Mededelingen & nieuws (1 februari)

ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN REGIO OOST

Vronesteyn, woensdag 1 februari 2023.

Beste parochianen,

Voor een christen is het evangelie hét boek ten leven! Dat lijkt mij duidelijk. Maar gaat het nu om het evangelie waar maken in mijn leven, of het leven waar te maken in het evangelie? Wij kennen uit het evangelie de beide zinnen: Jullie zijn het zout der aarde en het licht van de wereld. Zout op zich is niet lekker, het dient om ons eten wat meer smaak te geven. Brengen wij als christenen nog smaak in de maatschappij? Durven wij nog te getuigen van ons geloof? En zonder licht kent de mens de weg niet. Licht geeft kleur aan ons bestaan, hoe nodig hebben wij de zon in ons bestaan!!

Redden — Kunnen wij onszelf redden, kunnen wij onszelf optrekken uit de modder van ons leven? Inderdaad, de liefde voor elkaar zal ons helpen om ons pad te vinden in de wereld van vandaag. Geloof, hoop en liefde zijn de drie goddelijke deugden. Drie deugden die gericht zijn op God. Helaas komt de liefde steeds meer geïsoleerd te staan, los van geloof en hoop. Het maakt de liefde in onze hedendaagse wereld dan gelijk ook zo kwetsbaar, zegt Sander Griffioen in zijn nieuwe boek Kracht ten goede.

Bergrede — Wij mogen ons leven richten naar het Evangelie. In de Bergrede spreekt Jezus de menigte aan: Jullie zijn het licht van de wereld. Voor ons betekent dit dat wij samen in onze gemeenschap het licht mogen uitstralen, opdat onze omgeving kleur ontvangt. Dat licht zal ook kwetsbaar zijn als het niet geënt is op ons geloof in de drieëne God en onze hoop op Gods liefde en het eeuwig leven. Licht kan uitgeblazen worden door de wind van vermoeidheid, van ongeloof en van egoïsme, om het licht alleen voor jezelf te houden. Wie zich in deze wereld een christen noemt, verspreidt het licht in zijn omgeving. Kleine lampjes bij elkaar geven samen veel licht. Het gaat niet om grootse activiteiten, het gaat er om of wij willen leven vanuit het licht dat God ons geeft.

Congo — Paus Franciscus bezoekt deze week Congo en Zuid Sudan. Als apostel van de vrede zal hij de mensen aldaar hoop geven, vanuit zijn geloof. Is het een druppel op een gloeiende plaat? Niet als ik al die mensen zie, die hij ontmoet om met hen samen te bidden, de eucharistie te vieren en de hoop te delen. Hij zal beseffen: als christen is het mijn plicht om vanuit mijn geloof licht te brengen daar waar het duister is van oorlog en onvrede. Hij zal beseffen dat het licht van de barmhartige God tot ons komt in de sacramenten die wij vieren. Ook wij mogen vanuit ons doopsel en vormsel lichtbrengers zijn in onze gemeenschap. Wij hebben dat licht niet vanuit onszelf, maar we ontvangen het, bijzonder in de sacramenten die wij vieren.

Maak het evangelie zo waar in jouw leven dat wij met elkaar delen.

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders


SCHRIFTLEZINGEN: 5E ZONDAG DOOR HET JAAR

1 februari 2023 – 5e zondag door het jaar (A): Jes. 58,7-10 – 1 Kor. 2,1-5 – Mt. 5,13-16


Op zaterdag 4 februari is er een eucharistieviering in de Sint Janskerk, (Zoeterwoude-Dorp), waarin pastoor Jeroen Smit voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang 19:00 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl

Op zondag 5 februari, is er een eucharistieviering in de Goede Herderkerk (Zoeterwoude-Rijndijk) waarin pastoor Walter Broeders voorgaat. Met medewerking van het dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles; organist: Jorge Silva. Aanvang: 09:30 uur. — Deze viering is ook online te volgen via kerkdienstgemist.nl — Gebruik hierbij de orde van dienst (pdf).

Op zondag 5 februari is er een eucharistieviering in de Laurentiuskerk (Stompwijk), waarin pater Adri Kortekaas O.S.B. voorgaat. Met medewerking van het parochiekoor. Aanvang: 11:00 uur.


INTENTIES

Om vrede in Oekraïne

Parochiekern Sint Jan: Voor Huib Versteegen en Riet Versteegen-Berg, Gijsbertus Versteegen en Johanna Versteegen-Vink.

Parochiekern De Goede Herder: Voor alle parochianen die ziek zijn: thuis, in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. — Voor de onlangs overleden parochianen, in het bijzonder: pater Frans van der Poel O.F.M., Agnes Overlee-Vlasveld. — Voor Theo Rump, Nel Bruines-Overmeer, Theo Rotteveel, Ton Choufoer, Jan Mooren, Ton van Kempen, Theo Jaspers, Ria van der Kroft-van Vliet, overleden familie Bruines-Kortekaas, Jan van der Ploeg, Piet Dooijenburg, Clary Klein Schiphorst-Stockmann, Jan Klein Schiphorst.

Parochiekern H. Laurentius: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. — Wil Hilgersom en overleden familieleden, Paul Ammerlaan, Kees van Dijk, Aad van Dijk, Co Heemskerk-Angevare, Martha Hoogweg-van Meurs, Riet van Rijn-Bos, Gerard Ammerlaan, Jeanne de Haas-Brugman, Kees Schrader, Jan van Nierop, Cisca van Boheemen, Geerd Hilgersom, Jan Olsthoorn, Riet van Schie, Piet van Haaster.


COLLECTE

Volgt u de vieringen vanuit huis, via kerkdienstgemist.nl? Als bijdrage aan de collecte kunt u een bedrag overmaken naar een van de volgende rekeningnummers. Bij voorbaat hartelijk dank!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is collecteschaal.jpg
  • Parochiekern De Goede Herder: NL08 RABO 0375 3053 27 (t.n.v. HHPP De Goede Herder)
  • Parochiekern Sint Jan: NL95INGB0000271753 (t.n.v. HHPP Sint Jan)
  • Parochiekern H. Laurentius: NL49 RABO 0361 5021 68 (t.n.v. HHPP H. Laurentius)

PAROCHIEKERNEN REGIO OOST

Informatie over de weekendvieringen van regio oost kunt u altijd vinden in de AGENDA

Parochiekern De Goede Herder — Woensdag 9 februari is er een viering in de Mariakapel. Voorganger: Pastoor Walter Broeders. Aanvang: 10:00 uur. Daarna koffiedrinken in de Herdershof. — Het secretariaat is geopend op maandag- en woensdag- en vrijdagochtend van 9:00-12:00 uur. Tijdens deze dagdelen kunt u bij het Maria-altaar in de kerk ook een kaarsje opsteken. — In verband met de gestegen energieprijzen zullen we de kerk minder verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen zoveel mogelijk te vermijden. Gelieve via de achterzijde de kerk te betreden. — Voor meer informatie raadpleeg de meest recente nieuwsbrief d.d. 11.1.2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern Sint Jan — De ontmoetingsruimte voor in de kerk is dagelijks open: 11:00-17:00 uur. — Voor meer informatie: raadpleeg de meest recente nieuwsbrief: februari 2023 (pdf) en op de website de parochiekernpagina.

Parochiekern H. Laurentius — Voor meer informatie: raadpleeg de laatste aflevering van het weekblad De Dorpsketting (pdf) en op de website de parochiekernpagina.


ZIEKENZALVING OP ZATERDAG 11 FEBRUARI

Op zaterdag 11 februari vindt een gemeenschappelijke ziekenzalving plaats. Deze viering zal worden gehouden in de Goede-Herderkerk en begint om 14:30uur. Hiervoor willen wij u van harte uitnodigen.

Wanneer kan met de ziekenzalving ontvangen? Vroeger was het een sacrament voor de allerlaatste momenten van het leven van mensen. Na het Tweede Vaticaans Concilie heeft de ziekenzalving meer het karakter gekregen waarvoor het eigenlijk is bedoeld: een sacrament voor de zieken. Als u merkt dat het leven niet zo gemakkelijk meer loopt, als u ouder wordt of u voelt innerlijke of uiterlijke ongemakken, gun uzelf dan nú al deze kans. Wacht niet tot het te laat is; het is steeds minder vanzelfsprekend dat op het laatste moment direct een priester beschikbaar is.

Als u wilt deelnemen, wilt u dit dan doorgeven aan ons secretariaat. Dan weten wij op hoeveel
mensen wij kunnen rekenen na afloop voor koffie of thee. Het is goed om niet alleen te komen.
Laat u vergezellen door uw familieleden of vrienden. Ook zij zijn van harte welkom!

Pastoraatgroep parochiekern De Goede Herder


GEBEDSNETWERK VAN DE PAUS: FEBRUARI 2023

Het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus wil katholieken mobiliseren tot gebed en actie als antwoord op de uitdagingen waarmee de mensheid en de missie van de Kerk worden geconfronteerd. Deze uitdagingen worden gepresenteerd in de vorm van gebedsintenties van de paus en toevertrouwd aan de hele Kerk. De gebedsintentie voor de maand februari: voor de parochies.

Paus Franciscus: We bidden dat de parochies, door de gemeenschap centraal te stellen, steeds meer gemeenschappen worden van geloof, broederschap en gastvrijheid voor de meest behoeftigen.

Bekijk de video van de paus (via YouTube)

Beluister de meditatie over deze intentie (via biddenonderweg.org)

Lees meer over het Gebedsnetwerk van de Paus (via kerknet.be)