Mededelingen & nieuws (27 juli)

SCHRIFTLEZINGEN: 18E ZONDAG DOOR HET JAAR

30-31 juli – 18e zondag door het jaar: Pred. 1,2;2,21-23 – Kol. 3,1-5.9-11 – Luc. 12,13-21


Op zaterdag 30 juli is er een woord- en gebedsviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin Margreet Onderwater voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 31 juli is er een woord- en gebedsviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin Thea Dingjan-Zonneveld voorgaat. Met medewerking van het jongerenmiddenkoor o.l.v. Thijs van der Hulst. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 31 juli is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pastor Bertus Wessel voorgaat. Met medewerking van het EMS-koor (cantor). Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan (30 juli): Voor Bertus Oostdam, Adrianus van der Geest, Cock van Meurs.

Parochiekern De Goede Herder (31 juli): Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen: Arie Bos, Anton Houdijk, Paula Lucas-Wellens, Jeanette van der Voort–Ghuysen, Noor Lohmeijer. — Voor Frans en Lex Winkelhuis, Aad Kuijken, Vader, moeder en Martien Hendriks, Ivo Harteveld, Ella van Eijk, Hubertus Verhoef, Maria Verhoef-van Duijnhoven, Johanna Stegershoek-Verhoef, Jan Roeleven.

Parochiekern H. Laurentius (31 juli): Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Voor Arie en Rika van Santen-Verhagen, familie Van Boheemen-Van der Krogt, Ria van Steen-Tas, (jaargetijde), Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Koos van Rijn, Jan Goeman, Otto Havik, Martha Hoogweg-Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas- Brugman.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Op zaterdag 23 juli is overleden de heer Antonius Joseph Marie Houdijk, oud-burgemeester van Zoeterwoude, in de leeftijd van 90 jaar. De uitvaartdienst voor Anton Houdijk vindt plaats in besloten kring. — Op dinsdag 26 juli is overleden de heer Adrianus Gerardus Bos, in de leeftijd van 87 jaar. De uitvaartdienst voor Arie Bos vindt plaats op maandag 1 augustus in de Goede-Herderkerk. Aanvang: 10:30 uur. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk. Vervolgens is er gelegenheid tot condoleren in het atrium.

Op woensdag 3 augustus is er een woord- en gebedsviering. Aanvang: 10:00 uur. Aansluitend is er koffie drinken in de Herdershof. — Vanaf 5 augustus is het secretariaat op de vrijdagochtend weer
open MAAR op de maandagochtenden 8 en 15 augustus, in verband met vakantie, gesloten. Het secretariaat is geopend op woensdag- en vrijdagochtend 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — Voor meer informatie zie de meest recente nieuwsbrief d.d. 17.7.2022 (pdf) en raadpleeg op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voorin de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: juli-augustus (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.