Mededelingen en nieuws (8 september)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 8 september 2021.

Beste parochianen,

Op 8 september vieren wij de feestdag van de geboorte van Maria. De kerk viert slechts drie aardse geboortedagen: van Maria (8 september), van Johannes de Doper (24 juni) en van Jezus (25 december). Voor alle andere heiligen wordt hun sterfdag gevierd als geboortedag in de hemel. De bijbel doet over de geboorte van Maria geen enkele mededeling. De datum van 8 september komt voort uit de wijding van de Sint Annakerk in Jeruzalem, gebouwd op de plek waar Anna en Joachim haar ouders woonden, boven een grot waar Maria zou zijn geboren.

Goddelijke voorzienigheid — Wel weten wij dat de geboorte van Maria een bijzonder, genadevol feit is, met tevens een aanzet tot onze eigen verlossing: de geboorte van Jezus Christus. In zijn goddelijke voorzienigheid heeft God Maria uitverkoren om de moeder te worden van onze Verlosser Jezus Christus. Het Kind in haar schoot is van de heilige Geest. We weten dat de Schepping haar eigen goedheid en volmaaktheid kent, maar nog niet geheel en al is voltooid. God leidt ons met liefde en wijsheid naar dat uiteindelijke doel, Zijn voltooiing.

Geslachtslijst — Dat worden wij gewaar in de geslachtslijst van Jezus Christus. En juist in die lijst lezen wij namen van mannen en vrouwen met een zwak verleden. Blijkbaar wordt de Messias niet uit een perfect voorgeslacht geboren. Mijn oude pastoor zei altijd: God werkt met oud ijzer! Zo leidt God ons naar Zijn Koninkrijk.

Moed — Dat Jezus door imperfectie heen in ons mensen werkt, moge ons moed geven. Niet hoe wijzelf of anderen naar ons kijken doet ertoe. Hoe God door Jezus naar ons kijkt, is het enige dat telt. In Jezus worden wij geschikt gemaakt  om met God te leven. Hij voedt ons met de Heilige Geest en leert ons Hem meer en meer te volgen. In Jezus worden wij Gods volk dat mag leven tot zijn eer.

Maria — Maria is gezegend onder alle vrouwen. Want zij was uitverkoren om de Moeder te worden van Gods Zoon. Door haar ja-woord is God mens geworden. Een groot mysterie dat wij niet kunnen begrijpen. Een groot geheim waar wij alleen maar ons hoofd voor kunnen buigen. Met blijdschap en dankbaarheid vieren wij vandaag haar geboortedag. Zoals een moeder voor haar kinderen zorgt, haar kinderen in haar hart sluit en begaan is met hun lief en leed, zo is Maria begaan met ons. Zij is niet alleen de moeder van Jezus, maar de moeder van alle mensen die in Jezus geloven.

Bid voor ons — En daarom mogen wij met alles wat ons bezighoudt bij haar komen. Onze vreugde en dank mogen wij met haar delen. En onze vragen, ons verdriet en zorgen mogen wij aan haar voeten neerleggen En wij bidden: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. — Pastoor Walter Broeders


OVERLEDEN: ANNIE VAN DER HULST

Op zondag 5 september is overleden mevrouw Anna Maria van der Hulst-Zonneveld, in de leeftijd van 93 jaar.

De uitvaartdienst voor Annie van der Hulst wordt gehouden in de Goede Herderkerk op zaterdag 11 september; aanvang: 10:00 uur. Voorganger in de eucharistieviering is pastoor Walter Broeders. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op begraafplaats van de H. Laurentius te Voorschoten. Daarna is er gelegenheid tot condoleren.


BOEKENMARKT PETRUSKERK (18-19 SEPTEMBER)

Voor het eerst in twee jaar wordt op zaterdag 18 september en zondag 19 september de traditionele boekenmarkt van de Petruskerk georganiseerd. Er zijn weer veel nieuwe boeken binnengekomen en de boekenvoorraad is goed bijgehouden.  U allen bent van harte welkom om het boek van uw gading te zoeken en hopelijk te vinden!

Op beide dagen is de deur van de Petruszaal (links naast de Petruskerk, Lammenschansweg 40a) geopend van 11:00 tot 16:00 uur. De toegang is gratis. De opbrengst van deze boekenmarkt zal bestemd zijn voor het verduurzamen van de kerk en het bijbehorende onderhoud.