Paasvieringen in Regio Oost

Zaterdag 16 april 2022 (Paaswake)

 • Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
  Eucharistieviering. Voorganger: pater Christ van den Eijnden S.C.J.
  Met zangers van het eigentijds koor.
  Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl
  Aanvang: 21:00 uur
 • Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
  Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders
  Met zangers van het dames- en herenkoor
  Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl
  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf)
  Aanvang: 21:00 uur .

Zondag 17 april 2022 (PASEN)

 • Lokatie: Goede-Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk)
  Eucharistieviering. Voorganger: pastoor Ad van der Helm
  Met zangers van het jongerenmiddenkoor
  Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl
  — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf)
  Aanvang: 9:30 uur
 • Lokatie: H. Laurentiuskerk (Stompwijk)
  Eucharistieviering. Voorganger: pastor Bertus Wessel
  Met zangers van het parochiekoor
  Aanvang: 11:00 uur

Maandag 18 april 2022 (Tweede Paasdag)

 • Lokatie: Sint-Janskerk (Zoeterwoude-Dorp)
  Eucharistieviering met E.H. Communie. Voorganger: pastoor Walter Broeders
  Met medewerking van het parochiekoor
  Aanvang: 9:30 uur.
  Ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl
 • Lokatie: H. Laurentiuskerk (Stompwijk)
  Eucharistieviering met E.H. Communie. Voorganger: pastoor Walter Broeders
  Aanvang: 11:30 uur

SCHRIFTLEZINGEN

Paaswake (16 april 2022): – Gen. 1,1-2,2; Ex.14,15-15,1; Jes. 55, 1-11 – Rom. 6,3-11 – Luc. 24,1-12
Paasmorgen (17 april 2022): Hand. 10,34a.37-43 – Kol. 3,1-4 – Joh. 20,1-9


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (16 april): Voor Bertus Oostdam, Adrianus van der Geest, Arie de Jong, Annie de Jong-van Leeuwen, Jan Roeleven , overleden familie Roeleven-den Hollander en Brussel, pastoor van der Plas.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Theo Rump. — (16 april) Voor Nel Bruines-Overmeer, Alie Rotteveel, Ria Tackx, Wim Kalkers, Lies en Adriaan Vreeburg, Nel en Jan Zandbergen, Siem Heemskerk. — (17 april) Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Ria van der Kroft-van Vliet, overleden familie Bruines-Kortekaas, Wies van Oorschot, Ria van der Kroft-van Vliet, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus VerHoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven, Simon Honselaar, Martin van Tilburg, Ton Buikstra, Kees van Hoof, Toon en Mien Hockx.

Parochiekern H. Laurentius (17 april): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Ben van Abswoude, Piet Roeling, Nel Verburg, Wil van den Brink, Helma van den Brink, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Remco van den Bosch, pater Leo van Ulden, Paul de Winter, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
 • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
 • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
 • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 20 april is er een woord- en gebedsviering. Voorganger is Heleen Brouwer. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. Om 13:00 uur begint de uitvaartdienst voor Theo Rump. Voorganger is pastoor Walter Broeders. Met medewerking van het dames- en herenkoor. — Zondag 24 april is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: António Pedrosa. —Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 10.4.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — Zaterdag 23 april is er een eucharistieviering waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Zondag 24 april is er een woord- en gebedsviering, waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de AGENDA en de parochiekernpagina.


PAASNUMMER VAN TUSSENBEIDE VERSCHENEN

Deze week is het paasnummer van het bisdomblad Tussenbeide verschenen. Gedrukte exemplaren liggen achterin de kerk, maar de aflevering is ook beschikbaar als digitale versie (pdf).

Uit de inhoud: De rubriek ‘Vraag & Antwoord’ legt uit waar ‘Pasen’ vandaan komt. Ook wordt het schilderij de Kruisiging door Abraham Bloemaert (1566-1651) in beeld gebracht. De muziekrubriek gaat over het gezang ‘Victimae paschali laudes’ (‘Aan het Paaslam huldezangen’) uit de 11e-eeuw. Verder zijn er de vaste rubrieken, zoals ‘Kiezen voor de Kerk’, ‘Laurentius leest de Bijbel’ en ‘Laurentius loopt’. Daarin wordt deze keer een bezoek gebracht aan de de parochie Sint Jan de Doper in Gouda en omgeving.

‘Nepnieuws en waarheid’ gaat over het tegengeluid van Titus Brandsma. Tussenbeide schrijft over de nieuwe cursus in het bisdom over de sociale leer ‘Bouwen aan een beschaving van liefde’ en over de ervaringen in het bisdom Rotterdam met de gesprekken voor de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’.


BISSCHOP VAN DEN HENDE ZEGENT BLOEMENTRANSPORT VOOR ROME

Foto: Ramon Mangold

Bisschop Van den Hende zegende op dinsdag 12 april de bloemen die op transport gingen naar Rome. Voor de bloemenzegen rijdt een vrachtwagen het terrein op en worden de laatste karren met bloemen neergezet voor het transport. De bloemen gaan naar Rome, waar ze met Pasen het Sint Pietersplein sieren als paus Franciscus zijn ‘urbi et orbi’ uitspreekt, zijn zegen over de stad en de wereld. Lees meer (via bisdomrotterdam.nl)