Mededelingen & nieuws (18 mei)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 18 mei 2022.

Beste parochianen,

In de Paastijd lezen wij uit de Handelingen van de Apostelen. Het is het verslag van de opbouw van de eerste christengemeenschappen. De schrijver is de evangelist Lucas. Het begint met de Hemelvaart, daarna volgen de verhalen over Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest en het ontstaan van de eerste christengemeenschappen. We horen ook in de Handelingen over de zendingsreizen van Paulus en tenslotte zijn verkondiging in Rome.

Omzien naar elkaar — De eerste christenen legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, zo staat er geschreven in het tweede hoofdstuk: zij bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed. Ja, ze waren éénsgezind en bezaten alles gemeenschappelijk. Toen Jezus ten hemel werd opgeheven, heeft Hij ze niet verweesd achter gelaten. Nee, Hij gaf ze drie gaven mee, die wij tot op de dag van vandaag tot ons mogen nemen: Liefde, de H. Geest en Vrede.

Christus, mozaïek Basilica Sant’Apollinare Nuovo, Ravenna (526)

Liefde — Een nieuw gebod geef ik jullie, jullie moeten elkaar liefhebben, zoals Ik jullie heb liefgehad, staat er in het evangelie. Dat betekent, willen wij de boodschap van Jezus goed verstaan, dat leven geven is! Liefde is voor Jezus het centrum van het leven met anderen. De kern van Zijn liefde is de innige verbondenheid met God, zijn Vader. Hij weet dat Hij veilig is bij God. Niets kan Hem scheiden van Gods liefde. Het is deze liefde die Hij ook aan zijn leerlingen, aan ons, ten voorbeeld houdt.

Heilige Geest — Jezus geeft ons zijn Heilige Geest. Als wij christenen genoemd willen worden en ons willen spiegelen aan zijn voorbeeld, dan mogen wij roepen en smeken om de Heilige Geest. De Geest die ons doet binden aan Jezus en aan de Vader. Laten we wel wezen, de wereld is ons geschonken. Veel is maakbaar, maar lang niet alles. Dat heeft de coronacrisis ons wel meegegeven.  Telkens als wij ons de wereld toe-eigenen als ons bezit, als wij over de wereld gaan heersen, gaat het fout! Kom tot rust, laat de Geest van de Lieve Heer in je hart werken en komt even op adem en kijk, luister met andere ogen en oren!  Wordt een nieuwe mens.

Vrede — In iedere eucharistie reiken wij elkaar de hand en wensen elkaar de vrede van Christus toe. We voelen ons zo met elkaar verbonden door die ene Geest die Christus ons brengt. Die verbondenheid blijft niet alleen in Christus, maar we dragen ook zorg voor elkaar, dichtbij en ver weg. Wij doen wat wij kunnen doen voor elkaar en wat in ons vermogen ligt. Als er onenigheid is, werken we aan verzoening en is het de vrede van de Lieve Heer die ons allen zal sterken.

Gemeenschap — Zo willen en kunnen wij net als in de Handelingen van de Apostelen een gemeenschap zijn, zoals Jezus ons zendt. Eigenlijk hoeft zo niemand gebrek te lijden, we dragen zorg voor elkaar, voor de mens in nood, voor de mens naast ons.

Vandaag heb ik de eucharistie gevierd met de KBO in Zoeterwoude Dorp. Zij bestaan 50 jaar!  Vijftig jaar omzien naar elkaar, bijzonder voor de iets oudere medemens. Met elkaar verbonden in Jezus Christus. Dat de ‘K’ van KBO bewaard mag blijven, want zonder Christus kunnen wij niet veel!

pastoor Walter Broeders

SCHRIFTLEZINGEN 6E ZONDAG VAN PASEN (21-22 MEI)

C-jaar: Hand. 15,1-2.22-29 – Openb. 21,10-14.22-23 – Joh. 14,23-29


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 21 mei is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenkoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 22 mei is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin elf communicanten hun Eerste H. Communie zullen doen. Met medewerking van het tienerkoor o.l.v. Veronique de Vries. Aanvang: 11:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 22 mei is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pater Adri Kortekaas O.S.B. voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor (cantor). Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (21 mei): Tot zekere intentie — Ter ere van Maria.

Parochiekern De Goede Herder (22 mei): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Noor Lohmeijer, Ans van der Hulst, Ceciel van Bohemen, Theo Rump. — Voor Frans en Lex Winkelhuis, Toon en Mien Hockx, Trees Hosman-van der Maas, Gitty Kok, Ton Buikstra, Lina en Frits Labordus, Siem Heemskerk, Corrie Einfeld-Pfenniger, Lidy en Hans van Ruiten.

Parochiekern H. Laurentius (22 mei): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Leo van Bohemen (jaargetijde), familie van de Bosch-Van Haaster, Jannie Suijten-van Leeuwen, Rika Turk- van der Helm en Kees Turk, Kees van Dijk en Aad van Dijk, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Remco van den Bosch, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Cok Suijten.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op zondag 22 mei zullen er 11 kinderen (van verschillende scholen – groep 4 en groep 5) hun Eerste Heilige Communie doen in de Goede Herderkerk. Kom je ook kijken? De viering begint om 11.00 uur. Tot dan! — Woensdag 25 mei is er een woord- en gebedsviering. Voorganger is Kirstin van Veen. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 15.5.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Op zondag 15 mei is overleden Noor Lohmeijer-van Berckel, in de leeftijd van 87 jaar. Op maandag 23 mei wordt een herdenkingsbijeenkomst gehouden in de Dorpskerk te Leiderdorp. Aanvang 14:00 uur.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (mei) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


BIJEENKOMST VRIJWILLIGERS HHPP (14 MEI)

De vrijwilligersbijeenkomst van de H.H. Petrus-en-Paulusparochie vond plaats op zaterdag 14 mei in de Goede-Herderkerk te Zoeterwoude-Rijndijk. In een goed gevulde kerkzaal gingen pastoors Broeders en Smith en diaken Clavel voor in de gezongen eucharistieviering, met medewerking van het plaatselijke dames- en herenkoor onder leiding van Ans Bulles. Aan het einde van de viering werd Wilbert van Erp toegesproken door pastoor Broeders, die in warme bewoordingen de oud-vice-voorzitter van het parochiebestuur dankte voor zijn langdurige betrokkenheid en grote inzet voor de parochie. Van Erp stond met anderen aan de wieg van de fusie van onze parochie, in 2012. Broeders roemde zijn kwaliteiten als bestuurder, zijn grote dossierkennis en ook zijn ‘diagnosticerende’ gaven: “goed voorbereid, bestuderend, net zo lang doorvragend, kritisch kijkend, alles overwegend, tot het probleem op tafel ligt, en daarbij werkend aan de oplossing. Dat is niet altijd leuk … maar het is wel doeltreffend en goed voor ons en onze gemeenschap.” Als blijk van grote waardering ontving Wilbert van Erp vervolgens een pauselijke onderscheiding: het ereteken van Pro Ecclesia en Pontifice.

De vrijwilligersbijeenkomst werd in het aangrenzende atrium ook een echte ontmoeting tussen parochianen uit drie regio’s, bijpratend onder het genot van een drankje en versnaperingen, en daarbij o.a. toegesproken door Jan van Trigt, die Wilbert van Erp begin dit jaar is opgevolgd als vice-voorzitter van het parochiebestuur. In de afgelopen maanden heeft Van Trigt de diverse parochiekernen bezocht en kennisgemaakt met vrijwilligers ter plaatse. Dat was een heel leerzame en plezierige ervaring. Het parochiebestuur heeft grote waardering voor het werk dat de vele vrijwilligers met veel liefde in onze parochie verrichten en hoopt uiteraard op een vruchtbare samenwerking. Als blijk van dank kregen de aanwezigen een exemplaar uitgereikt van een meditatief boek met als titel Van Titus Brandsma tot Edith Stein. Veertig dagen bidden met heiligen en martelaren. Een toepasselijk geschenk, uitgereikt in het weekend dat paus Franciscus in Rome de karmeliet Titus Brandsma tot de eer der altaren heeft verheven.


RONDOM PETRUS EN PAULUS, AFLEVERING 6

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van het parochieblad Rondom Petrus en Paulus. Een gedrukte exemplaar kunt u meenemen vanuit de kerk. Hier ook beschikbaar als digitale versie (pdf). Hierin onder meer: Vervul de harten van de gelovigen — Vertrek Ton Snepvangers als rk diaconaal werker — Van de bestuurstafel — Regionieuws — Tentoonstelling over Titus Brandsma in de Hartebrugkerk, Leiden.