Medelingen & nieuws (4 augustus)

SCHRIFTLEZINGEN: 19E ZONDAG DOOR HET JAAR

6-7 augustus – 19e zondag door het jaar: Wijsh. 18,6-9 – Heb. 11,1-2.8-19 of 1-2.8-12 – Luc. 12,32-48 of 35-40


Op zaterdag 6 augustus is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smith voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 7 augustus is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastor Jaap va;n der Bie voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 7 augustus is er een woord- en gebedsviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin Marianne Turk voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (6 augustus): Voor Gijsbertus Versteegen en Johanna Versteegen-Vink, overleden ouders Den Blanken-Van den Bosch, Huib Versteegen en Riet Versteegen-Berg, Wim Schouten.

Parochiekern De Goede Herder (7 augustus): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Arie Bos, Anton Houdijk, Paula Lucas-Wellens, Jeanette van der Voort, Noor Lohmeijer. — Voor Fred Berk, Theo Rump, Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, overleden familie Bruines-Kortekaas, Wies van Oorschot, Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburgh, Annie en Dick van der Hulst, Lies en Adriaan Vreeburg, Alie Rotteveel, Tinie van der Fits-Heemskerk.

Parochiekern H. Laurentius (7 augustus): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Wil Hilgersom en overleden familieleden, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op woensdag 10 augustus is er een eucharistieviering. Voorganger: pastoor Walter Broeders. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. (Let op: maandagochtend 8 en 15 augustus, in verband met vakantie, gesloten). Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken.

Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 7.8.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juli-augustus (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.