Mededelingen & nieuws (12 mei)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 12 mei 2021.

Beste parochianen,

Het verhaal van Hemelvaart gaat in onze moderne wereld een vergeten iets worden, mogelijk dat ook door de verbeelding van dit verhaal misstanden op de loer liggen. Onze moderne wereld die op de maan is geweest en die iedere dag kan kijken naar het weer op Mars, kan maar moeilijk omgaan met een zin als ‘die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader’. Wij geloven niet meer in het antieke wereldbeeld van drie verdiepingen: God als een wezen boven in de hemel, de hel onder ons en wij op de aardschijf daar tussen in. Wij weten beter. Wij weten dat de boodschap van de bijbel ook niet zit in het wereldbeeld dat wordt beschreven maar dat het hulpmiddelen zijn om geloofservaringen over te dragen.

Heengaan — ‘Het is goed dat Ik heenga, zegt Jezus in het Evangelie, om ons de helper te kunnen zenden: de Heilige Geest. Jezus zal zijn menszijn nog voltooien door in de heerlijkheid van de Vader opgenomen te worden. Hij zal zijn weg tot het uiterste gaan. Niet de dood is het einde, maar de verheerlijking bij de Vader. Zijn weg is nog niet af. Hij is begonnen bij de Vader; daar moet Hij ook weer bij terugkeren. Daarom moet Hij heengaan.

Hij gaat door — Maar ook al is Hij heengegaan, het werk dat Hij met de wereld begonnen is, zal er niet onder lijden. Dat gaat door. Bij de Vader gekomen zal Hij de Geest zenden die in zijn Naam werkt, onzichtbaar, maar krachtdadig. Hij is er, onzichtbaar, zoals het kwaad er ook is! Hij werkt, zoals het kwaad ook werkt in deze wereld. Wie zal er winnen. Het antwoord ligt vaak in onze handen. Het hangt ervan af met welke kracht wij meewerken.

Mooie Hemelvaartsdag toegewenst. — Pastoor Walter Broeders


60-JARIG PRIESTERJUBILEUM JAN OLSTHOORN

Op 27 mei 2021 is het zestig jaar geleden dat Jan Olsthoorn tot priester werd gewijd in de kathedraal van Rotterdam. Hij zal dit in kleine kring vieren — nadat hij op het Hoogfeest van Pinksteren samen met pastoor Bakker de mis heeft gecelebreerd in de HH. Petrus en Pauluskerk te Leidschendam (te volgen via YouTube). Het is de kerk waar hij is gedoopt en ook zijn eerste mis heeft opgedragen.

De band met De Goede Herder is er nog steeds. Pastoor Olsthoorn volgt via de livestream trouw de zondagsvieringen en heeft nog regelmatig contact met parochianen. “Iedere keer als ik de beelden zie, sta ik weer versteld van het resultaat van de restauratie. Het doet goed om te zien dat zoveel elementen uit het interieur van de Menswording zo prachtig zijn opgenomen in de Goede Herderkerk. Maar ook de gerestaureerde Kruisweg vind ik bijzonder. En ik voel me dankzij de livestream en de weblog Uit de Schaapskooi heel erg betrokken bij de parochiegemeenschap. Het stemt me blij, gelukkig en tevreden!”

Pastoor Olsthoorn kijkt met liefde terug naar de jaren van opbouw van een nieuwe parochie in het uitdijende Leiderdorp: “We vormden een groeiende gemeenschap waar we werkten aan de toekomst van de kerk. Het was een heel fijne tijd waarin liturgisch veel vrijheid werd gegeven en genomen.” De vorming van De Goede Herder met de Meerburgparochie was eerst wennen. “Het was een periode waarin we ontdekten dat je elkaar, bij alle verschillen, ook kunt inspireren en kunt leren van elkaars inzichten en knowhow.”

Wij zijn dankbaar dat Jan Olsthoorn 25 jaar als pastoor in de Menswordingparochie heeft gewerkt en die geloofsgemeenschap heeft helpen opbouwen, en ook daarna als emeritus regelmatig heeft willen voorgaan in vieringen van onze parochiekern. Namens alle parochianen van de Goede Herder feliciteren wij hem van harte met dit jubileum en wensen hem nog vele jaren in goede gezondheid toe.

Beheercommissie en Pastoraatgroep De Goede Herder


PLANT VAN DE MAAND: BLAUWE WILDE AKELEI

In deze rubriek zet de redactie van de website katholiek.nl elke maand een plant of bloem centraal met symbolische betekenis — onder het voorbehoud dat symboliek geen exacte wetenschap is: “De één geeft de ene betekenis aan een bloem, de ander een heel andere. Ze veranderen ook in de tijd. Zeventiende-eeuwse bloemstillevens kennen andere symboliek dan de verborgen ‘liefdesboodschappen’ uit de preutse Victoriaanse tijd.”

Deze maand: de blauwe wilde akelei. Lees meer