Mededelingen & nieuws (25 mei)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 25 mei 2022.

Beste parochianen,

Ik las in de krant: Het vertrouwen in kabinet-Rutte IV bereikt een nieuw dieptepunt. Er is weinig geloof in ministers en in de aanpak van grote thema’s. Vertrouwen in mensen is belangrijk in ons werk. Zonder vertrouwen kun je eigenlijk niet werken. Rutte zei het zelf: als er geen vertrouwen is, ga ik wel wat anders doen. Inderdaad de Tweede Kamer heeft een sterk controlerende functie, maar volgens mij hoort daar vertrouwen ook bij! Als we elkaar niet vertrouwen, is er geen samenleving, geen gemeenschap.

Hemelvaartsdag — Donderdag viert de kerk Hemelvaartsdag. Met dit grote feest vieren wij dat wij erop mogen vertrouwen dat Jezus goed terecht is gekomen. Dat het koude, diepe graf niet het laatste is. Dat Hij wordt opgenomen in de hemel. Zoals hij uit de hemel kwam, keert hij er ook terug. De vrienden van Jezus zien Hem omhoog geheven worden, een wolk onttrekt Hem aan hun ogen. En ze staren Hem na naar de hemel.

Grond — En terwijl de leerlingen Jezus bij zijn Hemelvaart nastaren, staan er opeens twee mannen bij hen die zeggen: ‘Mannen van Galilea, wat staat Gij naar de hemel te staren? Deze Jezus die is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren.’ De leerlingen moeten niet naar de hemel staren. Nee, ze moeten met beide benen op de grond blijven staan, ze moeten kijken naar wat er om hen heen gebeurt. Want daar gebeurt het, daar voltrekt zich het Rijk Gods.

Bidden — Met Hemelvaartsdag begint de Pinksternoveen op weg naar Pinksteren. Negen dagen bidden om de Geest, de Heilige Geest, opdat wij christenen het mogen ontvangen. De Heilige Geest daalde niet alleen over de apostelen, maar ook over ons Christenen, bij ons Vormsel. En laat dat vormsel geen gebeuren zijn van heel lang geleden, maar een gebeuren dat we elke dag ervaren. Laat de Heilige Geest dus ook in ons werken. Laten wij ons er dus goed van bewust zijn dat Hij ook ons in herinnering brengt wat Jezus gezegd en gedaan heeft.

Medemens — Daarbij zal de Heilige Geest ons vertrouwen geven in onze medemens en vanuit dat vertrouwen mogen wij deelnemen aan onze gemeenschap, aan onze samenleving. Bouwstenen zijn van liefde en trouw, van vergeving en verzoening. En als ons vertrouwen wordt beschaamd, en dat gebeurt, dan vraagt de Heer om het uit te praten, te vergeven en opnieuw te beginnen. Vertrouwen over en weer hebben wij nodig, want Gods liefde woont in ons, zodat we vertrouwen en vrede ervaren die Jezus ons heeft nagelaten.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN

26 mei: Hemelvaart van de Heer: Hand. 1,1-11 – Heb. 9,24-28;10,19-23 – Luc. 24,46-53

28-29 mei: 7e zondag van Pasen (C-jaar): Hand. 7,55-60 – Openb. 22,12-14.16-17.20 – Joh. 17,20-26


HEMELVAART EN WEEKENDVIERINGEN

Op woensdag 25 mei (vooravond van Hemelvaart) is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op donderdag 26 mei (Hemelvaart) is er ’s ochtends een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zaterdag 28 mei is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 29 mei is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Leo Koot voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 29 mei is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (28 mei): Overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Wim van Veen en overleden familie, Adrianus van der Geest, pastoor van der Plas, Antoon de Wit, Cock van Meurs

Parochiekern De Goede Herder (26 mei, Hemelvaart): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Noor Lohmeijer, Ceciel van Bohemen, Theo Rump. — Voor Toon en Mien Hockx, Lina en Frits Labordus, Sacha Lim.

Parochiekern De Goede Herder (29 mei): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Noor Lohmeijer, Ceciel van Bohemen, Theo Rump. — Voor Ans van der Hulst, Frans en Lex Winkelhuis, Cees van Schie, vader en moeder van Schie-Van der Poel, Sacha Lim, Vader, moeder en Martien Hendriks, Leen van Velzen, Gitty Kok, Ton Buikstra, Siem Heemskerk.

Parochiekern H. Laurentius (29 mei): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor familie Van Boheemen-Van der Krogt, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Leo van Bohemen, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Remco van den Bosch, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Cok Suijten.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 1 juni is er een woord- en gebedsviering. Voorganger is Machteld Duijn. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 15.5.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (mei) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


ONZE SCHAAPSKOOI IN BEELD (4)

Afgelopen zondag hebben elf communicanten hun Eerste H. Communie gedaan tijdens een druk bezochte viering in de feestelijk versierde Goede-Herderkerk.

De voorbereidingsbijeenkomsten met het thema ‘Mag ik je vriend zijn?’ verliepen vanwege corona en de steeds veranderende maatregelen aanvankelijk met de nodige obstakels. Maar gelukkig is dit door iedereen flexibel opgepakt en was er steeds een plan-B. De viering werd opgeluisterd door het tienerkoor o.l.v. Thijs en Veronique. De kerk was prachtig aangekleed door de bloemengroep en de ouders van de communicanten. Alle kinderen hebben een stukje voorgelezen en deden mee met het Onze Vader: op het altaar, samen met pastoor Broeders, hand in hand.

We kunnen terugkijken op een mooie viering en hopen iedereen vaak terug te zien in de kerk!

Eerste Communiewerkgroep, Nicole Gerritsen en Mariëlla Oerlemans (foto’s: Bert Gerritsen)


VESPERVIERING IN DE LAUDATO SI-WEEK (25 MEI)

Deze week, 22-29 mei, wordt de jaarlijkse Laudato Si-week gehouden, afgelopen zondag plechtig geopend door paus Franciscus.

Op woensdag 25 mei is er in de Hartebrugkerk een vesperviering om hierbij stil te staan. Aanvang: 16:00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Meer informatie vindt u in de Laudato Si Krant Nr 30 (pdf).


OP BEDEVAART NAAR KEVELAER MET PASTOOR BROEDERS (29 AUGUSTUS)

Op maandag 29 augustus a.s. gaat het Groene Hart samen met Leiden op bedevaart naar Kevelaer.  Al sinds 1642 wordt er in deze plaats een wonderbaarlijk genadebeeld (een ets) van de Maagd Maria vereerd. Dit genadebeeld staat bekend als de ‘Consolatrix Afflictorum’: de Troosteres der Bedroefden.

Handelsreiziger Hendrick Busman was in 1641 op weg van Weeze naar Geldern en bad bij het hagelkruis op een kruising vlakbij het gehucht Kevelaer, toen hij tot driemaal toe een oproep van Maria hoorde: “Op deze plek moet je voor mij een kapelletje bouwen!” Dat is gebeurd!

Zo komen er tot op de dag vandaag vele mensen naar dit bekende Mariabedevaartsoord! Gaat u mee op de bedevaart?

Het programma biedt gezamenlijke vieringen, de Kruisweg wordt gelopen en gebeden en er is een lichtprocessie. Maar ook de ontmoetingen zijn belangrijk tijdens de maaltijden en de avond. U kunt zich opgeven of informatie inwinnen bij Wim Barning, via email: wimbarning@ziggo.nl of per telefoon: 06 – 53712650.

Zelf maak ik ook een groot deel van de bedevaart mee. Het is altijd heel mooi om met parochianen op bedevaart te gaan.

Ik hoop u te ontmoeten — Pastoor Walter Broeders