – en missionair werkers financieel in hun persoonlijke welzijn. Zo betaalt de WNM de ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie aan, en draagt bij aan een welverdiend verlof in Nederland. Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk van de missionair werkers. Bevlogen mensen die in de voetsporen treden van de missionarissen: onze missionarissen 2.0.

Missionaris Peter Daalhuizen werkt bijvoorbeeld al bijna 40 jaar in Brazilië, waar hij zich (samen met zijn zus) inzet voor bejaarden en andere kwetsbare groepen. Hij heeft er zelfs drie parochies onder zijn hoede.

Missionair werker Susanne Beentjes werkt in Tanzania met jonge meisjes die vaak al jong zwanger zijn geraakt en daardoor hun school niet konden afmaken. Dankzij Susanne leren de meisjes voor zichzelf en hun kind te zorgen, waarbij omgaan met geld erg belangrijk is.

Susanne, pater Peter en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. Deze week roepen de Nederlandse bisschoppen ons op om hen ondersteunen tijdens de Pinksteractie. U kunt uw bijdrage geven bij de kerkcollecte of storten op rekening NL 30 RABO 0171
2111 11 t.n.v. WNM Den Haag.

Meer weten over de Pinksteractie of de Stichting Week van de Nederlandse missionarissen? Bezoek de website of lees het nieuwsbericht (pdf) opgesteld door Regina Krowinkel (werkgroep MOV/diakonie De Goede Herder)


PINKSTERNOVEEN

De Nederlandse bisschoppen nodigen gelovigen uit om vanaf Hemelvaart met het woord van God op weg te gaan naar Pinksteren. Zij doen dit door het aanbieden van een noveen (pdf).

Een noveen is een gebed, of eigenlijk een reeks gebeden die gedurende negen opeenvolgende dagen wordt gebeden. In de Pinksternoveen wordt aan de hand van de schriftlezingen van de dag gebeden om de komst van de Heilige Geest.

Dat wij mogen ervaren dat de Heilige Geest ons leven geeft en ons bestaan vernieuwt.


PAUSCAST

Aflevering 6 van de podcastserie over Vaticaanstad, is getiteld: De paus en de media (via NPO Radio 5)

Andrea Vreede, Vaticaan-correspondent voor de NOS, en Wilfred Kemp, KRO-NCRV presentator, bespreken alle ins en outs van het kleinste land ter wereld en zijn belangrijkste inwoner.