24e zondag door het jaar (11-12 september)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 11-12 september 2021: 24e zondag door het jaar (B): Jes. 50,5-9a – Jak. 2,14-18 – Mc. 8,27-35


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 11 september is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van zangers van het eigentijds koor. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 19:00 uur.

Op zondag 12 september is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk, (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique de Vries. Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl 
Aanvang: 9:30 uur. — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 12 september is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (11 september): Voor Arie de Jong, Annie de Jong-van Leeuwen, Jan Roeleven, overleden familie Roeleven-den Hollander en Brussel.

Parochiekern De Goede Herder (12 september): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Marie-Louise Bemelmans-Videc, Annie van der Hulst-Zonneveld, Regina Paardekooper-van der Ven. — Voor Dick van der Hulst, Kees van Hoof, Truus de Boer-van Wieringen, Bep Romijn, Josephine van Galen, overleden Familie van Rijn, Petronella Kocken-van Wensveen,
Rie van der Meer-Montanus, Doortje Vervoorn-Zandbergen, Wil Ouwerkerk-Kershof, Mien en Toon Hockx.

Parochiekern H. Laurentius (12 september): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Arie en Rika v Santen-Verhagen, Leen den Hollander (jaargetijde), Doortje van Oudheusden, Maria den Elzen-Zonderop, Adriana v Oudheusden, Bertus Rijgersberg, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Annie van Leeuwen, Leo v.d. Krogt, Ina Disseldorp- Verhaar, Mien van der Helm-van Rijn, Apollonia van Schie-van Santen, Jan van der Krogt, Riet Pijnaker-Knijnenburg, Ria Verhagen-Onderwater, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Miep Goeman-van Oosten, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare — Tot de H. Jozef.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Zondag 19 september is er een eucharistieviering waarin pastor Walter Broeders voorgaat. Met zangers van het dames- en herenkoor; organist: António Pedrosa. — Gelieve bij zondagvieringen vooraf aan te melden. Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 18 september is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van zangers van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 19 september is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Met zangers van het parochiekoor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


NIEUW PAROCHIEBLAD: RONDOM PETRUS EN PAULUS

Het vertrouwde blad Rondom de Kerk is na 16 jaargangen veranderd en heet nu Rondom Petrus en Paulus. De omvang is teruggebracht tot acht pagina’s, onder meer omdat het parochiebestuur meer wil inzetten op digitale berichtgeving via een nog te vernieuwen centrale website.

Het eerste exemplaar van Rondom de Petrus en Paulus ligt nu achter in de kerk. Mocht u het blad niet thuis ontvangen, neemt u er dan een mee, en misschien ook voor uw buren die niet meer naar de kerk kunnen komen.

Uiteraard is er ook een digitale versie (pdf), die via Uit de Schaapskooi onder uw aandacht gebracht zal blijven worden.


INTERVIEW MET ZIEKE BISSCHOP HARRIE SMEETS

Bisschop van Roermond Harrie Smeets kreeg eind juni te horen dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij sprak begin september o.a. met journalist Stijn Fens van het dagblad Trouw.

Het leverde een indrukwekkend interview op met de bisschop, die steun vindt in Maria’s antwoord op de boodschap van de engel Gabriël. “Ik weet ook niet waarom de dingen zijn zoals ze zijn en hoe het allemaal zal gaan, maar het vertrouwen in Hem is er: Mij geschiede naar Zijn woord.” Lees meer (via trouw.nl)