Mededelingen & nieuws (6 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 6 april 2022.

Beste parochianen,

Wat zou het mooi zijn voor ons als christenen om in een tijdmachine te stappen en uit te stappen in de tijd van Jezus. Wij stonden langs de weg in Jeruzalem en riepen Hem toe en begroetten Hem. Wat zouden we dan ervaren en voelen? Wie is die Jezus? Wat een mensenmassa!

KRO – En inderdaad: er is wat aan de hand daar in Jerusalem. De mensen verdringen zich. Vele mensen aan de kant en zie daar is de KRO met een cameraman. Wie is Jezus voor jou? De man met het gele overhemd zegt: ‘Hij is voor mij een wonderdoener. Hij heeft zoveel gedaan. Zieken beter gemaakt, een man die wonderen kon doen met vijf broden en twee vissen’. Een ander zei: ‘Hij is de man op wie wij zo lang gewacht hebben. Geen Romeinen meer,  geen onderdrukkers, werkelijk vrij’. 

Fouten – Daar langs de weg staat ook een vrouw. Ze zegt: ‘Hij, die man daar op de ezel, Hij heeft mij het gevoel gegeven, dat ik er mag zijn. Hij heeft mijn fouten vergeven en gezegd: “zondig niet meer”.’ ‘Ja, dat klopt’, zegt een de man naast haar. ‘Hij heeft mij gevraagd goed te zijn voor elkaar. Gods liefde te verspreiden. “En alles wat je voor anderen doet, dat heb je dan voor Mij gedaan”, heeft Hij gezegd. En ik geloof Hem op zijn woord!’ ‘Hij brengt ons allen bij de Vader,’ zei een ander. 

Hotel – De stoet gaan voorbij. De mensen zwaaien en juichen. Dan verdwijnt Jezus op zijn ezel uit het zicht. Waar gaat Hij naar toe? Bij wie zal Hij logeren. In welk hotel zal Hij overnachten. De mensen gaan naar huis en wachten de berichten af. Het leven van alledag wacht.

Anders – Zou het wat zijn als wij een tijdmachine hebben? Maak het geloven dan gemakkelijker? Zou het echt iets uitmaken als wij inderdaad op de dagen voor het Joodse Paasfeest een man op een ezel Jeruzalem binnen zouden zien komen? Wij weten hoe het verhaal afloopt; dat wisten zij toen in het jaar 33 niet. Maar maakt dat iets uit?  Zijn wij anders dan de mensen die 2000 jaar geleden langs de weg stonden?

De Goede Week – Wij hebben een tijdmachine om Jezus te leren kennen: de Bijbel. Als we Hem willen volgen, hoeven we alleen maar te lezen, te overdenken en te vieren in de kerk. Juist in de Goede Week. 


VAN WOESTIJN NAAR PAASTUIN (ZONDAG 4 EN 5 VEERTIGDAGENTIJD)

De bloemengroep van parochiekern De Goede Herder brengt de weg naar Pasen tot uitdrukking in de versiering op het priesterkoor: van dorre woestijn naar bloeiende Paastuin, vol licht en levenskracht.

In de lezing van de vierde zondag (Luc. 15: 11-32) vertelt Jezus over een ‘verloren’ zoon; hij misdraagt zich maar keert terug in de armen van zijn vader, die hem zijn fouten vergeeft. Ook wij lopen soms verloren en willen terugkeren naar de Vader. In dorre takken ontstaan knoppen; het nieuwe blad en groen zijn onderweg. Vandaag met een roze kleur omdat het zondag Laetare is, halfvasten.

De lezing van de vijfde zondag (Joh. 8: 1-11) gaat over de overspelige vrouw die niet veroordeeld wordt door Jezus. Niet het verleden van de vrouw telt voor hem, maar haar nieuwe begin. God geeft geen geboden om een mens om de oren te slaan, maar woorden om hem te bevrijden. De weg naar de poort richting Pasen is uitgebreid met meer knoppen en meer groen. Maar langs de weg ligt zand en een steen …


PALMZONDAG – GEZINSVIERING IN DE GOEDE-HERDERKERK (10 APRIL)

Op zondag 10 april om 09:30 uur vieren we Palmzondag in de Goede-Herderkerk, met medewerking van het Tienerkoor. Voorganger is pastoor Broeders.

Tijdens deze gezinsviering mogen de kinderen hun mooi versierde palmpaasstok aan de kerk laten zien in een processie door de kerk.

We zien u / jullie graag aanstaande zondag in de kerk! Tot dan!

Mariëllle Oerlemans (werkgroep gezinsmis)