Mededelingen & nieuws (2 maart)

OM VREDE IN OEKRAÏNE

Op woensdag 23 februari deed de paus een indringende oproep om geweld te bestrijden met de “wapens” van God: gebed en vasten. De paus noemde geweld van een “duivelse zinloosheid” en riep alle gelovigen op om zich toe te leggen op gebed en vasten op Aswoensdag 2 maart. “God is een God van vrede en niet van oorlog”, aldus de paus en hij noemde oorlog “dwaasheid”. Nog geen 24 uur later vielen troepen van de Russische Federatie Oekraïne binnen.

De Nederlandse bisschoppen hebben geschokt gereageerd op de gebeurtenissen in Oekraïne. De bisschoppen hopen dat vele gelovigen wereldwijd zich aansluiten bij het gebed van paus Franciscus en het vasten op Aswoensdag.

Op woensdag 2 maart vindt in de Domkerk in Utrecht een gebedsmoment plaats voor vrede en recht in Oekraïne. De korte viering vindt plaats om 17.30 uur onder de titel: Vrede is voor iedereen.

De Raad van Kerken in Nederland vraagt alle kerken in Nederland om, voorafgaande aan deze viering, tussen 17.15 – 17.30 uur, de kerkklokken te luiden, als oproep tot deelname aan dit gezamenlijke gebed. De viering zal rechtstreeks worden uitgezonden door KRO-NCRV op NPO2. Lees meer (via raadvankerken.nl)


ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 2 maart 2022.

Bijna in ieder huis staat een wasmachine! Volautomatisch. Je moet er toch niet meer aan denken , dat alles met de hand moet. Kleding die bevuild is geraakt door dagelijks gebruik, stop het in de machine en het komt er weer schoon  uit. En zijn er handnekkige vlekken, even deppen met een speciaal middel en schoon wordt het!!  

De kerk als wasmachine — De stap is niet moeilijk te maken: je zou de kerk kunnen vergelijken met een wasmachine. Het gaan naar de kerk is het moment dat je alle was in de trommel doet! Jouw dagelijks leven, jouw inzet, jouw betrokkenheid met kerk en wereld. Samen vier je de eucharistie. Je vraagt vergeving voor de fouten die je hebt begaan. De fouten van de alledag.  Het vuil van je ziel mag worden weggenomen. En eens in de zoveel tijd gebruik je een bijzonder wasmiddel om de vlekken te verwijderen: het sacrament van boete en verzoening. Om zo weer frank en vrij te staan voor de Schepper.

De veertigdagentijd — De veertig dagen, die ons zijn gegeven voor Pasen, zijn bedoeld om bij jezelf na te gaan: Hoe leef ik? Waar gaat mijn aandacht naar toe? Wat vinden wij als gezin belangrijk? Door deze vragen te stellen kom je er ook achter wat minder goed gaat in je leven, waar je merkt dat er vuile vlekken te zien zijn en dat wil je toch niet? Vuile vlekken zijn de gebroken relaties met God en met je medemens. De Heer vraagt om bekering. Hij vraagt: leg je leven in mijn handen en je ziel, jouw leven zal gereinigd worden. Hij heeft door zijn sterven aan het kruis de hemel en de aarde met elkaar verbonden. Hij vergeeft en geeft nieuw leven, nieuwe toekomst!!! 

Askruisje — De veertigdagentijd begint met het ontvangen van het  askruisje. Daarbij kent de kerk nog twee vastendagen Aswoensdag en Goede Vrijdag. De Paus heeft ons opgedragen om extra te bidden en te vasten voor de vrede in de wereld, bijzonder in de Oekraine.

Een goede en vruchtbare veertigdagentijd toegewenst — Pastoor Walter Broeders


OECUMENISCHE VESPERVIERINGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Evenals voorgaande jaren worden er in de veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen oecumenische vesperdiensten georganiseerd in Leiderdorp en Zoeterwoude/Rijndijk: een samenwerkingsproject van de rooms-katholieke parochiekern ‘De Goede Herder’ en de protestantse gemeente in Leiderdorp.

De periode van de Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Dit jaar is het thema van de zes vespervieringen: ‘Bevrijding?!’

We volgen deze weken de verhalen uit het  Bijbelboek Exodus, die ons wijzen in de richting van uittocht uit onmacht en tegenslag naar bevrijding en nieuw leven. Het vertelt geen goedkoop verhaal over vrijheid, maar laat zien dat lef en taaie volharding nodig zijn om werkelijk vrij- en voluit als mens te kunnen leven.

Wij volgen  hierin in het spoor van Mozes en Jezus. Mozes gaat hierin tot het uiterste, evenals zijn tegenspeler de farao. Dat leidt uiteindelijk tot een bevrijding uit slavernij en zicht op een beter leven. Ook Jezus gaat tot het uiterste, tot de dood op het kruis. Dat blijkt een doortocht naar het nieuwe leven op de derde dag. Van harte welkom op

  • 3 maart: Dorpskerk (Leiderdorp)
  • 10 maart: Goede-Herderkerk
  • 17 maart: Dorpskerk
  • 24 maart: Dorpskerk (!)
  • 31 maart: Dorpskerk (hieraan voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur; opgeven via email: Leokoot.1950@gmail.com)
  • 7 april: Goede-Herderkerk (viering van boete en verzoening)

Aanvang is steeds: 19:15 uur (tot 19:45 uur). De orde van dienst voor de vieringen (m.u.v. die van de boeteviering) is ook beschikbaar als digitale versie (pdf).

Namens de vespervoorbereidingsgroep — Leo Koot ofs


OVERLEDEN: GITTY KOK

Op zondag 27 februari 2022 is overleden mevrouw Brigitta Helena Kok-de Wit, in de leeftijd van 89 jaar.

De uitvaartdienst voor Gitty Kok wordt gehouden op vrijdag 4 maart in de Goede-Herderkerk. Voorganger in de viering van woord en gebed is diaken Gerard Clavel. Met medewerking van het dames- en herenkoor. Aanvang: 11:00 uur.

Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk.


NIEUWSBRIEF SINT JAN

Onlangs verscheen de nieuwsbrief van parochiekern Sint-Jan voor de maand maart. Hier beschikbaar in een digitale versie (pdf).

Met onder meer: Op weg naar Pasen Stormschade Sint Jan Parochiekoor zoekt zangers en zangeressen Kerkbalans 2022 Week van de eenheid.