Mededelingen & nieuws (1 juni)

BLOGPOSTS ‘UIT DE SCHAAPSKOOI’ VERSCHIJNEN 1X PER WEEK

Sinds enkele weken verschijnen de blogposts van de website ‘Uit de schaapskooi’ één keer per week: op woensdag of donderdag. Volgers van de blog ontvangen dit bericht via hun email.


ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 1 juni 2022.

Beste parochianen,

Pater van der Lugt, de pater Jezuïet die in 2014 in Homs (Syrië) werd vermoord zei: ‘Pinksteren is het feest van de lege handen. Alleen met lege handen kun je een medemens werkelijk ontvangen, je handen met hem of haar vullen, ruimte geven in jouw armen, zijn of haar naam noemen, zijn of haar taal spreken. Ja, dat is Pinksteren. Pinksteren is de taal van de ander spreken, zó tot de ander spreken, dat hij of zij zich in jouw taal kan herkennen en dán juist kan die ander zichzelf gaan erkennen’.

Taal — Taal is voor onze communicatie zeer belangrijk. Natuurlijk is het belangrijk dat mensen die in Nederland wonen en werken de Nederlandse taal beheersen. Maar getuigt het ook niet van een goede en gastvrije geest om iemand in zijn eigen taal toe te spreken? Als sommige artsen in het ziekenhuis met elkaar praten over je bed heen, verstaan vele mensen dit niet, maar het gaat wel over hun lichaam. Het potjeslatijn doet vermoeden dat het allemaal ernstig is en schept afstand. Gelukkig zijn er artsen die duidelijk en met geduld kunnen uitleggen wat je mankeert en spreken niet over je, maar met je.

Toch een gezamenlijke taal — Elkaar verstaan en elkaar begrijpen. Luisteren naar elkaar, niet alleen luisteren, maar ook de ander horen. Wat gaat er in de ander om, waarom zegt zij of hij dit? Met die houding mogen wij de ander tegemoet treden. Zo kijk je elkaar recht in de ogen aan en zie je de mens, jouw medemens, die ook door het leven wandelt, struikelt, valt en weer wil opstaan. Die taal ‘spreken’ wij in onze kerk, in onze parochie. Die taal is de taal van de liefde, van de Liefde! Gods Geest!

Pinksteren; detail van de preekstoelmozaïeken in de Basilica te Trier

Pinksteren — Op dit grote feest vieren wij dat de Heilige Geest over de apostelen neerdaalde. Maar niet alleen over de apostelen, ook over ons. Niet alleen met ons vormsel, maar iedere dag, als wij erom vragen!! Jezus gaf met lege handen. In Hem was er plaats voor de Vader en voor de mens in nood!!! Als je met lege handen werkelijk kunt geven, dan zal de Heer jouw handen vullen met Zijn Geest van liefde, opdat jij de ander kunt opnemen in jouw hart, in jouw leven en geven wat de ander nodig heeft.

Zalig Pinksteren — Pastoor Walter Broeders

SCHRIFTLEZINGEN: PINKSTEREN

4-5 juni Hoogfeest van Pinksteren: Hand. 2,1-11 – Rom. 8,8-17 – Joh. 14,15-16.23b-26


Op zaterdag 4 juni is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 5 juni is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 5 juni is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Jaap van der Bie voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (4 juni): Gijsbertus Versteegen en johanna Versteegen-Vink, overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Huib Versteegen en Riet Versteegen-Berg, levende en overleden leden van de Barbaravereniging.

Parochiekern De Goede Herder (5 juni): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Noor Lohmeijer, Ceciel van Bohemen, Theo Rump. — Voor Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, overleden familie Bruines–Kortekaas, Ria van der Kroft-van Vliet, Wies van Oorschot, Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburgh, Annie en Dick van der Hulst, Hennie van der Meer-Tijssen, Jan Roeleven, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegershoek-Verhoef.

Parochiekern H. Laurentius (5 juni): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Wil Hilgersom en overleden famileleden, Paul Ammerlaan, Wil van de Brink, Helma van de Brink, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Ria van Steen-Tas, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Remco van den Bosch, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Cok Suijten.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

MEDEDELINGEN & NIEUWS

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 8 juni is er een woord- en gebedsviering. Voorganger is Corry Boin. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.

Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 5.6.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief (mei) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


PINKSTERACTIE: COLLECTE VOOR NEDERLANDSE MISSIONARISSEN

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missionaris Dick Zwarthoed werkt bijvoorbeeld al ruim vijftig jaar in de Democratische Republiek Congo, waar hij zich inzet voor straatjongeren. Hij gaat ook nog steeds op ziekenbezoek en langs de dorpen. Missionair werker Frans van Kranen werkt in Brazilië waar hij zich met hart en ziel inzet voor de rechten van kinderen. Hij is voogd van kinderen tot 18 jaar die door de kinderrechter uit huis zijn geplaatst. Zij worden in twee huizen opgevangen. De zogeheten sociale moeders van de organisatie proberen een nieuwe familie voor deze jonge kinderen te zijn, die al veel trauma’s hebben doorgemaakt.

Dit weekend wordt er in alle kerken gecollecteerd voor de Nederlandse missionarissen. Uw gulle bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Steun en doneer, ook digitaal.