5e zondag van Pasen (14-15 mei)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 11 mei 2022.

Beste parochianen,

Titus Brandsma wordt door vele mensen een icoon van hoop genoemd. Hij groeide op in Friesland en werd priester in de orde van de karmelieten. Titus kwam in zijn leven op voor de naastenliefde. Het ging bij hem niet om het recht van de sterkste, maar om de liefde voor elkaar. Hij leefde in een periode waarin het nationaal-socialisme opkwam en juist in de Tweede Wereldoorlog komt Titus op voor de vrijheid van de katholieke pers. Maar hij moet zwijgen.

Dachau — Zijn stem werd voor de bezetter te gevaarlijk. Hij wordt gearresteerd en via het Oranjehotel (de gevangenis in Scheveningen), Amersfoort en Kleef wordt hij gedeporteerd naar het concentratiekamp Dachau in Duitsland. Daar bad hij voor zijn vervolgers, was vriendelijk voor zijn beulen. Daar zag hij in iedere mens, ook in de heidense mens met de verwrongen ideologie, een schepsel van God. Hij is gestorven in het concentratiekamp in Dachau door een dodelijke injectie.

Liefde — Pater Titus leefde het evangelie. Hij komt op voor de waardigheid van iedere mens. De nazi’s konden hem en zijn medemensen martelen en vernederen, maar hij voelde zich geborgen door Christus. ‘Een nieuw gebod geef ik U, hebt elkaar lief!’ Dat zegt Jezus tegen zijn leerlingen komende zondag in het evangelie. Elkaar liefhebben, zegt Jezus, zoals Ik jullie heb liefgehad. De liefde van Jezus is dienstbaarheid en vergeving. Titus was er voor de zwakke mens in nood. Hij hielp,  ondanks zijn eigen zwakte en was dienstbaar voor zijn medegevangenen. Daarbij heeft hij nooit iemand iets betaald gezet. Zelfs voor de beulen was hij goed en wilde hen vergeven.

Jezus — De liefde die wij voor elkaar mogen hebben, vindt zijn oriëntatiepunt in Jezus zelf. Aan Jezus’ liefde voor ons, kunnen wij de liefde tot elkaar toetsen. Dat heeft Titus in zijn leven waargemaakt. Voor ons is hij een groot voorbeeld. Zondag 15 mei wordt hij door paus Franciscus heilig verklaard.  Dat betekent dat wij al onze intenties bij hem mogen neerleggen, in het gelovige vertrouwen dat hij dicht bij God is.

Heilige pater Titus, bid voor ons. — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN 5E ZONDAG VAN PASEN (14-15 MEI)

Hand. 14,21-27 – Openb. 21,1-5a – Joh. 13,31-33a.34-35


WEEKENDVIERINGEN

Op zaterdag 14 mei is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 15 mei is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 9:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 15 mei is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor (cantor). Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (14 mei): Voor Bertus Oostdam, Wim van Veen en overleden familie, Antoon de Wit.

Parochiekern De Goede Herder (15 mei): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Ans van der Hulst, Ceciel van Bohemen, Theo Rump. — Voor Annie en Dick van der Hulst, Hans en Lidy van Ruiten-Vogels, Leen van Velzen, John Tijssen, Toon en Mien Hockx, Jan Straathof, Simon Honselaar, Anneke Rooijen-Slingerland, Aad Kuijken, Regina Paardekooper, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef=van Duijnhoven, Johanna Stegerhoek-Verhoef, Jan Roeleven.

Parochiekern H. Laurentius (15 mei): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Remco van den Bosch, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Cock Suijten.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 18 mei is er een woord- en gebedsviering. Voorganger is Heleen Brouwer. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.

Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 15.5.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (mei) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (3)

Zaterdagavond 7 mei ging pater Christ van den Eijnden S.C.J. voor de laatste keer voor in de Sint Janskerk (zie foto). Sinds 2007 was pater van den Eijnden als ‘vaste’ voorganger van de zgn. eigentijdse vieringen betrokken bij de parochie en later parochiekern van Sint Jan’s Onthoofding in Zoeterwoude-Dorp. Naast de maandelijkse viering met medewerking van het koor Iduna (van 2007 tot 2017 uitsluitend in de voormalige Christus Dienaarkerk), was pater van den Eijnden ook altijd bereid om in te vallen wanneer er gaten dreigden te vallen in het rooster zoals in de kersttijd.

Op zijn eigen wijze en daarom zo goed passend bij de eigentijdse vieringen ging hij voor in de eucharistievieringen. Bescheiden, belangstellend en altijd met grote waardering voor iedereen die aan de totstandkoming van de viering had meegewerkt. Zo ook in de viering van afgelopen zaterdag, waarin hij allen bedankte die de afgelopen 15 jaar met hem hebben samengewerkt.

Woorden van dank en een blijk van waardering waren er ook namens beheercommissie en
pastoraatgroep (zie foto). Tot slot sprak Mies van der Krogt namens Iduna lovende woorden en overhandigde Ria Straathof van de tekstgroep een mooie bos bloemen aan de pater. De viering werd besloten met een speciaal lied voor de pater en een gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte.
Annie Borst


HERINNERING: ONTMOETINGSMIDDAG VRIJWILLIGERS HHPP (14 MEI)

De nieuwjaarsreceptie kon niet doorgaan vanwege COVID maar nu alle restricties zijn vervallen, nodigen pastoraal team en bestuur van onze parochie HH Petrus en Paulus alle vrijwilligers uit de parochiekernen van regio’s noord, zuid en oost uit voor een ontmoeting op zaterdag 14 mei, 14:30-17:00 uur in de Goede-Herderkerk, Hoge Rijndijk, Zoeterwoude.

De ontmoeting begint met een eucharistieviering waarin beide pastoors voorgaan. Daarna is er een gezellig samenzijn in het atrium.


VOORBEREIDING OP HET H. VORMSEL

Onze bisschop mgr. J.H.J. van den Hende heeft onder voorbehoud toegezegd om op zaterdag 5 november 2022, in onze parochie van de HH. Petrus en Paulus, het H. Vormsel te komen toedienen. Wij willen weer graag gaan beginnen met de voorbereidingen voor het  H. Vormsel

Kinderen vanaf groep 8 kunnen meedoen, dus ook uit de brugklas en verder. Misschien zijn er kinderen die door omstandigheden vorig jaar niet mee hebben gedaan.

Voor de zomer plannen wij twee bijeenkomsten en na de zomer nog een aantal bijeenkomsten (drie of vier), een Are You Ready-dag en een oefenavond. Wanneer en waar deze bijeenkomsten plaats vinden hoort u zo snel mogelijk.

Wij nodigen u uit voor een ouderavond via Zoom op dinsdag 31 mei van 20.00-21.00 uur.

Graag vóór 30 mei opgeven, zodat we nog op tijd de link voor de ouderavond kunnen mailen. Voor meer informatie en het opgeven van uw tiener is contactpersoon van de Goede Herder: Marielle de Vries: vriescoppes@telfort.nl 071-5896981/  06 48233721. Zie ook de Vormselbrief (pdf)

Met hartelijke groet, Marielle de Vries