Mededelingen & nieuws (13 april)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 13 april 2022.

Beste parochianen,

Met de intocht van Jezus in Jeruzalem afgelopen zondag en de processie van de kinderen met palmpaasstokken door onze kerk is de Goede Week begonnen. Ik loop alvast vooruit, langs de belangrijkste dagen. Een herinneringstocht. Loopt u met me mee?

Witte Donderdag: herdenking van het Laatste Avondmaal — Cadeaus verbinden ons met de gever. Je gaat er zorgvuldig mee om. Het is je gegeven! Dat worden wij allen gewaar als wij een geschenk ontvangen, een cadeau dat zorgvuldig en met liefde is uitgezocht en gegeven! We bewaren het en de herinnering aan en van de gever is groot. De eucharistie is een groot geschenk dat aan ons is gegeven, waarmee je zorgvuldig omgaat. Het is niet jouw eigendom, want het verbindt met de gever, het verbindt jou met de Gever, met God zelf. De inhoud van het geschenk is de voetwassing, de dienstbaarheid en de liefde die God ons geeft in Jezus Christus.

Goede Vrijdag: herdenking van het lijden van onze Heer Jezus Christus — De liefde en de dienstbaarheid van Jezus worden niet aanvaard door velen. Jezus wordt overgeleverd in de handen van de zondaars, zoals de Schriften ons vertellen.  Niet alleen aan de boze soldaten en de Farizeeën, maar ook aan onszelf, die moeten erkennen dat we zondaars zijn. Aan onze wereld wordt Jezus overgeleverd en zoals dat gaat met geschenken die mensen ontvangen: ze raken beschadigd, ze worden verkeerd gebruikt. Zo wordt de boodschap van Christus vervormd, gemanipuleerd en wordt Christus zelf gemarteld en gedood.

Pasen: herdenking van de opstanding van onze Heer Jezus Christus — Het evangelie schrijft: ‘Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen bij het graf’. De eerste dag betekent: een nieuwe start, een nieuw begin, voor ons allemaal. Net zoals God het licht schiep op de eerste dag om de duisternis te verdrijven zo komt er nu licht in de duisternis van het graf, de dood heeft niet meer het laatste woord.

Maria Magdalena kwam, zoals velen dit nog doen, naar het graf om te treuren en respect te tonen voor de overledene. Ze zag het lege graf en liep naar Petrus en de andere leerling. Petrus liep langzaam, zijn traagheid verraadt misschien dat hij nog steeds denkt aan zijn verloochening. Maar de andere leerling keek naar het graf, zag en geloofde! De liefde van deze leerling voor Jezus opende zijn ogen.

Liefde zal onze ogen ook openen. Een liefde die niet is gebaseerd op egoïsme, prestaties of eigen roem. Liefde wordt ons gegeven. Het is een geschenk, ja genade. Met die ontvangen liefde kunnen we nu de dood in zijn vele gedaanten tegemoet treden en overwinnen.

Een mooie Goede Week toegewenst — Pastoor Walter Broeders


VIERING VAN HET PAASTRIDUUM IN REGIO OOST

In de Sint-Janskerk en de Goede-Herderkerk zijn de vieringen ook online te volgen.

Donderdag 14 april 2022 (Witte Donderdag)

 • Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
  Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders
  Met medewerking van het parochiekoor.
  Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl
  Aanvang: 19:30 uur.

Vrijdag 15 april 2022 (Goede Vrijdag)

 • Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
  Kruisweg. Lector: Anneroos de Groot
  Met medewerking van het tienerkoor.
  Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl
  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf)
  Aanvang: 15:00 uur 
 • Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
  Kruisweg. Voorganger: Margreet Onderwater
  Met medewerking van het eigentijds koor.
  Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl
  Aanvang: 15:00 uur
 • Lokatie: H. Laurentiuskerk (Stompwijk)
  Kruisweg. Voorganger: Marianne Turk
  Met medewerking van het parochiekoor.
  Aanvang: 15:00 uur
 • Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
  Avondviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders
  Met zangers van het dames- en herenkoor.
  Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl
  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf)
  Aanvang: 19:30 uur 

Zaterdag 16 april 2022 (Paaswake)

 • Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
  Eucharistieviering. Voorganger: pater Christ van den Eijnden S.C.J.
  Met zangers van het eigentijds koor.
  Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl
  Aanvang: 21:00 uur
 • Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
  Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders
  Met zangers van het dames- en herenkoor
  Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl
  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf)
  Aanvang: 21:00 uur .

Zondag 17 april 2022 (PASEN)

 • Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
  Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Ad van der Helm
  Met zangers van het jongerenmiddenkoor
  Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl
  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf)
  Aanvang: 9:30 uur
 • Lokatie: H. Laurentiuskerk (Stompwijk)
  Eucharistieviering. Voorganger: pastor Bertus Wessel
  Met zangers van het parochiekoor
  Aanvang: 11:00 uur

OVERLEDEN: THEO RUMP

Op 11 april 2022 is overleden de heer Theodorus Hendrikus Antonius Rump, in de leeftijd van 74 jaar.

De uitvaartdienst voor Theo Rump zal plaatsvinden op woensdag 20 april in de Goede-Herderkerk, om 13:00 uur. Pastoor Walter Broeders gaat voor in de eucharistieviering. Met medewerking van het dames- en herenkoor.

De crematie zal plaatsvinden na samenkomst in het atrium van de kerk.