8e zondag door het jaar (26-27 februari)

SCHRIFTLEZINGEN

Weekend van 26-27 februari 2022: 8e zondag door het jaar:  Sir. 27,4-7 – 1 Kor. 15,54-58 – Luc. 6,39-45


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 26 februari is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 27 februari is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Nigel Hutson. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 27 februari is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Parochiekern Sint Jan (26 februari): Voor overleden ouders Den Blanken-Van denBosch, Wim van Veen en overleden familie

Parochiekern De Goede Herder (27 februari): Voor alle parochianen die ziek zijn, thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Ton Buikstra, Pater Leo van Ulden, Hans van Ruiten. — Voor Frans en Lex Winkelhuis, Sacha Lim, Toon en Mien Hockx, Alie Rotteveel, Wim Kalkers, Lina en Frits Labordus, Trees Hosman-van der Maas, Corrie Einfeld-Pfenniger, Lidy van Ruiten-Vogels, Leen van Velzen.

Parochiekern H. Laurentius (27 februari): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Gerard Pijnaker en Riet Pijnaker-Knijnenburg , Annie van de Burg-van Veen, familie van Boheemen-van der Krogt, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Lenie de Jong, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Remco van den Bosch, pater Leo van Ulden.


COLLECTE

Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder —  Woensdag 2 maart (Aswoensdag) is er een eucharistieviering waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat; met uitdeling van askruisjes. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken in het atrium. — Donderdag 3 maart is er in de Dorpskerk van Leiderdorp een oecumenische vesperviering i.v.m. de 40-dagentijd. Het thema is ‘Bevrijding’. Aanvang: 19:15 uur. — Zondag 6 maart is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Tevens kindernevendienst (zie ook hieronder). — Woensdag 9 maart beginnen we weer met de woensdagochtendvieringen. Aanvang: 10:00 uur. Ook de gezellige aansluitend koffiedrinken in het atrium, georganiseerd door de dames van De Herdershof gaat dan weer van start. Dus komt allen! Mocht U vervoer naar de kerk nodig hebben, neem dan contact op met Heleen Brouwer (email: hebrotin@planet.nl) of het secretariaat. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 20.2.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint JanWoensdag 2 maart (Aswoensdag) is er een woord- en gebedsviering waarin Annie Borst en Margreet Onderwater voorgaan. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 19:30 uur. (Margreet Onderwater: Veertigdagentijd, vasten: Dit is waar we met Aswoensdag een aanzet toe maken: elk voorjaar weer een kans en een uitdaging om op zoek te gaan naar de essentie. Jezelf tijd gunnen om alles op een rijtje te zetten: je levensstijl, relaties met anderen, waarden en idealen, je geloof. Voor velen is het askruisje mogelijk een te zware aanzet om een periode van overdenken en nadenken mee te starten. We willen daarom op een andere manier deze Aswoensdag beleven. Geen nadruk op het zwarte kruis, dat op je voorhoofd wordt gezet. Maar een meditatieve bezinning, een reis naar binnen die de aanzet is om veertigdagen je terug te trekken in jezelf, het overtollige weg te gooien en enkel vast te houden wat toekomst en leven in zich draagt. Wij nodigen u uit om dit mee te beleven op weg naar Pasen). — Zaterdag 5 maart is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius —  Woensdag 2 maart (Aswoensdag) is er een woord- en gebedsviering waarin Marianne Turk voorgaat. Aanvang: 19:00 uur. — Zondag 6 maart is er een eucharistieviering waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


MEDEDELING N.A.V. DE VERSOEPELING VAN CORONAMAATREGELEN (HHPP)

Vanaf 25 februari zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de rooms-katholieke Kerk.

We zijn blij met de versoepelingen die de bisschoppen bekend hebben gemaakt. Veel lijkt weer als vanouds mogelijk.

Maar terecht wijzen de bisschoppen erop, dat het besmettingsgevaar nog niet geweken is. Verstandige ‘regels’ blijven dus: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

Ook het geven van handen en doorgeven van collecte-manden is nog niet toegestaan.

Heel belangrijk is ook dat de bisschoppen aangeven, dat sommige mensen extra voorzichtig zullen blijven en dit door de anderen vanzelfsprekend wordt gerespecteerd. Laten we dit ook ‘uitdragen’ waar mogelijk en nodig. Iedereen is welkom.

Het gebed zal blijven rond de pandemie, maar helaas zal het gebed nu vooral gericht zijn op het herstel van de vrede in Europa en voor de slachtoffers van deze onbegrijpelijke oorlog. De paus heeft gevraagd vooral 2 maart, Aswoensdag, extra tot een dag van gebed en vasten te maken.

Wij wensen alle parochianen een vruchtbare Veertigdagentijd toe op weg naar Pasen,

Pastoor Broeders en pastoor Smitt, namens het pastoraal team
Jan van Trigt en Machiel Kleemans, namens het parochiebestuur


KINDERNEVENDIENSTEN IN DE GOEDE HERDER

Nu de kerk weer helemaal opengaat na de coronatijd gaan ook de kindernevendiensten weer
beginnen. De kindernevendiensten worden gehouden tijdens het eerste deel van de viering: de Dienst van het Woord. Ze zijn bedoeld voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Kinderen vinden het vaak moeilijk om de Dienst van het Woord te volgen. De moeilijk begrijpbare lezingen en preek vinden ze dan al snel een beetje saai. En ook het stil zitten en luisteren valt niet mee.

Tijdens de kindernevendienst vertellen wij een verhaal dat speciaal gericht is op de kinderen, dus beter te begrijpen. Na het verhaal is het tijd voor een tekening, kleurplaat, puzzeltje of knutselwerkje. Terwijl de kinderen met het werkje bezig zijn, praten we na over het verhaal: wat is de bedoeling, wat betekent het voor hen? Na de de voorbeden komen de kinderen weer de kerk in, en kunnen ze laten zien wat ze gemaakt hebben en vertellen welk verhaal ze gehoord hebben.

In de komende veertigdagentijd zijn er kindernevendiensten op zondag 6 maart en 27 maart.

Paula van de Bosch en Nettie Vroonhof (werkgroep kindernevendiensten)